1,6 millioner medlemmer. Det er stærkt

FORMANDENS BERETNING: Mit første år som formand for DGI er næsten gået. Det har været et godt år i DGI.

Vi rundede 1,6 millioner medlemmer med udgangen af 2018. Det er stærkt. Tallet er stort, og flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige er et pejlemærke for os som idrætsorganisation. Det bekræfter os i, at idrætsforeningerne er attraktive og er en rigtig god måde at organisere sig på, når vi ønsker at engagere børn, unge og voksne i idrætsaktivitet. Det vil vi i DGI.

Læs hele Charlotte Bach Thomassens beretning.

Tema: Flere med

Små og store skridt skal få flere voksne med

BEVÆG DIG FOR LIVET. Organisationernes medlemstal for 2018 viste en flot fremgang i de idrætter, hvor der er indgået visionsaftaler. Den samlede medlemsvækst fra 2017 til 2018 blev på 23.732, og Bevæg dig for livet - Fitness opnåede den største fremgang med 14.166 flere medlemmer. Tallene rummer også tilbagegang i løb, cykling og håndbold. Derfor har vi justereret disse indsatser.

Læs beretningen om Bevæg dig for livet 2019.

Færøerne, Aalborg, Aarhus og København:

Royal Run er meget mere end løb

ROYAL RUN: Verdens største mile-løb, Danmarks største 10-km's løb og overordnet set verdens sjette største løb. Med over 82.000 tilmeldte slog Royal Run 2019 rekorder.

Royal Run blev kickstartet d. 1. juni på Færøerne, hvor 8 % af den færøske befolkning deltog sammen med Kronprinsen. Herefter gik det løs d. 10. juni i Aarhus, Aalborg og København, hvor Kronprinsfamilien var til stede. I Rønne på Bornholm var der samme dag et Royal Run uden kongelig deltagelse, men med 1.124 tilmeldte.

Det, der gør Royal Run helt specielt, er, at det appellerer til en særlig bred målgruppe. De korte distancer, de forskellige mile heats og det faktum, at man både kan løbe og gå ruterne, betyder, at det bliver andet og meget mere end et løb. Deltagerne beskriver fællesskabet og stemningen som den største drivkraft og oplevelse i forbindelse med Royal Run.

Royal Run foregik første gang i anledning af Kronprinsens 50 års fødselsdag i 2018 og blev en så stor succes, at det vendte tilbage i 2019 og kommer igen d. 1. juni 2020.

Verdens mest idrætsaktive nation

IDRÆTTENS TOPMØDE. Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Den ambition fik stor opbakning på Idrættens topmøde d. 3. april. H.K.H. Kronprinsen, statsminister, sundhedsminister, kulturminister, borgmestre, fonde, erhvervsliv, civilsamfund og andre idrætsinteressenter var samlet for at drøfte, hvordan vi får flere danskere til at dyrke foreningsidræt og motionere. 
Topmødet gjorde status på nye idrætsinitiativer, som regeringen har sat i søen for at få flere til at dyrke idræt i og uden for foreningerne. Initiativerne dækker bredt fra esport til særlige indsatser inden for beskæftigelse, motion og fællesskab på recept og socialt udsatte. De bliver bakket op af 35 millioner kroner fra regeringen. Midlerne udmøntes i efteråret, og idrætsforeninger og kommuner står som centrale aktører i indsatserne.

Bevæg dig for livet i 2018-tal

Spirende iværksætteri

DGI IMPACT. I 2019  første runde af iværksætterkonkurrencen DGI Impact dagens lys. 81 ansøgninger - 12 udvalgt til bootcamp og pitch i København. Heraf blev nye spændende samarbejder etableret med seks spirende iværksætterteams. Over seks måneder har DGI stillet med professionel rådgivning, adgang til relevant data og finansieret iværksætternes udvikling til gavn for motions- og breddeidræt i Danmark.

Erfaringerne viser, at skabertrang og innovationshøjde er stor. Samtidigt viser den stadigt større interesse, at DGI anses som en stærk partner i iværksættermiljøer landet over. Et nyt kuld af iværksættere udvælges den 22. november ved et åbent arrangement.

