Hvad er DGI Sundhedsidræt?

DGI Sundhedsidræt står på skuldrende af et 3-årigt projekt i partnerskab mellem DGI og 5 udvalgte kommuner. Projektets formål var at hjælpe mennesker fra sundhedssektoren til foreningslivet.

Projektet løb fra 2015 til 2017 og var finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, DGI og partnerkommunerne Esbjerg, Hvidovre, Jammerbugt, Lolland og Aalborg. Projektperioden er afsluttet pr. 31.6. 2017, men DGI Sundhedsidræt fortsætter i såvel DGI, de oprindelige partnerkommuner og senest i Gribskov kommune. Yderligere kommuner forventes tilføjet i efteråret 2017/ foråret 2018.

Målrettet indsats

Projektets målrettede indsats skal hjælpe seniorer, borgere med ryglidelser og borgere med hjertekarsygdomme til at til at opleve forbedret livskvalitet og sundhed. De skræddersyede træningskoncepter skal hjælpe deltagerene ved overgangen til træning i foreningslivet, da deltagerne pga. kroniske lidelser eller et sygdomsforløb kan have svært ved at indgå i foreningslivet på almindelig vis.

Træningskoncepter

DGI Sundhedsidræt har til de tre målgrupper udviklet de forskningsbaserede træningskoncepter – DGI Sundhedsidræt Seniortræning, DGI Sundhedsidræt Rygtræning og DGI Sundhedsidræt Kredsløbstræning. Træningskoncepterne varetages og afvikles af idrætsforeninger i de fem partnerkommuner.

Inspiration

Træningskoncepterne er udarbejdet med inspiration fra DGI’s tyske søsterorganisation Deutscher Turner Bund (DTB), som siden 1994 har haft stor succes med det lignende projekt Pluspunkt Gesundheit. I begge projekter er træningskoncepterne baseret på nyeste forskning. Koncepterne er opbygget ud fra en fælles grundskabelon og indeholder såvel træningsfysiologiske som psykosociale, pædagogiske og informative indsatser overfor deltagerne i de forskellige målgrupper.

Videnskabeligt baseret

DGI Sundhedsidræt er DGI’s første store projekt, der koncentrerer sig om at udvikle forskningsbaserede kvalitetskoncepter. Læs mere om forskningen i DGI Sundhedsidræt her.

Uddannede instruktører

DGI Sundhedsidræt uddanner instruktører specielt til at varetage de tre træningskoncepter. Uddannelserne sikrer deltagerne et forløb af høj kvalitet, hvor der bliver taget hensyn til målgruppernes specifikke udfordringer.

Læs mere om baggrund for projektet
Læs mere om træningskoncepterne