En ung organisation i en god gammel slægt

FORMANDENS BERETNING. DGI har 25 års jubilæum i år. Det var i 1992, at De Danske Skytte- Gymnastik-, og Idrætsforeninger (DDSG& I) og De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger (DDGU) blev forenet igen. 

Når jeg skriver forenet igen, er det, fordi de to organisationer opstod ved en planlagt skilsmisse mellem gymnastikken og skydning i 1929. Der gik dog lidt kludder i tingene dengang. 

Den vigtigste i dag er, at den folkelige idræt kom til at stå meget stærkere i Danmark ved at samle kræfterne. Og jeg vover at påstå, at DGI aldrig har stået stærkere i billedet, end vi gør netop nu.

Læs hele Søren Møllers beretning

Bevæg dig for livet

Visioner skal tættere på foreningerne

BEVÆG DIG FOR LIVET. Den første tre-årige fase af Bevæg dig for livet nærmer sig sin afslutning. Det betyder, at de første visionsaftaler ”løber ud” og skal genforhandles. At de første bevillinger fra Nordea-fonden og TRYG Fonden løber ud og skal genforhandles. Og at der kan gennemføres en bred og gennemgribende evaluering af de første års arbejde med Bevæg dig for livet.

Evalueringen igangsættes i årets sidste kvartal og gennemføres af et eksternt bureau. Det bliver spændende at samle perspektiver fra udøvere, foreninger, kommuner, frivillige, landsdelsforeninger, specialforbund, landsorganisation i DGI og DIF.

Læs hele fortællingen om Bevæg dig for livet

Øget samspil mellem skoler og foreninger

Næsten alle børn i Danmark går hver dag i skoler eller dagtilbud. Disse arenaer er dermed helt centrale som leverandører af fremtidens foreningsaktive og –frivillige.

Området har de seneste år fået medvind i kraft af en erhvervs- og folkeskolereform, som giver eleverne bevægelse hver dag. Med den nye lov om dagtilbud står krop og bevægelse endnu skarpere i læreplanstemaerne.

Landsdelsforeningernes konsulenter arbejder derfor med at inspirere pædagoger og lærere. Det seneste år har DGI via projektet KICK bidraget til at gøre Roskilde Tekniske Skolen til en ”svedig” erhvervsskole.

Certificeringen af dagplejere har været særligt efterspurgt og er med til at give de alleryngste en aktiv start i dagtilbud. I Næstved Kommune har man eksempelvis valgt at lade alle kommunens knap 200 dagplejere certificere.

I folkeskolen har yderligere fem kommuner til i alt 10 kommuner fået et kompetenceløft via Krop og Kompetencer i regi af Bevæg dig for livet.

Mange steder har man desuden fået øje på gevinsten for såvel skolen som det lokale foreningsliv, når skolen uddanner de ældste elever til Træner- og lederspirer via foreløbig 65 forløb Unge i Front.

Dansk idrætspolitik

Grøde i det idrætspolitiske liv

IDRÆTSPOLITIK. I begyndelsen af 2017 præsenterede regeringen en ny og længe ventet aftale om fordeling af udlodningsmidler, som styrker det frie foreningsliv i Danmark.

Med aftalen får DGI et økonomisk løft. I 2018 forventer DGI at modtage 276,7 mio. kr. fra udlodningsmidlerne. Aftalen er meget tilfredsstillende for DGI, fordi aftalen giver bedre muligheder for langsigtet prioritering i organisationen.

På et andet felt er der godt nyt. Fra 2018 kan dagpengemodtagere og efterlønnere udføre frivilligt ulønnet arbejde i henholdsvis 10 og 15 timer om ugen uden fratræk i deres ydelse. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale om at lempe og forenkle reglerne på området. 

Læs mere om disse og andre idrætspolitiske plus-point 

DGI Landsstævne 2017

Landsstævnet gav flere smag på mere

LANDSSTÆVNE. Søndag 2. juli sendte DGI's Landsstævne de 25.127 deltagere hjem fra Aalborg med et stemningsfyldt afslutningsshow på Aalborg Stadion. Et show, der gav smagsprøver på de mange forskellige idrætter, der har været til landsstævnet, bl.a. United By Streets – et særligt tiltag for at gøre flere unge aktive, bl.a. med gadeidrætter. Også DGI Verdensholdet begejstrede publikum.

Samlet set bød landsstævnet på mere end 25 idrætter og flere end 400 aktiviteter. Det var ikke kun udendørs, at folk havde lyst til at prøve noget nyt. Det var in at kombinere forskelle idrætter og f.eks. flytte aktiviteter fra land til vand, så der var fuldt hus til workshops i aqua running, aqua intervaltræning og aqua yolates.

