Viden om sygdom, sundhed og motion

Her på siden kan du finde viden og forskning om sygdom, sundhed og motion.

Med denne side prøver vi at samle den viden og forskning, som vi finder relevant i sundhedsøjemed. Vi har listet undersøgelser om hjertekarsygdom, rygsygdom og aldersrelateret sygdom. Undersøgelserne giver estimat på omfanget og udbredelsen af de forskellige sygdomme. Derudover har vi indsamlet viden om den sundhedsøkonomiske effekt af forebyggelse af disse sygdomme – herunder betydningen af motion og træning.

Databaser – tal for sundhed og sygdom

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsernes database
I Sundheds- og sygelighedsundersøgelsernes database, kan du foretage analyser og danne tabeller på data fra sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY-undersøgelserne) fra 1987, 1994, 2000 og 2005 …

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Danskernes Sundhed – tal fra Den Nationale Sundhedsprofil
Her kan du finde oplysninger om danskernes sundhed i kommuner, regioner og i hele landet. Data fra 2010 og 2013 …

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Sundhedsstyrelsen

Udgifter til sundhed

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet
Læs mere om udviklingen i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet …

Finansieringsudvalget, Social- og Indenrigsministeriet

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark
De samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med bl.a. fysisk inaktivitet (s. 147) og overvægt (s. 169) …

Knud Juel m.fl. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Sundhedsstyrelsen

Hvor god er kommunens hjemmepleje til at forebygge indlæggelser?
Se nøgletal for de enkelte kommuners evne til at forebygge indlæggelser blandt ældre over 65 år.

KL, Januar 2016

Rehabiliterende hjemmepleje efter Roskilde-modellen

Analysen finder, at  borgere bliver hurtigere selvhjulpne.

KORA, September 2016

Motionsvaner

Danskernes motions og sportsvaner 2016
Denne grundrapport præsenterer de overordnede resultater af undersøgelsen ‘Danskernes motions- og sportsvaner 2016’ …

Maja Pilgaard og Steffen Rask,  Idrættens Analyseinstitut

Fysisk aktivitet blandt voksne
Andelen af voksne, der udøver moderat eller hård fysisk aktivitet i fritiden, er steget fra 18,3 % i 1987 til 29,5 % i 2010 …

Stig Eiberg, adjunkt, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Modellering af potentielle sundhedsøkonomiske konsekvenser ved øget fysisk aktivitet i den voksne befolkning
Ved at undgå eller udsætte sygdomme, der er relateret til fysisk inaktivitet, vil sundhedsvæsenet kunne opnå en besparelse på mellem 27-29.000 nutidskr. pr. 30 årig person, der bliver moderat fysisk aktiv …

Jan Sørensen, m. fl., Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet

Motionsvaner og hjertesygdom
De fysisk aktive personer, som bliver mindre aktive har en betydelig større risiko for at få blodprop i hjertet senere i livet sammenlignet med personer, som bibeholder samme aktivitetsniveau …

Christina Bjørk Petersen, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Ældres deltagelse i hverdagsrehabilitering – muligheder og udfordringer

Ønsket om at kunne genvinde sine tidligere færdigheder er en generel motivationsfaktor. Det samme gælder ønsket om at kunne leve sit liv uafhængigt af hjælp fra andre …

Eigil Boll Hansen KORA

Hjertekarsygdom

Et rekordstort antal danskere er på medicin mod hjertekarsygdomme
Over én million danskere tager hjertemedicin. 41 procent af befolkningen på 35 år eller derover tager mindst én type medicin mod hjertekarsygdomme …

Nina Føns Johnsen, forsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Hjertekarsygdom som dødsårsag
Hver fjerde dansker over 35 år dør af en hjertekarsygdom.  13.000 danskere døde i 2011 af hjertekarsygdomme, mens det i 2002 var mere end 20.000 svarende til 35 % færre dødsfald …

Nina Føns Johnsen, forsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

HjerteStatistik for nye Kommuner og Regioner
Dødelighed, sygehusindlæggelser, brug af medicin og behandlingsudgifter for de enkelte kommuners og regioners borgere sammenlignet med hele landet …

Jørgen Videbæk, Forskningschef dr. med. Hjerteforeningen, Søren Rasmussen, Statistiker PhD. Statens Institut for Folkesundhed og Mette Madsen, Forskningsleder cand. stat. Statens Institut for Folkesundhed

Hjerterehabilitering i Danmark
Sundhedsvæsenet bruger årligt ca. 4,6 milliader kroner på behandling i forbindelse med indlæggelse af patienter med hjertekarsygdom …

Susanne Reindahl Rasmussen, Dansk Sundhedsinstitut

Rygsygdom

De samfundsmæssige omkostninger ved rygsygdomme og rygsmerter i danmark
Personer med rygsygdomme udgør en samfundsøkonomisk byrde på 9,8 mia. kr. årligt. Personer med rygsmerter koster samfundet ca. 12,1 mia. kr. …

Mette Bjerrum Koch m.fl., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Aldersrelateret sygdom

Slidgigt har store omkostninger
Knap hver femte blandt voksne danskere har slidgigt.. Det koster samlet set samfundet 6,8 milliarder kroner …

Iben Augustsen, leder SIF-kommunikation, Knud Juel, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Christine Marie Bækø Skovgaard, Sundhedsøkonom, Gigtforeningen