Ansvarsfordeling

I en flydende struktur er det vigtigt med en klar ansvarsfordeling. I DGI Sundhedsidræt er landsdelskonsulenten fra DGI omdrejningspunktet, der samler de mange aktører. Læs mere om vores foreslåede ansvarsfordeling her.

I et projekt med mange aktører, er det afgørende, at man fra begyndelsen får talt om de enkelte aktørers ansvarsområder. I DGI Sundhedsidræt har vi erfaret, at landsdelskonsulenten fra DGI med fordel kan være omdrejningspunktet for al kommunikation mellem aktørerne, mens den kommunale projektleder koordinerer internt i kommunen, projektledelsen sikre fremdrift i projektet og foreningerne sørger for at DGI Sundhedsidræt bliver en realitet i lokalmiljøet.

Projektledelsen er facilitator

Det er Projektledelsens fokus og hele eksistensberettigelse ligger i funktionen som facilitator af alle nødvendige processer, store og små, fra idéplan til den praktiske udførelse af de tre træningskoncepter.

Supporten fra projektet til de foreninger, som påtager sig ansvaret for den egentlige eksekvering af træningen, leveres dels af den centrale projektledelse i form af konceptudvikling, processtyring og en fælles målrettet kommunikations- og pr-indsats, dels af de DGI-landsdelskonsulenter, som er tilknyttet projektet.

DGI-landsdelskonsulenterne er omdrejningspunktet

DGI-landsdelskonsulenterne er de regionale ressourcepersoner, som har kontakten med de lokale foreninger; som har sundheds- og idrætsfagligheden til at levere kvalificeret sparring; og som personligt udfører de praktiske projektopgaver, fx distribution af materialer til henvisere, foreninger og kommunale instanser og interessenter. Landsdelskonsulenterne varetager desuden den daglige sparring med projektmedarbejdere i DGI Sundhedsidræts partnerkommuner.

Det er også projektets regionale team, som indgår aktivt i den forudgående planlægning af træningslokaler, tidspunkter, økonomiske forhold, opkvalificering af instruktører og markedsføring af holdene i lokalmedier og hos alle relevante interessenter i kommunen.

Kommunale projektleder

Den kommunale medarbejder samarbejder med DGI-landsdelskonsulenten og foreningerne om at sikre, at holdene kan realiseres. Den kommunale medarbejder

  • Sørger for, at lokale fagpersoner og det kommunale sundhedspersonale henviser borgere til hold
  • Faciliterer lokale netværk mellem foreninger, kommunalt personale og andre interessenter som fx patientforeninger
  • Indsamler og deler viden og erfaringer internt i kommunen

Den kommunale medarbejder definerer selv niveauet for sit engagement, men det bedste resultat opnås ved 10 timers arbejde ugentligt.

Foreningen

Foreningerne, som afvikler DGI Sundhedsidræts koncepter, står selv for den praktiske eksekvering af træningen og de enkelte hold. Derfor er det naturligt foreningerne, som står for at finde lokaler og instruktører, ligesom foreningerne også står for medlemskontingent og evt. etablering af vedligeholdelseshold.

Landsdelskonsulenter, projektledelse og kommunale medarbejdere giver støtte til alle processerne.

Foreningen kan med DGI Sundhedsidræt få hjælp til at nå nye målgrupper og være med til at gøre en forskel for den enkelte. Ligeledes er det en mulighed for at styrke samarbejdet mellem kommune og foreninger.

Kontakt og download

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Anne Sofie Juel Adolfsen anne.sofie.juel.adolfsen@dgi.dk │+45 29 64 00 30

Du kan også downloade den her folder, der kort beskriver DGI Sundhedsidræt: koncept og organisation. Klik på billedet for at downloade pdf til print.

DGI Sundhedsidræt_kortfotalt_forside