Også på de fem gymnastikgulve i Aalborg midtby var der gang i den, mens 200 var med til mountainbike løb, og 300 deltog i biatlon – en kombination af skydning og løb.

170 foreninger stillede med op mod 5000 frivillige, hvilket førte to millioner kroner tilbage i foreningskasserne. 

Desuden viser evalueringen af landsstævnet, at 76 procent af deltagerne er helt enige i, at Aalborg var en god værtsby.

Samtidig var 200 mediefolk akkrediteret til at dække landsstævnet, der blev omtalt i alt 2.019 gange i juni og juli. DR's tv-transmissioner ramte samlet set 1,1 millioner danskere.

DR's transmission af åbningsshowet var den uges næstmest sete tv-program.

I 2021 foregår landsstævnet i Svendborg.

Det aktive idrætsliv

Foreninger henter hjælp til udvikling hos DGI

1,5 mio. børn, unge og voksne nyder hver dag godt af de mange aktiviteter, som deres lokale idrætsforening tilbyder. Selv om det bliver stadig mere populært at løbe eller cykle en tur med vennerne, er idrætsforeningen ikke gået af mode. Den er stadig danskernes foretrukne sted at dyrke idræt.

DGI vil hjælpe foreningerne med at fastholde de gode aktiviteter og forny foreningens tilbud. Det gør vi bl.a. ved at udbyde stævner, kurser, uddannelse, skoler m.v. I 2016 deltog i alt 725.000 deltagere på 8.900 arrangementer, hvor mange sker i et samarbejde mellem DGI og den enkelte forening.

Ved indgangen til oktober i år er indtil videre 530.000 deltagere registreret.

Fremdriften sikrer vi ved at lave udviklingsforløb sammen med foreningerne, der f.eks. sætter fokus på, hvordan den enkelte forening får en bedre organisering, flere frivillige, får gjort sig synlige i lokalsamfundet og på de social medier eller sætter nye idrætter og aktiviteter på programmet.

Efterspørgsel efter Riders

CYKLING. Cykling i DGI er tæt knyttet til Bevæg dig for livet, især med sit seneste koncept Riders. Det er et tilbud til såvel nybegyndere som selvorganiserede, der tilbyder fartholdere, tryghed og fællesskab til cykelløb. RIDERS har deltaget i 10 cykelløb i år, ligesom ryttere og løbsarrangørers ønske om en mulighed for at cykle med Riders vokser.

Det er også et community på Facebook med 400 medlemmer, der finder træningsmakkere, klubber og løb med Riders.

Desuden er spotkurser og cykelskoler populære, mens foreningsudvikling i klubber, der vil tiltrække nye motionister, har sværere vilkår.

Endnu tættere på klubberne

BADMINTON. DGI Badminton og Badminton Danmark indgik i maj 2017 en samarbejdsaftale, der træder i kraft den 1. januar 2018, for at styrke badminton som foreningsidræt via et tæt samarbejde med klubberne.

Klubberne skal opleve, at de bliver lyttet til og aktivt inddrages i udformningen af de tilbud, ydelser og arrangementer, de tilbydes.

Aftalen skal udvikle den enkelte klub til at rumme nye målgrupper og tænke nyt i forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige, bl.a. via VoksenFjer for de 40-60-årige og åbent hus-events med 153 klubber i efteråret 2017.

Koncepter skal aktivere flere

SVØMNING. 12 svømmeklubber tog imod DGI Svømnings svømmeskole-koncept i 2017, fordi de valgte at gøre noget ekstra for sine børnemedlemmer.

I alt hjælper 34 klubber over 15.000 børn at svømme dagligt efter DGIs værdier og svømmeskolekoncept. I maj 2017 udvekslede 40 ledere og trænere fra klubberne erfaringer og fik faglige viden på en netværksdag. 

En uddannelsesstruktur nåede efter to års indsats 81 uddannelser og 1.015 deltagere, mens Ocean Rescue Camps samlede 1.014 teenagere i sommeren 2017.

Ved Aqua Convention 2017 er 360 tilmeldt instruktørsporet og 45 tilmeldt ledersporet. 

FITNESS. DGI og GymDanmark har i regi af Bevæg dig for livet – Fitness indgået en aftale om en fælles prisstruktur for fitnessuddannelser og kurser, der bl.a. yder rabat til medlemmer af begge organisationer.

Der er også udgivet et nyt konceptkatalog med tilbud om uddannelser og kurser i individuel og funktionel træning, koreografi, body & mind, indoor cykling mv. 

