Skytter kan beholde våbenskabe trods nye forsikringsregler

Spørg dit forsikringsselskab inden flytning, køb eller salg af ældre Skafor Blå-skabe

Handel med våbenskabe skal fremover tjekkes hos forsikringsselskaberneFoto: DGI

Skal jeg have nyt våbenskab i 2016?, lyder spørgsmålet fra skytter. Svaret er for langt de flestes vedkommende: Nej, dit gamle våbenskab er fortsat fuldt ud lovligt og indholdet er forsikringsdækket.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der stilles krav til våbenskabe på to områder:

Efter våbenlovgivningen er der krav om, at private skal opbevare våben i et våbenskab, der opfylder indbrudskravene efter en EU-norm, EN 1143-1, eller har et tilsvarende sikringsniveau, f.eks. Skafor Blå. Den regel er der IKKE ændret på.

Derimod er der ændret på det andet området, da forsikringsbranchen har ændret på sine krav til våbenopbevaring for at være forsikringsdækket.

Den hidtil anvendte standardtyvmetode, kaldet Skafor, er udfaset pr. 1. januar 2016. Det er som følge af denne ændring, at skytter og jægere kan være i tvivl om de skal skifte våbenskab.

Ifølge våbenloven

Har du et våbenskab, der er godkendt efter Skafor Blå, har du et våbenskab, som lever op til våbenlovens krav til våbenopbevaring.

Det kan derfor flyttes inden for din egen bolig uden at informere dit forsikringsselskab.

Det kan også flyttes til et andet sted eller sælges til en anden.

Ifølge forsikringsbranchen

Men forsikringsmæssigt stiller det sig på flere punkter anderledes:

Skal du flytte et Skafor Blå våbenskab til en ny adresse, bør du kontakte dit forsikringsselskab.

Du skal også kontakte dit forsikringsselskab, hvis du vil købe et våbenskab, der kun er godkendt i Skafor Blå.

Svensk norm godkendt

Sportsskytterne, herunder DGI Skydning, og jægerne har holdt møde med forsikringsbranchen for at få afklaret tvivlsspørgsmål.

Det er lykkedes at få en svensk norm godkendt, så våbenskabe ikke behøver blive meget dyrere end i dag.

Afklaringen er nu kommet i form af en udmelding fra Forsikring & Pension.

Det væsentlige er, at våbenskabe i Skafor Blå fortsat er på ”tilsvarende niveau” som henholdsvis EN 1143-1 grade 0 og derfor fortsat kan bruges på nuværende bopæl.  Ved flytning eller salg skal forsikringsselskabet kontaktes.

Sikkerhedsskabe testet efter den svenske norm SSF 3492 kan også fremover anvendes til våbenopbevaring.

 Svar på nogle typiske spørgsmål:

Situation

Våbenloven

Forsikringsdækning

Jeg har et Skafor Blå-skab købt i 2015 eller før, må jeg flytte det inden for min nuværende bopæl?

ja

Ja

Jeg har et Skafor-Blå skab købt i 2015 eller før, må jeg installere det på min nye bopæl, når jeg flytter?

ja

Du skal kontakte dit forsikringsselskab
og selskabet bør godkende det

Jeg har en ven, der vil sælge sit Skafor-Blå skab fra 2015 eller før, og jeg vil gerne købe det. Må vi det?

ja

Du skal kontakte dit forsikringsselskab, før du køber

Jeg vil i 2016 købe et nyt våbenskab. Kan jeg købe et nyt Skafor-Blå skab?

ja

Nej. Du skal købe ét, der enten er testet efter
EN 1143-1 Grade 0 eller testet efter den
svenske norm, SSF 3492, hvis du skal være sikker.
Ellers skal du have en aftale med dit forsikringsselskab,
før du køber