DGI er en ung organisation i en god gammel slægt

DGI's formand Sørsen Møllers beretning 2017

FORMANDENS BERETNING. DGI har 25 års jubilæum i år. Det var i 1992, at De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger (DDSG& I) og De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger (DDGU) blev forenet igen. 

Når jeg skriver forenet igen, er det, fordi de to organisationer opstod ved en planlagt skilsmisse mellem gymnastikken og skydning i 1929. Der gik dog lidt kludder i tingene dengang. 

Den vigtigste i dag er, at den folkelige idræt kom til at stå meget stærkere i Danmark ved at samle kræfterne. Og jeg vover at påstå, at DGI aldrig har stået stærkere i billedet end vi gør netop nu. En meget væsentlig årsag er, at vi har samlet kræfterne med DIF for at løfte idræts- og foreningsdeltagelsen i Danmark igennem Bevæg dig for livet. 

Det forgangne år har været et meget stort år for DGI: Vi fik landet en udlodningslov, som sikrer foreningslivet stabile og gode tilskud fra udlodningsmidlerne. Vi har netop deltaget i et Marienborg-møde omkring Bevæg dig for livet, hvor et stort partnerskab mellem staten, DIF og DGI blev sat i gang med breddeidrætten som emne.

I sommer afviklede vi et flot og vellykket landsstævne i Aalborg med stor bevågenhed fra hele samfundet. 

Vi står alle sammen på skuldrene af fortiden og dem, der løftede før os. Vi skal huske pionérerne, som skabte foreningsdannelsen i Danmark i 1800-tallet. Vi skal huske de folk, som fik samlet DGI igen og skabte grundlaget for et ligeværdigt samspil mellem DIF og DGI.

Vi fejrer vores jubilæum som et afsæt til at fortsætte kampen for meningsfulde fællesskaber og sunde motionsativiteter, der er med til at skabe stærke medborgere i et godt samfund. Nu hedder vi bare DGI, for vi synes ikke, at vi behøver at forklare, hvem vi er. Vi vil meget hellere forklare dét vi gør og det vi vil.

tilbage til årsberetningen.