De 10 medarbejdere, der er knyttet til Bevæg dig for livet – Fitness, er i dialog med foreninger om opstart og udvikling af fitness. En indsats der bl.a. har ført til, at der i 2017 er bevilget lån til at lancere fem nye fitnessforeninger. Næste fokus er fitness i de større byer og konceptet Senior Gymnastik.

Løbere skaber stemning

LØB. 120 løbemotionister har hidtil påtaget sig rollen som skabere af stemning og tryghed før, under og efter motionsløb i regi af Bevæg dig for livet. De såkaldte Runners efterspørges derfor af såvel løbere som løbsarrangører.

Men også den nyudviklede uddannelse af trænere i et samarbejde mellem DGI og Dansk Atletik Forbund synes at lykkes med 2.545 deltagere, der roser undervisere og indhold.

GoRun har vist sig effektiv til opstart af nye fællesskaber omkring gang og løb i foreløbig 23 aftaler. Fastholdelsesdelen er til gengæld sværere. Derfor øger GoRun fokus på velkomsten og afslutningen ved en træning og tilbyder målrettede kurser til tovholdere eller velkomstagenter.

Udvikling af foreninger sker flere og flere steder som klyngeforløb, hvor flere naboforeninger samles for at udvikles deres forening. Ny viden, læring og inspiration fra andre foreninger giver pote. Det vil vi arbejde videre med det kommende år, også for at øge antallet af løbeevents og deltagere. 

Spillere vil helst til stævner

HÅNDBOLD. Stævneformen vinder frem med 17 procent, mens deltagelsen i turneringer næsten er halveret. Klubberne efterspørger i stigende grad stævner med de nye børnespiltyper som Max.Totalhåndbold.

På to andre områder oplever DGI Håndbold tilbagegang: Skoler har mistet 21 procent af deltagerne, men nu fornys konceptet med en ny tema-del til 2018. Samtidig har der været en nedgang på 59 procent på kurserne, bl.a. har der i år ikke har været så mange på Håndboldfitness trænerkursus.

Håndboldfitness har indgået 13 aftaler om en ny kampagne rettet mod klubberne med en inspirationsaften og konkurrencer.

Nyt fokus på uddannelse

FODBOLD. I 2017 blev der afholdt fodboldskoler med deltagelse af 11.500 unge i alderen 6 år til 15 år. Samtidig er der udviklet et nyt fodboldskole-koncept med øvelser og tilhørende videoer, som har været en stor succes.

Der er også udviklet en ny træneruddannelse med 12 moduler, som rulles ud i november, med fokus på den autentiske træner. Også futsal får en ny træneruddannelse med inspiration fra Spanien.

Via netværk og Fodbold Forum vil DGI Fodbold intensivere sit fokus på de yngste årgange, udbygge fodboldskolerne og styrke indsatsen i klubberne, så de klædes bedre på til at modtage de unge.

Svære tider i Dans og Musik

DANS OG MUSIK:  Det har været et år med store udfordringer. Omstruktureringen har taget meget tid, mens mange landsdelsforeninger  ikke har et udvalg for Dans og Musik. Det giver udfordringer for koordineringsgruppen og sekretariatet, da de meget aktive foreninger laver arrangementer uden om DGI.

Der er også tilbagegang i de forskellige danseformer, da de aktive medlemmer bliver ældre, og yngre medlemmer ikke kommer til. Dans udvikles meget, men det er i gymnastikken, at showdance, hip hop og andre danseformer, nu bruges.

DGI har 1,55 millioner medlemmer

Helt præcist 1.555.510 danskere var i 2016 medlem af DGI’s foreninger – en fremgang på 31.427 i forhold til året før, hvilket svarer til 2 procent. Det viser DGI’s medlemstal for 2016, der blev offentliggjort den 6. april 2017.

Organisatoriske ændringer på vej

ATLETIK. De yngste atletikudøvere står for fremgang ved det seneste års landsmesterskaber til 281 ungdomsdeltagere i 2017. Veteranerne oplevede derimod næsten en halvering til 18 ved landsmesterskaberne.

De indendørs landsmesterskaber nøjedes med en lille tilbagegang til 752 starter.

Desuden afviklede DGI Atletik 12 centimeter-marathonløb for de 2-10-årige børn i samarbejde med Børneulykkesfonden.

HUNDESPORT. DGI Hundesport har i samarbejde med DCH (Dansk civile Hundeførerforening) afviklet en grunduddannelse i 2017, hvor 12 kursister gennemførte forløbet.

L2017 var også en succes for de 57 deltagere, der deltog. DGI Hundesport var meget i medierne, og alle gjorde et godt indtryk. Havde landsdelsforeningerne arbejdet mere for at finde ambassadører, kunne flere have deltaget. 

