Spotlys på nye initiativer

DGI LAB er en udviklingsenhed, der arbejder med mange nye aktivitetsområder

DGI LAB. Arbejdet med de strategiske programområder inklusion, gadeidræt, idræt for seniorer, skoler & institutioner, sundhed og outdoor intensiveres i de fleste landsdelsforeninger. Der etableres projekter. Der prioriteres flere medarbejderressourcer. Og der knyttes politiske bånd.

Programområderne rummer centrale samfundsmæssige temaer, som fylder i efterårets kommunale valgkamp. Eksempelvis 25-års regel, inklusion af udsatte børn og unge, aktive børn i skoler og institutioner, selvorganiserede ungdomskulturer på gadeplan, naturen som ramme for et aktivitet og livskvalitet, foreningsbaseret idræt som relevant overgang fra kommunale genoptræningsforløb samt landsbyklynger.

Det projekt, som har fået allerstørst opmærksomhed i 2017, er Landsbyklynger, som både i medier, i politiske sammenhænge og i lokalt regi får enorm meget opmærksomhed. Projektet vandt andenpladsen i Erhvervsministeriets Landsbypris. Og landsbyklynger er blevet en referenceramme for udvikling af lokalområder.

Vi forventer, at projektet fortsættes i flere år, og at den oprindelige kreds af aktører bestående af RealDania, Lokale & Anlægsfonden samt DGI kan udvides yderligere. 

Projektet har vist at have enormt potentiale og har givet DGI en helt ny platform for at arbejde lokalt med borgerinvolvering, proces, strategi, kommunikation og foreningsudvikling. 

Endelig gav Marienborg-mødet et godt afsæt for, at DGI Sundhedsidræt kan indgå i en opskalering af samspil mellem sundhedsaktører og idrætsforeninger, idet idéen om ”motion og fællesskab på recept 2.0” blev positivt modtaget.

Det bliver spændende at se om det lykkes at bygge bro mellem læger, sygehuse, sundhedscentre, pensionskasser, regioner, kommuner, idrætsorganisationer på en måde, så der lokalt skabes koblinger mellem borger, idrætsforening og sundhedsaktører.

tilbage til årsberetningen.