Smart regnskab med Conventus Finans

Finansdelen i Conventus er udviklet efter nøjagtigt samme princip som resten af Conventus-systemet: Det skal være nemt!

Hvis man sammenligner Conventus Finans med et traditionelt regnskabssystem som f.eks. Concorde, Navision eller Maconomy så vil man se at nogle ting ligner mens andre ting er helt anderledes.
De vigtigste principper i Conventus Finans er stærk understøttelse af onlinetilmelding, hvor medlememrne betjener sig selv og at debitorkartoteket er lig med den centrale adressebog som er kernen i Conventus.

De vigtigste fordele ved Conventus Finans:

 • Integration med online tilmelding. Når et medlem tilmelder sig og betaler med kort, er alt registreret automatisk: i medlemssystemet, i bogholderiet og i banken.
 • Overdragelse til ny kasserer er let, da alt ligger online på Nettet.
 • Statistik-delen i Adressebog og Finans, som skal bruges til div. indberetninger.
 • Styring af rettigheder, således at f. eks. udvalgsmedlemmer kan se regnskaber uden at kunne redigere i dem.
 • Ingen faktura – en opkrævning i stedet for, der betyder, at Dankort og BS automatisk bliver udlignet.
 • Betalingsgateway er en integreret del af Conventus dvs kassereren skal ikke logge på et nyt system.
 • Betalingsservice er integreret i Conventus, der betyder at
  - Kommunikation med PBS foregår automatisk
  - Uden at kassereren skal gøre noget, når først systemet er sat op til det
  - Uden at bruge chipkort og kortlæser på kassererens pc
  - Flere kan deles om kasserer jobbet.
 • Brugervenlige søgefunktioner med ikoner.


Ovenstående gælder pr. januar 2010.

I løbet af 2010 tilføjes bl.a. følgende faciliteter, som selvfølgelig stilles til rådighed for alle brugere af Pro-pakken, både nuværende og nye:

 • Budgetmodul med mulighed for budgetopfølgning og likviditetsstyring
 • Fakturaudskrift som f.eks. benyttes i forbindelse med opkrævning af sposorindtægter og salg af udstyr