Godt samarbejde om våbenlov

SKYDNING. Samarbejde om en ny våbenlov har fyldt en del. Samarbejdet mellem DGI Skydning, Danmarks Jægerforbund, Dansk Skytte Union/DIF, Våbenhandlerforeningen og Firmaidrætten er blevet styrket. Også selv om det førte til en 'bandepakke' med nye regler fra Justitsministeriets side.

Træneruddannelserne, der er skabt i samarbejde med Dansk Skytte Union, er populære og udbredte som aldrig før trods medlemsfald. De klassiske aktiviteter og deltagere ved DM’er, turneringer, stævner mv. går tilbage på landsplan og i nogle landsdele, mens lokale foreninger holder deres niveau.

I stedet testes nye aktiviteter som airsoft og bueskydning for at tiltrække nye målgrupper.

Ramt af konkurrence

GYMNASTIK. I DGI Gymnastik har der været 812 kursister igennem Springsikker uddannelserne i de seneste 12 måneder. Det er en stigning på 53,2 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Springgymnastikken udvikles konstant, bl.a. til sværere og mere udfordrende spring. Derfor er det vigtigt, at foreningerne har mulighed for at få deres instruktører uddannet efter nyeste og bedste viden.

På området gymnastikskoler og lejre er der sket et fald i deltagerne på 16,2 procent. Årsagen er måske, at stadig flere og flere efterskoler afvikler lignende arrangementer uden om DGI. DGI SMART Training er derimod blevet populært.

Nye idéer skaber mere aktivitet

PETANQUE. Et af årets højdepunkter for DGI Petanque var landsstævnet i Aalborg, hvor knap 700 petanquespillere i alle aldre fra hele landet deltog i Karolinelund. En ganske særlig oplevelse var det sociale spil onsdag aften.

Ud over en stor gruppe garvede petanquespillere var aktiviteten velbesøgt af mange yngre spillere, både erfarne og nybegyndere. Der opstod en særligt god stemning blandt spillerne, og flere af de unge deltog i lørdagens frie tilmelding. Det viste sig, at petanque har et stort potentiale hos yngre spillere, når spillet markedsføres rigtigt.

Desuden får DGI Petanques fremtidige idrætsledelse hjemsted i DGI Sydøstjylland.

BORDTENNIS. I dag har BAT60+ udviklet sig til en stor fælles satsning for DGI Bordtennis og Dansk Bordtennis Union. Projektet vil skabe flere stævnetilbud for spillere over 60 år på landsplan og få flere ældre motionister til at vælge bordtennis som deres idræt.

I uge 37 2017 blev der afholdt åbent hus i 39 foreninger. 277 mødte op og aktuelt er op mod 80 procent af dem meldt ind i en forening eller er på vej til at gøre det. Desuden er der afviklet en del stævner med over 1.500 deltagere.

Holdturneringen drives sammen med JBTU med 79 tilmeldte hold i 2. halvdel af 2016/17. Der er desuden afholdt pigesamlinger og trænerkurser.

En hastig vækst

BASKETBALL. I 2017 har der været en markant medlemsfremgang i stort set alle aldersgrupper, køn og landsdelsforeninger. Både antallet af medlemmer og foreninger, der melder sig ind i DGI Basketball, stiger.

Aktivitetsniveauet stiger fortsat voldsomt og aktuelt har godt 46.500 deltaget i aktiviteterne. Et tæt samarbejde med DBBF har aktiveret især piger under 12 år og 425 skoleklasser med samlet 10.000 børn i 6 ugers-forløb med BørneBasketFonden.

Indtil nu i år har 80 camps samlet godt 3000 deltagere, ligesom søgningen til kurser vokser og ni nye klubber er startet i storbyer under navnet Børnebasket. Derfor indgår DGI Basketball i syv udviklingsforløb i Bevæg dig for livet.

De unge vil ketsjerspil

TENNIS. DGI Tennis har oplevet en klar medlemsfremgang blandt de unge. Det skyldes blandt andet, at idrætten har nogle attraktive tilbud til både nye og eksisterende medlemmer i målgruppen som f.eks. JuniorTour og Tennisskoler.

Alene i 2016 blev omkring 10.000 unge præsenteret for tennis via Klar, Parat, Tennisstart – et lokalt samarbejde imellem DGI, skole og tennisklub.

Desuden var der mere end 1.000 deltagere på såvel JuniorTour (der giver en flydende overgang fra træning til turnering) som Tennisskoler, og tallene forventes at nå samme højder i 2017.

Nye motionstilbud er populære

KANO OG KAJAK. Det store fremmøde ved kano- og kajak-aktiviteterne ved DGI’s Landsstævne med 1.434 deltagere afspejler den stigende interesse for idrætsgrenen med fremgang for tredje år i træk til godt 16.000 medlemmer.

