Gribskov Kommune

Gribskov Kommune har i 2016 indgået et samarbejde med DGI og de lokale idrætsforeninger om DGI Sundhedsidræt.

På baggrund af de positive erfaringer med DGI Sundhedsidræt fra fem andre kommuner og Gribskovs egne beregninger har kommunen nu valgt at tilbyde DGI Sundhedsidræts træningskoncepter i kommunens lokale idrætsforeninger.

Vi har mange engagerede frivillige og et stærkt foreningsliv, hvor borgerne kan fortsætte med at styrke eget heldbred efter endt genoptræning, få gode motionsvaner og sociale fællesskaber. Det passer rigtig godt ind i den måde, vi tænker sundhed på i Gribskov Kommune
Pia Foght (S)
Formand for Forebyggelsesudvalget i Gribskov Kommune

 

Træningskonceptet DGI Sundhedsidræt Seniortræning bliver afviklet i foreningerne: Blistrup Gymnastikforening og Esrum Gymnastikforening

Kontakt

Flemming Carlslund Larsen
Idræts- og Fritidskonsulent
Center for Kultur, Fritid og Turisme
M: fcala@gribskov.dk
T: 72 49 73 00
W: www.gribskov.dk