Flere voksne med i DGI's idrætter

4.600 aktive til Fitness Tryday

FITNESS. 132 foreninger trak i træningstøjet den sidste søndag i januar og viste deres fantastiske fitness frem. 4.600 deltog, og foreningerne fik tilsammen over 1.100 nye medlemmer. Derudover gav dagen et boost til sammenhold i foreningen. Som vært for Fitness Tryday fik foreningerne gratis rådgivning og opfølgning, national markedsføring, T-shirts og gratis materiale til markedsføring.

Mere om Fitness Tryday 2019.

Fra ny start til sparring med 100 klubber

DGI ATLETIK. DGI Storkøbenhavn overtog i oktober 2018 koordinering af DGI Atletik, og har lagt en strategi i to spor: Atletik for børn og atletik som motionstilbud.
Atletik som motionstilbud er en generel, men tidsafgrænset indsats med fokus på udvikling af de rette koncepter i tæt samarbejde med udviklingsorienterede atletikklubber. Indsatsen skal skabe et stærkt brand for atletikarbejdet – en ny start!
I samarbejde med Dansk Atletik (DAF) fokuserer vi på 6 klubber, der skal tjene som pilotklubber. Sammen vil vi skabe en mere breddeorienteret tilgang med udgangspunkt i det atletiske menneske og dermed nedtone konkurrenceelementerne og de olympiske discipliner (Læs om atletik for børn i afsnittet om børn og unges idrætsliv).

BADMINTON har i efteråret haft ekstra fokus på at understøtte badmintonklubber med at få flere voksne ind i hallerne. 100 klubber har ønsket sparring til udvikling. Og klubber har kunnet få op til 3000 kr. i tilskud til aktiviteter, der er rettet mod medlemsvækst for voksne. Vi har indtil videre understøttet næsten 50 spændende initiativer – fra Jelling Badmintonklub, der har givet udstyr til nye medlemmer - Hjerting Badmintonklub, der har haft fokus på at holde et socialt arrangement, for at vise, hvad fællesskabet uden for banen også kan give af oplevelser for nye medlemmer i klubben.

På nuværende tidspunkt har knap 200 klubber rundt i landet fleksible tilbud for voksne.

Nye bånd opstår, når man cykler sammen

CYKLING. Man skal kunne se sig selv være en del af et fællesskab. Det har vi ramt godt med Mandfolk på MTB. I år med mere end 14 udviklingsforløb. En indsats for at udvike forløb for Kvinder på MTB er netop startet, og også er stor interesse fra klubberne.

Vi har særligt fokus på at formidle og fastholde lave barrierer for at blive medlem af en forening. Det handler om at komme ud og være aktive sammen, ikke om vægttab eller præstation. Start og afslutning af aktivitet fylder ofte lige så meget som aktiviteten.

Med Riders har vi eksperimenteret med et ikke forpligtende fællesskab til motionscykelløb. Det bliver taget ekseptionelt godt i mod. Kommentarerne på Riders Facebookside viser med stor tydelighed, at der opstår et bånd, når man kører sammen. 

Kom og prøv til søs og gå på land

DGI KANO & KAJAK. En idræt i positiv medlemsudvikling. Med succes inden for koncepter som klubtuning, kajak-intro, begynderrejsen, Paddlers og Players 1. st. er kano og kajak  med til at gøre foreningerne attraktive og få medlemmerne i centrum.

Godt 3000 tilmeldte til kom og prøv-arrangementer i 2019, som er målrettet de motionsinteresserede, der vil prøve kano, kajak og SUP, viser, at der er stor interesse for aktiviteten.

Særligt Havnens dag den 25. maj bød på spændende aktiviteter rundt i landet, hvor især SUP-aktiviteter var et stort tilløbsstykke.

LØB & GANG. Gang er det helt store og noget for alle. Der er stor efterspørgsel på at blive gå-værter og der kommer kontinuerligt nye gå-hold. Mere end 8.000 personer inviteres ugentligt via Facebook til en gåtur af deres gå-værter.

