Regler

Hjælp os med at sikre en god oplevelse for alle løbere - og resten af Aalborg.

Vis hensyn

Der er ikke 100% spærret for øvrig trafik på ruten - husk at tage hensyn til andre og pas på jer selv. 

Vi har ganske få regler, men det er vigtigt at alle er opmærksomme, da det har stor betydning for løbet afvikling.

  • Deltagere på halvmarathon skal være fyldt 15 år - på kvartmaraton kan man deltage fra 13 år. MINIhalvmaraton er for målgruppen 4 - 10 årige (alle børn skal være i følge med voksen)
  • Startnummeret skal bæres synligt på brystet.

  • Maksimal tid for gennemførelse af løbet er 3 timer. Det er IKKE tilladt at have cyklende ledsagelse på ruten og overtrædelse heraf vil medføre diskvalifikation. Færdselsloven skal overholdes. 

  • Der er ikke 100% spærret for trafik på ruten, men gode sikrings- og færdselsforhold. Påbud og henvisninger fra Hjemmeværnspolitiet og løbets officials skal følges. Overtrædelse kan medføre diskvalifikation. Der er kontrollører på ruten til overholdelse af den angivne rute. Afvigelser fra ruten medfører øjeblikkelig diskvalifikation. Ret til ændringer forbeholdes.

  • På grund af rutens og underlagets beskaffenhed er det ikke muligt at deltage med babyjogger, klapvogn eller andre køretøjer på kvartmaraton, halvmaraton og MINIhalvmaraton. Du må ikke medbringe hunde på ruten. Blinde/svagtseende kan deltage med ledsager, hvis arrangøren er orienteret herom på forhånd. 

  • Løbsruterne går igennem Limfjordstunnelens vestlige rør. Det vil sige, at både nord- og sydgående biltrafik går gennem det østlige rør. Hvis det helt usandsynlige skulle ske, at der sker et biluheld under løbet i det østlige rør, skal udrykningskøretøjer køre samme vej som løberne frem mod tunnelen. Hvis det skulle ske, er det vigtigt, at løberne holder til venstre, så udrykningskøretøjer kan komme hurtigt frem. Der vil være Politi og Hjemmeværn på stedet til at instruere.

    I tilfælde af et alvorligt uheld i det østlige tunnelrør kan det blive nødvendigt at holde løbere tilbage eller helt stoppe løbet for at kunne benytte det vestlige rør til biltrafik og redningskøretøjer.

  • Det er ikke tilladt at gøre ophold på turen gennem tunnelen. 

  • Deltagelse i Aalborg Halvmarathon er på eget ansvar.