Oure Efterskole Sport & Performance

På Oure Efterskole bliver sporten brugt aktivt i din skolegang. Den hjælper med til at gøre dig til en person, der både kan tænke og agere selv og samtidig tage del i et større fællesskab. På Skolerne i Oure er der, ud over efterskolen, også et kostgymnasium og en højskole - i alt 850 elever. På efterskolen er der 465 elever.  

Undervisningen foregår efter efterskolens retningslinjer for 9. og 10. klasse. Inden du begynder på skolen, skal du vælge en sport & performance-linie, som følges hele året. Vælg imellem: fodbold, håndbold, contemporary dance & ballet, adventure/ski, sejl/ski og golf. Elever i 10. klasse kan også vælge surf/ski og contemporary music.

Se mere på: www.oure.com

Efterskoler

Det er muligt at tage lederuddannelser i gymnastik og idræt sideløbende med skoleundervisning på 8., 9. og 10. klasse på en lang række af landets efterskoler. En række efterskoler har meget idræt eller gymnastik på skemaet, og de kalder sig derfor gymnastik- eller idrætsefterskoler, men lederuddannelsen findes også på skoler, hvor gymnastik- og idræt ikke indgår i skolens navn.

Vær opmærksom på, at ikke alle skoler tilbyder alle klassetrin.
Find en efterskole, der matcher dig på www.efterskole.dk.

www.efterskole.dk kan du søge direkte på skoler med forskellige lederuddannelser - for eksempel:
  • Skoler med idræt lederuddannelse 
  • Skoler med gymnastik lederuddannelse
  • Skoler med børneidrætskursus
  • Skoler med volleyball lederuddannelse
  • Skoler med håndbold lederuddannelse
  • Skoler med foreningslederuddannelse
  • Skoler med fodbold lederuddannelse
  • Skoler med badminton lederuddannelse

Skolepengene udgør i skoleåret 07/08 for de fleste skolers vedkommende mellem 1550 og 1650 kr. pr. uge. Herfra trækkes elevstøtte fra staten. Elevstøtten afhænger af dine forældres indkomstgrundlag to år før, du skal på efterskole. Egenbetalingen udgør i gennemsnit ca. 800 kr. om ugen.

Du kan beregne prisen for et efterskoleophold på www.efterskole.dk/pris