I tæt samarbejde med flere visionskommuner, dvs. kommuner, som indgår i Bevæg dig for livet, og øvrige partnerskaber kommer løbende nye aktive fællesskaber.

Det seneste tiltag er We Walk, som er gangens uge. Her inviteres alle til at arrangere en gåtur. Pt. er der over 460 gå-events.

Outdoor understøtter aktiviteter i naturen

DGI OUTDOOR. Vi arbejder fortsat med at øge kendskabet til DGI Outdoor både internt og eksternt. Et led heri er for eksempel efterårets DIF/DGI-seminar for kommuner, der havde fokus på aktiviteter og faciliteter i naturen. 

Sammen med DGI Facilitetsudvikling og DGI Cykling er vi gået med i et Erasmus+ projekt med fokus på MTB-spor og sporbyggere. Målet er at indhente viden og kompetence ift. at understøtte arbejdet med de frivillige grupper og foreninger, som er potentielle medlemmer. 

Der er stor interesse for Naturens År 2020 med arrangementer, hvor det er nemt at deltage.

Fairplay og fællesskab med five-a-side

DGI HÅNDBOLD. Five-a-side håndbold er et motionshåndboldspil, der er udviklet til tidligere håndboldaktive mænd og kvinder over 30. Det fysiske element er væsentligt reduceret ift. det traditionelle håndboldspil, da det er ikke er tilladt at tackle. Spillet spilles på en kort bane à 26x20 m. Five-a-side spilles med en særlig bold, der ligner en streethåndbold blot større og lidt tungere. Bolden er blød og vanskelig at drible med. Det giver helt nye og anderledes taktiske muligheder.

Spillet ligner dog på mange punkter det traditionelle håndboldspil, men er forenklet og justeret ift. målgruppen 30+. Der er 5 spillere på hvert hold og ingen fast målmand. 

Kendetegn: Fairplay, fællesskab, puls, dynamik, spilleglæde, bolderobringer og masser af mål.

You Turn og Swimmers skal få flere i vandet

BEVÆG DIG FOR LIVET SVØMNING. You Turn er et kort træningsforløb, der kombinerer foredrag om motion, sundhed og personlig udvikling. Forløbet er for voksne, der har brug for et skub til at komme i gang med motion. Og You Turn er for foreninger, som ønsker flere voksne, og foreninger, som ønsker at udbyde korte forløb frem for helårs-medlemskab.

Mere om You Turm og Swimmers.

Medlemskurven peger opad i tennis

DGI TENNIS er lykkedes med at knække kurven. Efter to årtier med kontinuerligt frafald i dansk tennis, blev det i 2018 til en netto-medlemsvækst på 3% blandt de 25-59-årige og blandt seniorer over 60 år. Det er andet år i træk, at tennis oplever fremgang blandt voksne, hvilket kan indikere nye tider.

Stigningen skyldes øget fokus på synlighed og tilgængelighed målrettet voksne via samarbejdet mellem DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund.

Reklame- og markedsføringsmateriale op til sæsonstart, let tilgængeligt materiale for klubberne, ”Tennissportens Dag,” som er en stor national åbent hus-dag, og ”Voksenintro”, hvor tennis kan prøves helt uforpligtende, er blandt faktorerne bag den nyvundne succes.

Gå tur med hunden - sammen

DGI HUNDESPORT. Bevæg dig for livets vision om at sætte Danmark i bevægelse har sat sit aftryk i DGI Hundesport. Et nyt koncept så dagens lys til Folkemødet i Silkeborg sidste efterår. Her mødtes hundeejere, hvad enten de var medlem af en klub eller ej, for at gå ture sammen. Belønningen var et uforpligtende fællesskab og nye oplevelser sammen med andre hunde og hundeejere.

Pop up og ramasjang på volleybanerne

BEVÆG DIG FOR LIVET VOLLEYBALL. Initiativer som Volleyweek og Beachvolleyens Dag er lanceret med succes, og hen over sommeren er Pop Up Volley-arrangementer skudt op i flere større byer.

