Leder: Ejerskab gør en verden til forskel

Søren Møller, formand for DGI, har skrevet en årsberetning på egne og DGI's hovedbestyrelses vegne

FORMANDENS ÅRSBERETNING. Hvad er der egentlig sket det sidste år? Det tænker en formand, hver gang han sætter sig ved computeren og skal i gang med beretningen. Vi har haft travlt med rigtigt mange ting, men det er travle hverdage frem for store historiske beslutninger og nye strategiske indsatser. Sådan skal det være, for vi tog i 2014 den historiske beslutning om visionen 25-50-75, som siden har fået titlen Bevæg dig for Llvet. Det er en vision, som rækker frem mod 2025, så vi har arbejdsår foran os, hvor vi vil være optaget af, hvordan vi når visionen.

Visionsarbejdet fylder rigtigt meget i DGI – og det skal det også, for målet med visionen ligger i en lige forlængelse af vores historie og værdier. Men vi skal hjælpe hinanden til at få det til at fylde meget på den rigtige måde. Er vi sammen med DIF ved at bygge en ny supertanker med nye hierarkier og lange kommandoveje eller bliver det en stor flåde af manøvredygtige fartøjer, som sejler under samme flag og nogenlunde i samme retning? Skal det være styring og kontrol, som driver os frem? Eller skal det være tillid og begejstring? Vi mener naturligvis alle sammen det sidste. Men der er også nødt til at være et minimum af fælles styring, så vi ikke sejler ind i hinanden, og vi skal også have en GPS, så vi kan se, om vi kommer ud af stedet.

Det er helt afgørende vigtigt, at vi alle sammen er klar over, at de to vigtigste beslutninger, for at visionen skal lykkes, ligger uden for både DGI og DIF.  De to vigtigste beslutninger er beslutningen hos den enkelte borger om at ville være fysisk aktiv, og det er beslutningen i den enkelte forening om at ville være en del af Bevæg dig for Livet. Det skal vi alle sammen have for øje – og har vi det, vil vi også lykkes med vores fælles vision.

Det har været dejligt at mærke den store opbakning til Bevæg dig for livet helt fra begyndelsen af. Nu er vi i anden fase, hvor vi er dybt afhængige af, at alle tager ejerskab til opgaven. Når man føler ejerskab, er man ikke optaget af at finde fem fejl, men man vil gerne bidrage med fem forbedringer.

Det kan sagtens være de samme forhold, man har fat i, men ejerskabet gør alligevel en verden til forskel. Det er mange, som har skullet finde en ny rolle, fordi vi nu indgår i et tæt samarbejde med DIF frem for at have et konkurrenceforhold. Jeg er imponeret over, så godt folk håndterer det og finder motivation i, at vi sammen kan gøre en forskel. Det er at tage ejerskab.

Af Søren Møller, formand for DGI.