Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har en bred vifte af tilbud om behandling, træning og genoptræning. DGI Sundhedsidræt er endnu et skud på stammen.

Kommunens professionelle tilgang er helhedsorienteret med dine ressourcer, trivsel og tryghed i centrum. Ønsket er at møde borgeren med respekt og at tilrettelægge træningsindsatsen med fleksibilitet og rummelighed.

Tilbud om genoptræning

DGI Sundhedsidræt kan være løsningen for dig, der har behov for genoptræning, fx efter en hospitalsindlæggelse, som en del af den genoptræningsplan hospitalet eller kommunen formulerer sammen med dig. Ifølge serviceloven har enhver, der har fået en svækkelse af deres funktionsevne, krav på tilbud om genoptræning.

Sundhedsvisionen i Aalborg Kommune er at have de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv. Vi kan ikke indfri den vision alene, og derfor er vi glade for samarbejdet om DGI Sundhedsidræt, for vi kender borgerne og ved, hvad de efterspørger, mens DGI har ekspertise på træningsområdet og kan skræddersy det helt rette tilbud.

Mads Duedahl, rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune

Partnerskabet – projektperioden 2014 – juni 2017

Aalborg Kommunes partnerskab med DGI Sundhedsidræt havde som overordnet formål at flytte mennesker fra klientgørelse i sundhedssektoren til idrætssektoren og det almindelige foreningsliv.

Læs mere om partnerskabet mellem DGI og kommunerne
Læs mere om baggrunden for projektet

For mange af de borgere, vi er i kontakt med via vores rygtilbud i Træningsenheden Aalborg Kommune og via rehabiliteringsforløbene på Sundhedscenter Aalborg, har træning ikke tidligere været en del af deres liv.  Til gengæld ønsker hovedparten at fortsætte med at træne, når deres trænings- og rehabiliteringsforløb er afsluttet. Og med DGI Sundhedsidræt får borgerne en optimal mulighed for at fortsætte med at leve et aktivt og sundt liv.

Mads Duedahl, rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune

DGI Sundhedsidræt i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune udbyder træningskoncepterne DGI Sundhedsidræt Rygtræning og Seniortræning i to idrætsforeninger.  Få overblik over forenigner og hold i Aalborg Kommune via dette link

Kontakt

Anne-Marie Koch Jørgensen
E annemarie.koch.jorgensen@aalborg.dk
W aalborg.dk

Aalborg