Partnerskabet

DGI Sundhedsidræt er et partnerskab mellem DGI og kommunerne Esbjerg, Hvidovre, Jammerbugt, Lolland og Aalborg, støttet af Sundheds- og Ældreministeriet.

Formål med partnerskabet

Partnerskabsprojektets overordnede formål er at flytte mennesker fra klientgørelse i sundhedssektoren til det almindelige idrætsforeningsliv.  Et samarbejde med Københavns Universitet, Center for Holdspil og Sundhed, er med til at sikre evaluering af træningskoncepterne og test af træningens effekt. Projektet forløber fra 2015 til 2017.

Specielt udvalgte målgrupper

Partnerskabet målretter indsatsen mod tre specielt udvalgte målgrupper – seniorer, mennesker med rygproblemer og mennesker med hjerte-kar-problemer. Dette har gjort det muligt at udvikle tre forskningsbaserede træningskoncepter – DGI Sundhedsidræt Seniortræning, DGI Sundhedsidræt Rygtræning og DGI Sundhedsidræt Kredsløbstræning.

Både DGI og kommunerne har lang erfaring med at arbejde med målgrupperne for de tre træningskoncepter. I et partnerskab får DGI og kommunerne stort udbytte af hinandens specialviden og erfaring. Partnerskabet skal implementere træningskoncepterne i foreningslivet og således forbedre målgruppernes chance for at forblive aktive, for derved at bidrage til sikring af målgruppernes livslange sundhed.

Læs mere om træningskoncepterne

Læs mere om baggrunden for projektet