Baggrund for projektet

DGI Sundhedsidræt er navnet på et 3-årigt projekt i partnerskab mellem DGI og 5 udvalgte kommuner. Projektets formål er at tilbyde skræddersyede træningskoncepter til danskere med rygproblemer eller hjertekarsygdomme og til seniorer, som fx pga. kronisk lidelse eller et sygdomsforløb har brug for genoptræning til at kunne deltage i lokalforeningernes almindelige idrætstilbud.

Projektet løber fra 2015-2017 og er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, DGI og partnerkommunerne Esbjerg, Hvidovre, Jammerbugt, Lolland og Aalborg. I løbet af projektperioden vil minimum to idrætsforeninger i hver kommune afvikle de tre koncepter, som vi har valgt at kalde DGI Sundhedsidræt Rygtræning, DGI Sundhedsidræt Seniortræning og DGI Sundhedsidræt Kredsløbstræning.

Inspireret af Pluspunkt Gesundheit
De tre strukturerede træningskoncepter er udarbejdet med inspiration fra DGI’s tyske søsterorganisation Deutscher Turner Bund (DTB), som siden 1994 har haft stor succes med det lignende projekt ”Pluspunkt Gesundheit”. I begge projekter er træningskoncepterne baseret på nyeste forskning og tager udgangspunkt i flere forskellige idrætsgrene og på generelle og tematiserede træningsaktiviteter.

Koncepterne er opbygget ud fra en fælles grundskabelon og indeholder såvel træningsfysiologiske som psykosociale, pædagogiske og informative indsatser overfor deltagerne i de forskellige målgrupper. Koncepterne er både rettet mod inaktive og mod målgrupper med særlige behov ud fra en helbredsmæssig vurdering. Målgrupperne differentieres ligeledes på graden af kendskab til og erfaring med fysisk aktivitet i og uden for den etablerede idræt – fra helt motionsuvante til personer, som på egen hånd har været aktive, og personer, som tidligere har været eller stadig er aktive i en forening.

Videnskabeligt baseret
DGI Sundhedsidræt er DGI’s første store projekt, der koncentrerer sig om at udvikle kvalitetskoncepter, som er videnskabeligt baserede i sin opbygning, og som løbende evidenstestes af en ekstern partner, og som varetages af eksaminerede instruktører. DGI bevæger sig således ind i den kommunale sundhedssektor uden dog at blive en del af den. Det er netop dette forhold, som giver særlige muligheder for at bringe deltagerne fra et sygdomsperspektiv og en klientgørelse til et sundhedsperspektiv med et lokalt medlemskab i en forening.

DGI Sundhedsidræt har med andre ord til formål at flytte mennesker fra sundhedsvæsenet til foreningslivet og det almindelige danske idrætsliv.