ABC for sundhedsidræt

Når man som kommune, forening og instruktør bliver en del af DGI Sundhedsidræt, kan det være en god ide at gå igennem nedenstående guide for at sikre, at man har husket det hele.

Denne guide er til kommuner, foreninger og instruktører, der skal starte DGI Sundhedsidræt op i deres lokalområde.

ABC for opstart af hold

A) Tjek op på om foreningen har det nødvendige udstyrLæs mere om krav til rekvisitter og faciliteter her. Hvis I mangler udstyr, kan I kontakte jeres lokale DGI konsulent for at finde en løsning.

B) Få certificerede instruktører til enten DGI Sundhedsidræt Kredsløbstræning, Seniortræning, Rygtræning eller Naturtræning. Uddannelsen arrangeres enten i et samarbejde mellem DGI og kommunen eller af DGI alene. I kan orientere jer om uddannelsesmuligheder her

C) Tag kontakt til din lokale DGI konsulent. Konsulenten vil hjælpe med at

  • arrangere et opstartsmøde med forening og kommune. Det er vigtigt for at det skal lykkes med opstart af holde og rekruttering af deltagere, at I har mødt hinanden, udvekslet kontaktoplysninger og afstemt forventningerne og ansvarsfordelingen ift. samarbejdet. Værd særligt opmærksom på at snakke om hvordan I rekrutterer deltagere, hvordan I sikrer lokaler og hvordan I timer holdstart – og sæsonafslutning.
  • få produceret rekrutteringsmateriale til henvisere, forening og andre lokale ambassadører, som vil hjælpe med rekruttering af deltagere.

Når I har været igennem disse tre skridt, er I som forening og kommune godt på vej mod at have etableret DGI Sundhedsidræt i jeres lokalområde.

Guide til instruktører – træningsforløb i foreningen

Næste skridt er at afholde træningsforløb i foreningen. Nedenfor kan I finde links til en udførlig beskrivelse af hvert træningskoncept, og hvordan man som instruktør afholder et forløb i DGI Sundhedsidræt i praksis. (oplysninger om Naturtræning indsættes snarligst)