I efteråret 2019 har Ramasjang Familievolley set dagens lys, hvor voksne og børn i fællesskab spiller og leger volleyball. Trænerguiden.dk er opdateret med øvelser, hvor fokus er rettet mod øget bevægelse og intensitet i øvelser og spil for voksne.

Bevæg dig for livet, volleyball og beachvolley stopper med udgangen af 2019, men samarbejdet i regi af BDFL mellem Volleyball Danmark og DGI Volleyball har skabt grobund for et fremtidigt fælles fokus for den videre udvikling af volleyball, og vi står nu tilbage med et godt fundament for samarbejde i volleyballsporten.

Et aktivt seniorliv

IDRÆT FOR SENIORER. Andelen af seniorer over 60 år stiger, og gruppen er markant mere aktive end tidligere generationer. DGI’s medlemsforeninger har ved seneste optælling 266.929 medlemmer  over 60 år. Heraf er flere end 20.000 nye medlemmer.

DGI arbejder målrettet på at udvikle såkaldte ”startpakker” til seniorer. Vi har nu i alt 27 aktiviteter med startpakker, som skal gøre det enkelt for en forening at sætte aktiviteter for seniorer i gang. Hold Hjernen Frisk har haft stor succes med nye aktiviteter på biblioteker og i idrætsforeninger for seniorer, og med støtte fra Nordea-fonden er projektet i gang med at udvide med nye aktiviteter for seniorer.

Små spil med stort potentiale

DGI KROLF, KROCKET og BOWLS. Der er gang i udviklingen i de tre aktiviteter - krolf, krocket og bowls - både hvad angår medlemsudvikling i idrætsforeningerne, deltagertal ved stævner og i udbygningen af faciliteter. 

Læs mere om DGI krolf, DGI krocket og DGI bowls.

Tema: Børn og unges idrætsliv

Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse

DGI’s historisk store satsning på børn og unges lige adgang til foreningslivet har medført en ny måde at se på deltagelse i og frafald fra idrætten. Unge oplever at idrætten mange steder bliver endnu et præstationsrum med høje ambitioner og forventninger til dem. Valget kommer derved til at stå mellem at ”Go Pro or Go home”.

Børn og unges motivation, ambition og mulighed for at dyrke idræt er nuanceret og komplekst, og derfor arbejder vi nu med Go Fit, Go Fun og Go Together, som sammen med Go Pro giver fire perspektiver til at berige nuværende praksis og udvikle fremtidens aktiviteter og tilbud.

Mere om børn og unges lige ret til foreningsdeltagelse.

Gymnastik i skolen og for 11.538 drenge

DGI GYMNASTIK. 'Gymnastik i skolen' dækker kompetenceområdet alsidig idrætsudøvelse, som inkluderer redskabsaktiviteter, dans og udtryk samt kropsbasis. Det giver elever rig mulighed for at udforske gymnastikken i idrætsundervisningen gennem hele deres skoletid – ligesom området giver muligheder for en styrkelse af elevernes motoriske udvikling og sikrer en alsidig kropslig læring. Der er lagt op til at anvende ’Gymnastik i skolen’ på tre måder. For det første kan man få  besøg af en instruktør og gennemførere et undervisningsforløb over flere lektioner. For det andet kan man etablere åben-skole-samarbejder med en lokal forening, hvor der tages afsæt i ’Gymnastik i skolen’. For det tredje er der mulighed for at udforme et kursus med skolens lærere.

Dette års '10.000 på 10' har også været en endnu større succes end sidste år med 11.538 drenge. I år har koblingen til foreningerne været endnu tættere, og der er skabt mange ringe i vandet omkring drengeindsatsen. 

Størst mulig fodboldglæde for børn

DGI FODBOLD. Børns engagement i og oplevelse af fodbold præges af voksne - af forældre og trænere og af fodboldklubbernes bestyrelser, der lægger de store linjer. Med kampagnen Fodbold i børnehøjde har vi rettet fokus mod at skabe størst mulig fodboldglæde hos de 0-12-årige. Det handler om kærlighed til fodbold - og om at sætte glæden i spil.