Især kvinder i alderen 25-59 år viser interesse, men også stand up paddle vinder frem, sådan som den gør i flere og flere klubber.

Den nyindgåede visionsaftale mellem DGI, DIF og Dansk Kano og Kajakforbund går målrettet efter at fastholde og tiltrække nye medlemmer med ’kom og prøv’-arrangementer, mentoruddannelse (Paddlers), introforløb og klubtuning. Hensigten er også at skabe loyalitet og engagement.

FLOORBALL. Motionisterne har taget floorball til sig. Bevæg dig for livet Floorballs store indsats med MotionsFloorball, hvor der spilles 3-mod-3 på mindre baner, har været med til at sikre mere end 1.300 nye medlemmer i floorballfamilien.

Den helt store fremgang er blandt motionister i alderen 25 til 59 år, der er gået frem med 27 procent. Mange foreninger har set den positive udvikling ved at satse på nye målgrupper bakket op af Center for Sundhed og Holdspil.

Forskning slår fast, at også folk med sundhedsudfordringer og sygdom kan have glæde af motionsfloorball. 

Nye fremstød i kampidræt

KAMPIDRÆT. I 2017 er der blevet tilknyttet en del flere frivillige til DGI Kampidræt. Det er bl.a. sket i forbindelse med arbejdet omkring en ny kursusstruktur, hvor en gruppe af frivillige fra ni foreninger har arbejdet sig frem til et endeligt resultat. Det forventes sat i søen januar 2018.

Formålet er mere fleksibilitet, tilgængelighed og attraktivt for foreningerne. Kurserne er et godt og konkret sted at starte for mange foreninger og derfor en god katalysator for dialog.

Der er afholdt instruktør- og andre kurser i hele landet. Derudover Jiu Jitsu-lejre, Capoeira Sommerskole og meget andet. Der er også sat nye kurser i gang, som bliver en del af den ny kursusstruktur. F.eks ”Kost, Ernæring og Kampidræt” og ”Praktisk førstehjælp i din kampidrætsklub”.

Kampidrætsfestival 2017 blev for andet år holdt i Nørrebrohallen, hvor 12 foreninger deltog i opvisning og workshops.

To opvisningshold fra Korea og Malaysia viste sig at være til stor inspiration for alle deltagere. 

I år havde en frivillig produceret en podcast fra festivalen, hvor foreningsfolk og deltagere fortæller, hvad de får ud af at være med til festivalen og af DGI i det hele taget.

En video og en række fotos taget på dagen bruges til PR for kommende kurser og arrangementer.

To unge tennistrænere blev årets trænerpar

Astrid Lund Bøcker og Karoline Gråskov fra Bagsværd Tennisklub blev 23. september kåret som Årets Trænerteam i DGI 2017.

De to trænere er valgt, fordi de er blevet kastet hovedkulds ud i at varetage træningen for alle klubbens medlemmer, men de har løst opgaven med oprejst pande.

De har endda haft overskud til at udvikle et nyt koncept for teenagere og til at arrangere træningslejr for klubbens unge medlemmer. Sideløbende med deres gang i 2.g i gymnasiet.

Sammen med titlen modtager trænerteamet også 25.000 kroner, der kan bruges på nyt udstyr, tøj eller en oplevelse med klubben efter aftale med DGI.

Udvikling af foreninger

Udvikling med succes og mislyd

FORENINGSUDVIKLING. DM i Foreningsudvikling lykkes fortsat godt. Men ikke uden mislyde i år. Kun 17 idrætsforeninger deltog i udviklingskonkurrencen i år, blot halvdelen af de medvirkende foreninger de foregående år.

Èn forklaring på nedgangen er ifølge deltagere manglen på tid og ressourcer til både at engagere sig i DM og i de initiativer, der følger med Bevæg dig for livet.

Men for de foreninger, der sætter ressourcer og vilje til at bringe sig videre, er gevinsten stor. De får flere frivillige, de sætter nye typer aktiviteter i gang og lederne genvinder lysten til at bidrage.

Vinderne i 2017 blev Tejn IF, Københavns Frisbee Klub og Gødvad GIF Gymnastik, mens Andst UI fik en fiduspræmie.

E-sport erobrer plads i foreninger

E-SPORT. E-sporten stormer frem både som kommerciel aktivitet og som foreningsaktivitet. Det er blevet in at gå til e-sport på lige fod med fodbold, gymnastik, svømning m.v. og foreningerne oplever en stor efterspørgsel på e-sports tilbud.

