Organisationsdiagram

DGI Sundhedsidræt er organiseret som et partnerskab mellem DGI og de involverede kommuner, hvor landsdelskonsulenten er omdrejningspunktet for relation mellem DGI, forening og kommuner.

Organisationdiagrammet illustrerer, at landsdelskonsulenterne er omdrejningspunktet for DGI Sundhedsidræt. Projektledelsen koordinerer det samlede indsats i DGI Sundhedsidræt. Landsdelskonsulenterne koordinerer den lokale indsats og har den direkte kontakt til foreningerne og partnerskabkommunerne.

organisationsdiagram

Du kan læse mere om organisationen og ansvarsområder her