Naturtræning

Fundamentet for DGI naturtræning er, at vi ved, at naturen har stor betydning for menneskets fysiske og psykiske velbefindende. Ophold i grønne områder øger livskvalitet og modstandsdygtighed mod sygdomme, ligesom naturen kan virke afstressende og dæmpe puls, blodtryk og muskelspændinger. Udeophold kan ligeledes være med til at øge livsglæden samt justere døgnrytme og forbedre søvnkvaliteten. Disse gevinster understøttes af, at danskerne i almindelighed motionerer udendørs i stadig højere grad, og at udendørs aktiviteter motiverer til at komme igen og fortsætte træningen i højere grad end ved indendørsaktiviteter. Naturtræning påvirker deltagernes mod til bevægelse. Deltagerne oplever træningen som meningsfuld og vedkommende, idet de selv kan være med til at skabe forløbets indhold, og naturen byder altid på store variationer i forhold til udfordring og kreativitet.

DGI Naturtræning er i dag et bredt træningskoncept, og målgruppen er således meget mangfoldig. DGI har valgt følgende målgruppebeskrivelse;

Voksne og seniorer, der har lyst til at bevæge sig i naturen, også dem der af den ene eller anden grund er fysisk og eller mentalt udfordret.