Bliv partner i DGI Sundhedsidræt

DGI tilbyder nu alle landets kommuner at indgå som partner i DGI Sundhedsidræt – DGI’s banebrydende tilbud, som har til formål at flytte borgere fra det kommunale sundhedssystem til det foreningsbaserede idrætsliv.

DGI Sundhedsidræt har kørt i fem danske kommuner siden 2014, og nu er tiden moden til at rulle det ud i lidt større skala.

Fire skræddersyede træningskoncepter

Vi har brugt de seneste to år på at finde nogle effektive systemer til bygge bro mellem sundhedssystemet og det foreningsbaserede idrætsliv. Det gør vi ved at tilbyde træningskoncepter i foreningslivet, der hjælper borgere til en aktiv hverdag ved at tage udgangspunkt i de helt specifikke udfordringer, den enkelte borger måtte have pga. et sygdomsforløb eller lignende.

Vi er klar med fire skræddersyede træningskoncepter til hhv. borgere med rygproblemer eller hjertekarsygdomme og til seniorer, som fx pga. kronisk lidelse eller et sygdomsforløb har brug for genoptræning for at kunne deltage i lokalforeningernes almindelige idrætstilbud.

Læs mere og kontakt

Er DGI Sundhedsidræt interessant for din kommune? Kontakt Jens Sune Jakobsen, programleder for DGI Sundhed og projektleder for DGI Sundhedsidræt

E Jens.Sune.Jakobsen@dgi.dk
T +45 27 26 04 65