Derfor har DGI taget det på programmet og er i gang med at opbygge en uddannelsesstruktur, opstartspakker der hjælper foreningerne i gang, og et samarbejde med den Nationale E-sports Liga om en liga til foreningerne.

DGI vil hjælpe foreningerne med at styrke fællesskabet i e-sporten – såvel online og det fysiske fællesskab i klubhuset via en nyansat projektleder. Det handler om at skabe rammer, der øger oplevelsen af accept, meningsfuldhed og trivsel hos det enkelte medlem. 

Derfor er DGI gået ind i e-sports-alliancen, som består af Ungdomsringen, Dansk Firmaidrætsforbund og eSport Danmark. Her samarbejdes om at styrke e-sportens ikke-kommercielle del.

Hjælp til kommunikation

FORENINGSLEDELSE. Foreningskommunikation er et nøgleord på den del af DGI’s hjemmeside, der er målrettet bestyrelsesmedlemmer og ledere i idrætsforeningerne.

Sidste efterår blev siden udbygget med gode råd om foreningskommunikation og konkrete eksempler fra foreninger, der er eksperter i foreningskommunikation.

Siden er i år blevet udbygget med guides til sociale medier, og et videokursus om … ja, videoproduktion på smartphone og iMovie.

Nye tilbud til særlige målgrupper

Spotlys på nye initiativer

DGI LAB. Arbejdet med de strategiske programområder inklusion, gadeidræt, idræt for seniorer, skoler & institutioner, sundhed og outdoor intensiveres i de fleste landsdelsforeninger. Der etableres projekter. Der prioriteres flere medarbejderressourcer. Og der knyttes politiske bånd.

Programområderne rummer centrale samfundsmæssige temaer, som fylder i efterårets kommunale valgkamp. Eksempelvis 25-års regel, inklusion af udsatte børn og unge, aktive børn i skoler og institutioner, selvorganiserede ungdomskulturer på gadeplan, naturen som ramme for et aktivitet og livskvalitet, foreningsbaseret idræt som relevant overgang fra kommunale genoptræningsforløb samt landsbyklynger.

Læs hele fortællingen om DGI Labs arbejdsområder

Foreningsaktive i gadeidræt

GADEIDRÆT. DGI Gadeidræt har afviklet en af Danmarks største gadeidrætsevents med 380 udøvere fra 13 forskellige lande under United by Streets L2017. Desuden har HappyMoves engageret ca. 5.150 unge mellem 16-29 år, hvilket ellers er en svær målgruppe at ramme.

Tæller man alle aktiviteter med, er DGI Danmarks største gadeidrætsudbyder med over 13.000 deltagere. DGI Gadeidræt har lavet en undersøgelse, der overraskende viser, at hele 2/3 af disse også er medlem af en forening, ligesom at hele 35 procent af dem er piger.

Det er en væsentlig pointe, at 19 procent af udøverne sjældent er aktive andre steder, hvilket viser gadeidrættens evne til at inkludere en bred vifte af unge. 

Pengepulje der nytter

INKLUSION.  Med Puljen Foreningsliv for alle oplever DGI fortsat et stort og stigende behov for økonomisk støtte til foreningsdeltagelsen hos børn og unge af vanskeligt stillede forældre samt flygtninge og asylansøgere. Frem til udgangen af september 2017, har DGI Inklusion således behandlet 187 ansøgninger fra foreninger i hele landet.

Der er bevilget 647.143 kr. til i alt 729 personer, herunder 648 børn og unge fordelt på 302 piger og 346 drenge samt 81 voksne og asylansøgere, dvs. 22 kvinder og 59 mænd.

I sommeren 2017 blev støttemulighederne indsnævret for at sikre midlerne året ud. Frivillige ved L2017 donerede godt 86.000 kroner til puljen og Poul Due Jensens Fond støtter puljen økonomisk, også i 2018.

Flere og flere seniorer bliver aktive

IDRÆT FOR SENIORER. Der er blevet næsten dobbelt så mange medlemmer i DGI over 60 år i de sidste 10 år til de 235.000, der i dag er i foreningerne.  

Det er en markant tilvækst, men idrætsforeningerne har alligevel svært ved at absorbere den vækst i befolkningen over 60 år, der sker i disse år. Aldersgruppen vokser cirka 22-23.000 per år på grund af en længere levetid og de store efterkrigstids årgange. 

Knap en tredjedel af aldersgruppen er medlemmer i en forening i DGI, DIF og DFIF. 

Nye initiativer som Hold Hjernen Frisk lanceres for seniorer med sit miks af aktivitet, fællesskab, motion i naturen, kulturelle aktiviteter og hjernegymnastik i form af Smart Training.

