Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune byder på en bred vifte af tilbud om motion, sport og udendørsaktiviteter.

Det er aldrig for sent at komme i gang. Over en tredjedel af borgerne i Hvidovre dyrker moderat til hård fysisk aktivitet hver dag. Men mindre kan også gøre det. I kommunens sundhedscenter kan du få råd om fysisk aktivitet og motion – også hvis du har en kronisk sygdom, eller bare aldrig har dyrket idræt før.

I Hvidovre vil vi gerne give vores seniorer de bedste muligheder for at tackle dagligdagens fysiske udfordringer og holde kroppen ved lige. Vi er glade for samarbejdet med lokale idrætsforeninger og DGI Sundhedsidræt, der giver nye og målrettede motionstilbud til seniorer i Hvidovre.

Helle Adelborg
Borgmester i Hvidovre Kommune, august 2015

Tilbud om genoptræning

DGI Sundhedsidræt Seniortræning kan være løsningen for dig, der har behov for genoptræning, fx efter en hospitalsindlæggelse, som en del af den genoptræningsplan, hospitalet eller kommunen formulerer sammen med dig. Ifølge serviceloven har enhver, der har fået en svækkelse af deres funktionsevne, krav på tilbud om genoptræning.

Læs mere om genoptræning på Hvidovre Kommunes hjemmeside

Partnerskabet

Det overordnede formål med partnerskabet mellem Hvidovre Kommune og DGI Sundhedsidræt er netop at flytte borgere fra klientgørelse i sundhedssektoren til idrætssektoren og det almindelige foreningsliv.

Læs mere om partnerskabet mellem DGI og kommunerne
Læs mere om baggrunden for projektet

DGI Sundhedsidræt i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune udbyder DGI Sundhedsidræt Seniortræning og Kredsløbstræning. Få overblik over forenigner og hold i Hvidovre Kommune via dette link

Kontakt

Lea Dyrehauge Larsen
Motions- og Sundhedskonsulent
E ldu@hvidovre.dk
T 36 39 32 35
W hvidovre.dk

Hvidovre