De 0-12-årige er under de voksnes vinger i den forstand, at det er voksne, som i mange sammenhænge skaber fodboldoplevelsen, ligesom de voksne og deres holdninger til børnefodbold afspejles i børnene og dermed også påvirker børns oplevelse af at spille fodbold. Med størst mulig fodboldglæde blandt børn – vil vi bidrage til et langt og bæredygtigt kærlighedsforhold til verdens bedste spil.

Løb, spring, kast og masser af Miniton

DGI ATLETIK. En indsats i tilknytning til Skole OL, hvor KIF og Sparta Atletik først laver et skoleforløb af 4-5 ugers varighed frem mod Skole OL og bagefter laver en satellitklub på hver af de involverede skoler (Holbergskolen i Emdrup med KIF, og Langelinieskolen på Østerbro med Sparta). Københavns Kommune har særskilt bevilliget støtte til dette projekt.

Sammen med klubberne identificerer vi de væsentligste indsatsområder og håber at kunne lave aktivitetsudvikling for både børn, unge, motionister og ældre. ​

BADMINTON. Sidste år relancerede vi Miniton-materialet rettet mod de yngste og deres forældre. Materialet er rigt illustreret og fokuserer på leg, glæde og fællesskab. Med materialet i hånden kan stort set alle lave en god begyndertræning, også selvom man ikke har faglig viden om badminton. Det har rigtig mange klubber oplevet.

Pt. tilbyder 169 klubber Miniton for deres lokale børn og forældre. Mange steder er det forældre, der selv står for træningen, og det kan nemt lade sig gøre med det nye materiale i hånden.

Mange flere børn og unge spiller basket i DGI

DGI BASKETBALL. Sammen med vore tætte samarbejdspartnere, Danmarks Basketball Forbund og BørneBasketFonden, har vi et kontinuerligt og solidt fokus på at få flere børn og unge ind i foreningslivet. En indsats der i dén grad bærer frugt i disse år, hvor antallet af børn under 12 år, der spiller basketball i DGI's foreninger er vokset fra knap 3.000 i 2013 til over 5.000 børn i 2018. En vækst på over 70 %.

Gruppen af 13-18-årige er vokset med over 20 % i samme periode, så vi nærmer os 4.000 udøvere i alderen 13-18 år. En flot andel af unge i en idræt, der samlet set har 14.500 medlemmer - et tal, som er "all time high" for DGI Basketball.

Vi har fundet en formel for vækst, så endnu flere børn og unge kan blive en del af aktive og positive fællesskaber i idrætsforeningerne.

Esport: en nøgle til at tiltrække nye grupper

ESPORT. At DGI arbejder med esport, er i sig selv et arbejde med at skabe lige adgang for børn og unge til foreningslivet.

Nogle tal siger, at 65 % af medlemmerne i esport aldrig har været en del af en idrætsforening, før de meldte sig ind i en esportsforening. Det samme gælder de frivillige trænere.

Flere piger, esport-liga og camps er tre esport-nøgler til foreningslivet.

Fokus på foreningsudvikling og uddannelse

DGI KAMPIDRÆT. Vi skal være kampidrætsforeningernes udviklende samarbejdspartner. 

Vores primære mål er at styrke foreninger og støtte dem i aktivitets- og foreningsudvikling, så de får flere medlemmer. Det andet mål er, at flere kampidrætsklubber bliver medlem af DGI og at befolkningen får større kendskab til kampidræt og de muligheder, der ligger inden for hver stilart.

Mere om DGI Kampidræts fokus i 2019.

DGI DANS & MUSIK. Dansen hitter både i danse, idræts- og gymnastikforeninger. Mange børn og unge er vilde med dans, og den stigende interesse kunne igen bekræftes af medlemstallet.  

Efterspørgslen på dansekurser har også været stor. DGI Dans & Musik har derfor haft stort fokus på at lave nye kurser i forskellige stilarter for børn og unge. Det har resulteret i uddannelse af mange nye danseinstruktører. Særligt har nye tiltag med DGI Danseinstruktøruddannelsen og inspirationskurser for instruktører i MGP & Showdance samt Hiphop for børn været meget eftertragtede.