Sideløbende kan foreningsledere trække på målrettet infomateriale om at lancere seniortilbud.

Samtidig har 41.000 seniorer deltaget i 606 fuldførte arrangementer, selv om konceptet Idræt om Dagen har svært ved at etablere sig i foreningsregi.

Landsbyklynger forener nabobyer

LOKALUDVIKLING. DGI Lokaludvikling har det seneste år primært arbejdet med projektet Landsbyklynger. Det er et partnerskab mellem DGI, Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

Projektet startede med fem pilotforløb tilbage i 2014 og vil ved udgangen af 2019 bestå af 30 landsbyklynger. Klyngerne arbejder gennem de 18 måneder, som hvert projekt varer, bl.a. med organisationsudvikling, kommunikation og borgerinvolvering.

I alt forventes det, at 25 kommuner involveres, og 100.000 borgere berøres. De første erfaringer er positive og viser, at landsbyer står stærkere, når de står sammen.

Rådgivning er efterspurgt

FACILITETSUDVIKLING: Opgavekalenderen for DGI Facilitetsudvikling har været godt booket i årets løb.

Det er dog en udfordring for teamet at finde balancen mellem de mange opgaver udefra og de ressourcer, som teamets medarbejdere kan lægge i løsningerne.

Men målsætningen om tjene 1,8 millionerne kroner ind for rådgivning og tjenester er så godt som indfriet via 11 aftaler med kommuner, 41 med idrætscentre og haller, 29 med lokal- eller borgerforeninger samt fem aftaler med skoler og institutioner.

En indsats mod mistrivsel

BOOST TRIVSLEN. Siden 2015 har 30 foreninger og mere end 220 trænere og 60 ledere boostet trivslen i foreningslivet. Det sker igennem en workshop-række, som DGI og Psykiatrifonden står bag, hvor ledere og trænere klædes på til at spotte og håndtere mistrivsel.

Trænerne fortæller, at de er blevet udstyret med et sæt nye briller, der gør dem bedre i stand til at forstå og reagere, når børn og unge udviser tegn på mistrivsel.

Samtidig synes det klart, at et trygt og inkluderende idrætsmiljø ikke blot har værdi for sårbare børn og unge, men for hele børnegruppens trivsel, aktive deltagelse og idrætspræstation.

FOKUS-forløb udvides

FOKUS. DGI har rundet 100 FOKUS-forløb med deltagelse af mere end 900 børn rundt i 34 forskellige kommuner. Målgruppen er primært skolebørn med ADHD eller lign. udfordringer.

Med DGI som formidler og brobygger sikrer FOKUS-forløbene, at skytteforeninger, kommuner, specialskoler, almene skoler, SFO’er efterskoler og forældre opbygger værdifulde samarbejder.

FOKUS-modellen er nu afprøvet med stor succes med en række nye idrætter, bl.a. kampidræt, i projektet ”Et sted at starte”. Med udgangen af 2017 er der gennemført 22 skole-foreningsforløb som har gavnet op mod 372 elever.

Koncepter skaber tilfredshed

SUNDHED. Projektet DGI Sundhedsdræt blev afsluttet med udgangen af juni efter flere end 800 træningsforløb. Deltagerne har vist stor tilfredshed ligesom forskning og evalueringer viser, at rigtigt mange ønsker at fortsætte træningen, f.eks. 94 procent af deltagerne i kredsløbsforskningen. 

Gribskov Kommune har indgået en tre-årig partnerskabsaftale ligesom flere kommuner viser interesse i et samarbejde.

Naturtræning er nyt koncept, mens træning i vand og træning for mennesker med demens og deres pårørende er undervejs.

CROSSROADS.  Med konceptet Crossroads har DGI ført godt 100 unge fra udsatte boligområder gennem et intensivt forløb for at uddanne dem som ledere, trænere og eventmagere i deres områder.

15 communities er nu aktive og skaber forandring rundt omkring i byområderne, så langt flere unge kan komme med og få en aktiv hverdag med gadeidræt og fællesskab.

Ved udgangen af 2017 forventes knap 200 unge at være uddannet.

Aktivt netværk og ny platform

NETVÆRKSFORENINGER. 79 nordjyske institutioner, foreninger, socialt frivillige aktører og offentlige medarbejdere har i 2017 sat et væld af aktiviteter i gang for at få flygtninge og asylansøgere ind i det danske foreningsliv.

537 flygtninge og asylansøgere er blevet hjulpet ind i de lokale idrætsforeninger. Det er sket i et stærkt samarbejde mellem DGI Nordjylland samt Thisted og Vesthimmerland kommuner.

