Huset i Vingsted

DGI byggede i forbindelse med sin dannelse i 1992 nyt hovedsæde i Vingsted uden for Vejle, hvor det var muligt at bygge klos op ad Vingstedscentret. Adressen midt i det naturskønne Vejle Ådal har historisk betydning for den folkelige idræt.
Landsadministra-tionen er åben på hverdage fra klokken 08.00 til 15.30. Fredag til klokken 15.00.
Telefonerne åbner
klokken 9.00.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1
7100 Vejle
Tlf. 79 40 40 40
Fax. 79 40 40 80

E-mail: info@dgi.dk

Landsadministrationen, der er tegnet af arkitektfirmaet Nielsen, Nielsen & Nielsen fra Århus, blev indviet i 1993 og har siden fungeret som omdrejningspunkt for DGI's aktiviteter på landsplan.

Huset er til daglig arbejdsplads for cirka 50 medarbejdere, der blandt andet arbejder med idrætspolitiske sager og administrerer kurser, stævner og turneringer. Herudover bruger en lang række af DGI's udvalg landsadministrationen som mødested.

DGI's landsadministration er i dag- og aftentimerne samlingssted for det frivillige arbejde i DGI.

Da DGI blev dannet i 1992 var det en del af den politiske beslutning, at landsadministrationen hverken skulle ligge på Friis Hansensvej i Vejle, hvor DDGU havde holdt til eller på Englandsvej på Amager, hvor DDSG&I havde haft sit landskontor.

Arkitekturen

Den arkitektoniske udformning tager afsæt i et højt tårn i glas og sandsten. Tårnet rummer udadvendte funktioner som foyer, reception, kantine og mødelokaler. Hertil kommer en lang fløj i to etager, beklædt med canadisk rødceder, som indeholder arbejdspladser i åbne kontorlandskaber.

Ved indvielsen lagde arkitekten vægt på, at de to bygningsdele griber ind i hinanden og dermed kan ses som symbol på de to tidligere idrætsorganisationer, der nu er sluttet sammen.


Fra Gerdt Hylbæk