Lolland Kommune

Lolland Kommune er en af de fem partnerkommuner i DGI Sundhedsidræt.

Partnerskabsprojektets overordnede formål er at flytte mennesker fra klientgørelse i sundhedssektoren til idrætssektoren og det almindelige foreningsliv. Projektet løber fra 2015 til 2017.

Læs mere om partnerskabet mellem DGI og kommunerne
Læs mere om baggrunden for projektet

I Lolland Kommune prioriterer vi borgernes muligheder for at være fysisk aktive højt, fordi vi ved, hvor stor betydning det har for trivslen både fysisk og psykisk. Jeg er glad for, at vi sammen med DGI kan sætte gang i nogle helt nye og særligt tilrettelagte træningsforløb for seniorer. Holger Schou Rasmussen
Borgmester i Lolland Kommune

DGI Sundhedsidræt i Lolland Kommune

Lolland Kommune udbyder DGI Sundhedsidræt Seniortræning. Få overblik over forenigner og hold i Lolland Kommune via dette link

Kontakt

Susanne Nicholaisen
E
sunic@lolland.dk
T +45 54 67 69 71
W lolland.dk

Lolland