DGI Sundhedsidræt

– fra sundhedsvæsen til idrætsliv via skræddersyede træningskoncepter

Hjemmesiden vil de kommende måneder blive opdateret med aktuelle foreningsaktiviteter, uddannelser, nyheder mm. Har du spørgsmål til dette, kontakt National programleder DGI Sundhed Jens Sune Jakobsen, tlf. 27260465 eller på mail: jens.sune.jakobsen@dgi.dk

DGI Sundhedsidræt var navnet på et 3-årigt projekt i partnerskab mellem DGI og 5 udvalgte kommuner, etableret via midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektets formål var at tilbyde skræddersyede træningskoncepter til danskere med rygproblemer eller hjertekarsygdomme og til seniorer, som fx pga. kronisk lidelse eller et sygdomsforløb har brug for målrettet træning for at kunne deltage i lokalforeningernes almindelige idrætstilbud Læs mere om projektet

Projektet er afsluttet pr. 31.juni 2017, men DGI Sundhedsidræt fortsætter – nu med flere kommuner og flere koncepter. Følg med her på siden, der løbende omskrives efterfølgende projektperioden, igennem efteråret 2017. Ved tvivlsspørgsmål kontakt projektleder Jens Sune Jakobsen

Partnerlogoer-minus-DGI-farve

Fra medio 2017 er det muligt for nye kommuner at blive partner i DGI Sundhedsidræt og tilbyde DGI Sundhedsidræts træningskoncepter. Læs mere om hvordan din kommune kan blive partner her.