Pulje: Foreningsliv for alle

Børn af vanskeligt stillede forældre og voksne flygtninge kan få hjælp til kontingent og klubtøj, hvis din forening søger puljen ”Foreningsliv for alle.”

Har din forening børn og unge af vanskeligt stillede forældre, voksne flygtninge eller asylansøgere, der har svært ved at finde penge til kontingent, stævner eller klubtøj? Så kan du og din forening tage ansvar og gøre gavn med penge fra puljen ”Foreningsliv for alle.”

Det er nu muligt med en donation fra Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) samt midler fra Socialstyrelsen.

Læs mere: Hvad kan DGI Inklusion hjælpe din forening med?

Mål med ordningen

Formålet med "Foreningsliv for alle" er at fremme deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv for børn og unge af vanskeligt stillede forældre samt for voksne flygtninge og asylansøgere.

Målgrupper

1. VANSKELIGT STILLEDE BØRN OG UNGE: Den ene målgruppe er børn og unge op til 18 år, hvis forældre er vanskeligt stillede, og hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.

Det kan være

 • børn, hvis forældre har etnisk minoritetsbaggrund og er økonomisk vanskeligt stillede
 • nytilkomne udlændinge
 • mindreårige uledsagede udlændinge
 • vanskeligt stillede etniske danskere

2. VOKSNE FLYGTNINGE OG ASYLANSØGERE: Med det stigende antal flygtninge og asylansøgere, Danmark modtager, kan lokale foreninger som et nyt tiltag i 2016 med støtte fra ”Foreningsliv for alle”-puljen, tage socialt ansvar og byde voksne flygtninge eller asylansøgere over 18 år velkommen i foreningen.

Målgruppen er flygtninge og asylansøgere over 18 år, hvor idræts- og foreningslivet medvirker til at give et større socialt netværk, sproglære og integration i samfundet, og hvor få midler sætter sine begrænsninger.

Hvem kan søge?

Alle foreninger, der er medlem af DGI, og som

 •  ønsker at rekruttere, eller allerede har børn og unge af vanskeligt stillede forældre op til 18 år som medlemmer. 
 • gør en særlig indsats for voksne flygtninge og asylansøgeres deltagelse

Der kan søges på vegne af børn og unge, hvis forældre er vanskeligt stillede, samt på vegne af voksne flygtninge og asylansøgere.

Hvad kan foreningen søge støtte til?

Til børn og unge op til 18 år kan der søges til:

 • 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et års deltagelse. I særlige tilfælde kan der søges til et år mere, i så fald dækkes ½ af kontingentet.
 • Beklædning og udstyr, maks. 750 kr. årligt
 • Deltagelse i stævner og lejre, maks. 1000 kr. årligt
 • Forældrearrangementer i forbindelse med aktiviteter i foreningen, vurderes fra ansøgning til ansøgning

Til voksne flygtninge og asylansøgere kan der søges til:

 • 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et års deltagelse. I særlige tilfælde kan der søges til et år mere, i så fald dækkes ½ af kontingentet.
 • Beklædning og udstyr, maks. 750 kr. årligt

Sådan søger du

Du kan printe eller downloade ansøgningsskemaet til enten børn og unge eller voksne asylansøgere og flygtninge, udfylde det og sende det på mail eller med post til DGI Inklusion. Læs også vejledningen for råd og retningslinjer for, hvordan skemaerne udfyldes.

Læs mere: Hvordan søger man?