Mere om årets aktiviteter i DGI Dans & Musik.

Tæt på de top-motiverede unge

UNGE OG GADEIDRÆT. Nye tal viser, at 39 % af unge mellem 15 og 29 år, som ikke er frivillige i dag, gerne vil være det. Det svarer til ca. 350.000 unge. En stor andel af dem, 26 %, er ”top-motiverede”, som tager ansvar og sætter ting i gang.

DGI Gadeidræt arbejder med de top-motiverede unge ved at placere initiativet, idéerne og de økonomiske ressourcer så tæt på de unge som muligt. 

For eksempel har vi støttet e-sportsudøvere i at lave gadeidræt til events i Holstebro, rulleskøjteløbere har lavet Friday Night Skate i Aalborgs gader, fodboldspillere har arrangeret fortovsfest i København, stort street-event i Tønder og unge fra Rønde Højskole har aktiveret bymidten med kom-og-vær-med-aktiviteter.

Ved Ungdommens Folkemøde kom 270 gymnasieelever med idéer til, hvordan man øger idrætsaktiviteten blandt unge. Social ansvarlighed og fællesskab stod i centrum for idéerne, f.eks. ”gå for fremtiden”, ”kønsneutrale sportshold” og ”sport, fest og fællesskaber”.

Sundhed og inklusion

En støttende hånd til et sundere liv

DGI SUNDHED. I Sundhedsidræt, Jump4Fun, Giv Liv og Naturtræning arbejder vi med brobygning og partnerskaber. Med udgangspunkt i motion og fællesskab arbejder vi med sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom - også for de mennesker, som lever med en eller flere sygdomme.

Det gør vi for eksempel i DGI Sundhedsidræt, hvor vi klæder foreninger på til at kunne modtage, fastholde og træne mennesker med særlige behov, der ellers ikke kan deltage på almindelige foreningshold. I år har fokus været på løbende at forstærke og udbyde uddannelser, der kvalificerer foreninger og deres instruktører til at rumme mennesker på trods af fysiske eller mentale udfordringer. For eksempel har vi uddannet 180 instruktører i demensvenlig træning og afprøvet et nyt koncept, der sikrer DGI som en foretrukken samarbejdspartner i Motion og fællesskab på recept.

Læs mere om årets indsatser DGI Sundhedsidræt.

Åbne arme og stærke partnerskaber

DGI INKLUSION. Vi arbejder målrettet med indsatser, som bidrager aktivt til at inkludere flere udsatte medborgere i foreningslivet. Vi går gerne forrest som fortalere for, at alle børn skal have mulighed for et aktivt fritidsliv.

Siden 2016 har vi engageret knap 25.000 i aktiviteter med inklusionsfokus, og vi har uddannet over 2.200 trænere og ledere fra foreninger og rustet dem til at være forandringsagenter i den gode sags tjeneste. De er nogle af hverdagens helte, som gør en forskel i deres foreninger og i det omliggende lokalsamfund.

Om puljen Foreningsliv for alle og stærke partnerskaber.

Foreningsledelse

Frivillighedshjul til værktøjskassen

DGI FORENING. Erfaringer fra foreningsudvikling i DGI og Bevæg dig for livet viser stor sammenhæng mellem rekruttering af flere medlemmer og antallet af frivillige en forening.

DGI Forening har i samarbejde med landsdelsforeningerne udviklet Frivillighedshjulet, som skal styrke DGI’s frivillighedsarbejde. Det er en værktøjskasse til konsulenter, der skal bruges i foreningsudviklingsforløb, når temaet er frivillighed eksempelvis redskab til rekruttering af frivillige og hvordan vi får fortalt de gode historier om frivillighed i foreningen.

Ud over de nye redskaber, har DGI Forening i samarbejde med Bevæg dig for livet holdt to Masterclasses om frivillighed med særligt fokus på nye tendenser.

