DGI i en global virkelighed

DGI indgår i en række internationale indsatsområder

Selv om DGI har sit primære fokus på at udvikle foreningslivet i Danmark, gælder reglen om, at vi opererer i en global virkelighed, også for DGI. Omverdenen påvirker DGI, og vi forsøger at bidrage med det bedste fra Danmark til andre civilsamfund.

Idrættens værdi for Danmark blev understreget, da Udenrigsministeriet i foråret valgte en beskrivelse af dansk idræt til brug for ambassadernes diplomatiske arbejde. DGI, Verdensholdet og ISCA har en prominent plads og indgår som en vigtig del af den beskrivelse og dermed fortællingen om Danmark.

På anden vis blev vi mindet om, at vi agerer i en europæiske virkelighed, da EU-Kommissionen i juni afgjorde en klage fra brancheorganisationen Dansk Kommerciel Fitness & Sundhed over ForeningsFitness. Afgørelsen gjorde det klart at ForeningsFitness ikke er konkurrenceforvridende.

Dommen var en klar sejr for foreningslivet ikke bare i Danmark, men for alle foreninger i de europæiske lande, hvor der eksisterer foreningsbaseret fitnesstræning. Med afgørelsen blev det understreget, at en almennyttig forenings aktiviteter ikke skal sidestilles med kommercielle aktiviteter.

Udvikling af DGI i form af udveksling af praktiske løsninger til gavn i foreningslivet er en vigtig del af DGI’ internationale engagement. Det gælder blandt andet ’forening-skole’ samarbejdet, som har høj prioritet i en del europæiske lande.

Det seneste halvandet år har praktikere og fagfolk på ’forening-skole’-samarbejdet fra 10 lande udviklet gode råd og redskaber til dem, der arbejder i feltet. Fem danske ’forening-skole’-projekter er støttet og medfinansieret i dette ISCA-projekt med navnet ”Active School Communities”.

En af de foreninger, der både har givet og fået inspiration, er Roskilde Håndboldklub. Frivillige instruktører fra foreningen har deltaget i projektet og senest i oktober medvirket på MOVE-kongressen i Birmingham sammen med 200 idrætsledere fra 40 lande, hvor de viste, hvordan de bruger boldlege i læringssituationer for børn med særlige udfordringer.

Lignende international udvikling og udveksling finder sted i en af de nye DGI-idrætter – gadeidrætten. DGI Gadeidræt kunne derfor, som en del af et europæiske projektsamarbejde være vært for 150 deltagere til landsstævnet under navnet ”United by Streets”.

tilbage til årsberetningen