Kommunesamarbejde - DGI Sydøstjylland

Samarbejdet fungerer

DGI Sydøstjylland har igennem mange år haft et godt samarbejde med vores kommuner. Samarbejdet ønsker vi udbygget, da vi oplever, at det flytter noget hver gang vi går sammen om en opgave - og gerne hvis en  kommune samtidig er klar til at lave et overordnet strategisk partnerskab.

Find dit tema

DGI Sydøstjylland er en attraktiv partner på en lang række idrætslige, folkeoplysende og sundhedsmæssige udfordringer, og dette har vi synliggjort på denne side med temaerne herunder. Klik på et tema, der har speciel interesse - eller vælg en kommune for at hente inspiration til samarbejdsopgaver.

Mere end lokal partner

Ved at vælge DGI Sydøstjylland som partner, får I mere end en lokal partner - I får en partner med et landsdækkende netværk af erfaringer, der hurtigt kan omsættes til Sydøstjylland.

Temaer

I DGI Sydøstjylland arbejder vi emd en bred vifte af opgaver, og du kan finde overskrifterne ude i venstre side.

Kontakt projektsekretariatet

Preben Egeskov
Tlf. 7940 4404
Mail til Preben

Herudover råder DGI Sydøstjylland over et godt intruktørkorps samt en masse freelancers, som sættes på opgaverne alt efter indhold og tidsperspektiv.


Find inspiration i allerede igangværende projekter

Partner med DGI - om idræt og sundhed i jeres kommune

Samarbejde med kommuner har høj prioritet i DGI


Kulturministeriets rapport

  Idræt for alle

Faciliteter i breddeidrætten

Sundhed og breddeidrætten

Breddeidrættens 42 forslag