Visioner skal tættere på foreningerne

En status for konceptet Bevæg for livet

BEVÆG DIG FOR LIVET. Den første tre-årige fase af Bevæg dig for livet nærmer sig sin afslutning. Det betyder, at de første visionsaftaler ”løber ud” og skal genforhandles. At de første bevillinger fra Nordea-fonden og TRYGfonden løber ud og skal genforhandles. Og at der kan gennemføres en bred og gennemgribende evaluering af de første års arbejde med Bevæg dig for livet.

Evalueringen igangsættes i årets sidste kvartal og gennemføres af et eksternt bureau. Det bliver spændende at samle perspektiver fra udøvere, foreninger, kommuner, frivillige, landsdelsforeninger, specialforbund, landsorganisation i DGI og DIF. Det bliver kort sagt spændende at se, hvilke erfaringer og læringer der kan udledes og medvirke til at få Bevæg dig for livet til at fungere endnu bedre.

Ansøgningerne til Nordea-fonden og TRYGfonden er i skrivende stund ikke behandlet, og vi ved derfor ikke, hvordan udfaldet bliver. Den løbende dialog med de to fonde er imidlertid god og den gensidige interesse absolut til stede. Vi håber derfor, at Bevæg dig for livet i perioden 2018-2020 får en ny bevilling på samlet 90 millioner kroner til at fortsætte det gode arbejde og intensivere indsatserne overfor inaktive samt gøre Bevæg dig for livet-tilbuddene endnu mere kendte blandt alle danskere.

Visionsaftalerne fra første fase, badminton, cykling, floorball, håndbold og løb genforhandles i dette efterår. Erfaringen viser, at der indledningsvis er brugt mange kræfter på at få samarbejde og organisering på plads. Efterfølgende har samarbejdet fundet et godt leje og fokus er rettet mod aktiviteterne og de udøvere, som det hele handler om. I 2016 var der medlemsfremgang i badminton, cykling, floorball og løb, hvilket indikerer, at indsatserne bærer frugt.

Det forventes, at visionsaftalerne falder på plads og fortsætter fra første januar. Samtidig arbejdes på nye visionsaftaler i gadeidræt, på handicapområdet og i svømning.

Fokus vil fortsat være på at motivere flere voksne til at blive aktive og foreningsmedlemmer. Der vil være et skærpet fokus på dels seniormålgrupper og dels ungdomsmålgrupper.

En væsentlig drivkraft i de kommende år vil være adfærdsdesign og adfærdstænkning, som skal forbedre mulighederne for at forstå inaktives hverdag og livssituation. Det skal hjælpe os til at gøre idrætstilbud og foreningsliv attraktivt for inaktive målgrupper.

Gå tilbage til årsberetningen