DGI Inklusion står bag projektet kaldet ”Netværksforeningerne”, der er støttet af Poul Due Jensen Fond. Den nordjyske model skal udbredes til andre dele af landet i 2018.

VORESPULS.DK. Næsten en million brugere har været forbi vorespuls.dk det seneste år. De vil snart stå over for en ny og forbedret udgave af portalen.

Tiden er inde til en ansigtsløftning af vorespuls.dk, som skal over på en ny platform. Brugerne får fortsat serveret det nyeste inden for løb, MTB, landevejscykling, svømning, kajak, triatlon, livsstil, og hvad der rører sig inden for outdoor-området.

Vorespuls.dk’s brugere interesserer sig meget for outdoor. 40.000 er tilmeldt nyhedsbrevene og knap 15.000 har liket vorespuls.dk på Facebook.

Udsyn mod verden

Verden rundt og hjem igen

VERDENSHOLDET. Fra den støvede jord i Afrika, til Indonesien, Kina, Australien, Mexico, USA, Europa og tilbage til de danske haller, har DGI Verdensholdet vist showet IMANI for 191.851 tilskuere.

230 workshops har været med til at motivere børn og unge til et aktivt liv i fællesskaber, og den fortælling var også med, da holdet for første gang nogen sinde indtog Musikkens Hus i Aalborg som optakt til landsstævnet. Salen blev fyldt til bristepunktet.

Med citater fra gymnasternes dagbøger, fortællinger fra verden og et besøg fra et australsk hold, blev publikum lukket ind i den verden, som har været gymnasternes hverdag et lille år.

Med dette hold afsluttede DGI Verdensholdets general manager igennem 22 år, Johannes Bjerre, sin karriére for at gå på pension.

DGI i en global virkelighed

Selv om DGI har sit primære fokus på at udvikle foreningslivet i Danmark, gælder reglen om, at vi opererer i en global virkelighed, også for DGI. Omverdenen påvirker DGI, og vi forsøger at bidrage med det bedste fra Danmark til andre civilsamfund.

Idrættens værdi for Danmark blev understreget, da Udenrigsministeriet i foråret valgte en beskrivelse af dansk idræt til brug for ambassadernes diplomatiske arbejde. DGI, Verdensholdet og ISCA har en prominent plads og indgår som en vigtig del af den beskrivelse og dermed fortællingen om Danmark.

MOVE Kongressen, foreningsfitness, samarbejde og gadeidræt er andre internationale fokuspunkter.

Læs hele fortællingen om DGI's internationale indsats

Året set med fotografernes øjne

Eksterne bevillingsgivere

EKSTERN FINANSIERING. Igen i 2017 har der været et stærkt samarbejde med en række fonde, som har givet DGI forbedrede forudsætninger for at gøre en forskel i det danske samfund. Nordea-fonden og TrygFonden er helt centrale i Bevæg dig for livet. Nordea-fonden har endvidere støttet DGI Landstævnet og DGI’s fremstød på erhvervsskolerne. A.P. Møller Fonden støtter fortsat ”Krop & Kompetencer”, hvor DGI sammen med Dansk Skoleidræt, DIF og Via uddanner og motiverer lærere og pædagoger til at give skolebørn en god oplevelse med idræt, leg og bevægelse.

RealDania er helt central i landsbyklynge projektet. Poul Due Jensen Fonden støtter flere inklusionsinitiativer og særligt puljen ”Foreningsliv for alle”, som gør det muligt at støtte særligt udsatte børn og unge, så idrætsdeltagelse er muligt.

Coca Cola er fortsat en central aktør i arbejdet med HappyMoves, hvor vi søger at knække koden med at motivere inaktive og forbeholdne unge til at være med i aktive fællesskaber.

Endelig skal det nævnes, at der i regi af DGI Sundhedsidræt lanceres et projektforløb med fokus på demens. Socialstyrelsen har bevilget midler til et spændende udviklingsarbejde, hvor bl.a. SMART Training gennemføres med demente borgere, hvilket forventes at have positive påvirkninger.  Desuden har TrygFonden bevilget penge til Fitness for Alle-projektet.

Kolofon

DGI Årsberetning 2017

DGI’s årsmøde 4. november 2017 i DGI-byen i København

Redaktion:

Søren Møller, DGI’s landsformand

Steen Bille, journalist DGI Kommunikation & Digital Marketing

Fotos:

Bo Nymann, Bent Nielsen, Eyesee Media, Gregers Kirdorf, Jan Christensen, Jens Astrup, Karin Riggelsen, Lars Horn, Lars Holm, Lars Skaaning, Mads Johansen, Michael Bo Rasmussen, Palle Peter Skov, Peter Drastrup, Realdania, Richard Skovby, Søren Malmose og Vibeke Green.