Digital strategi skal lette foreningsarbejdet

DIGITAL FORENING. Det skal være lettere at være foreningsleder og frivillig i idrætsforeningerne. Det er udgangspunktet for DGI’s digitale foreningsstrategi. 

Et skridt på vejen er en guide som vejleder foreninger til hvilket medlemssystem, de skal vælge, så de administrative opgaver bliver lettere at håndtere.

Et andet indsatsområde er kommunikation, hvor vi i undersøgelse har kortlagt foreningernes behov for hjælp til kommunikation, så de bliver mere synlige for nye medlemmer og målgrupper i lokalområdet. Undersøgelsen viser blandt andet, at foreningen ønsker rådgivning og kurser om kommunikation, fordi de ønsker selv at være udførende.

DGI's årsmøde i 2018 besluttede at tilføre 5 millioner til digital foreningsudvikling. Med disse midler vil vi bland andet i samarbejde med 14 foreninger afprøve, teste og udvikle digitale værktøjer til inspiration for andre foreninger. Udover at fokusere på administration og kommunikation kommer vi også til at se på, hvor digitale værktøjer kan udvikle og understøtte frivillighed i foreningen.

Godt gang i foreningspuljen

FORENINGSPULJE. På andet år har DIF og DGI's foreningspulje støttet hundredvis af idrætsforeninger i hele landet. I år har puljen indtil nu modtaget over 2.000 ansøgninger og forventer at kunne støtte ca. 1.500 forskellige projekter i idrætsforeninger i alle dele af Danmark.

Bevillinger fra puljen er fortrinsvis i størrelsesordenen 15-30.000 kr. og kan gå til alt fra trænerkurser til indkøb af udstyr og åbent hus-arrangementer.

Læs mere om DIF og DGI's foreningspulje.

Den gode træner

Trænerguide med 3.877 øvelser

DGI TRÆNERGUIDEN. På trænerguiden findes øvelser til 15 forskellige idrætter plus Leg & bevægelse, som indeholder øvelser rettet mod skoler og institutioner.

 • Ultimo september 2019 indeholder DGI Trænerguiden i alt 3.877 øvelser.
 • Der er over 68.000 downloads af smartphone appen.
 • Med 3 måneder igen af 2019 er antallet af visninger allerede større end tallet for hele 2018.

Linedancer med så meget DGI-DNA

ÅRETS TRÆNER 2019. Linedanceinstruktøren Birgitte Kyhn Nielsen fra Dance In Line – Newline i Nykøbing Falster er grundstenen i foreningen. Hun står for fem ugentlige træninger. Hun kæmper for at udbrede kendskabet til linedance og engagerer sig i dansernes privatliv. 

”Birgitte har så meget DGI-DNA. Hun har ydet en lang og sej indsats med gejst og glæde,” siger Hanne Lene Haugaard, fra juryen, der udpeger Årets træner.

Prisen er 50.000 kroner til nyt udstyr eller en oplevelse med klubben.

DGI i storbyer og på landet

Landsbyklynger fra projekt til bevægelse

LANDSBYKLYNGER. Siden 2014 har DGI Lokaludvikling arbejdet med og for etablering af Landsbyklynger. 29 blev etableret gennem projektet, og nu kommer flere til. Resultaterne har været opløftende og læringen stor, så nu er metoden, der benyttes i klyngerne blevet en del af den kommunale tænkning og planlægning. Mange foreninger har adopteret de nye løsninger, og der opstår nye klynger over hele Danmark. Landsbyklynger er gået fra at være et projekt til at være en bevægelse. Landsbyklynger er et fyrtårn for lokaludviklingen.

DGI servicerer alle klyngerne gennem en sekretariatsfunktion, og deler den viden der er forankret i forhold til etablering af organisation, kommunikation, planlægningen og koordinering, samt rekruttering af nye typer af frivillige. Læringen kan løfte foreningslivet gennem nye fællesskaber, og delingen sker på landsbyklynger.dk og i mere end 30 rapporter fra klyngerne.

Facilitetsudvikling til fremtiden

DGI FACILITETSUDVIKLING. I samarbejde med Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark, Lokale & Anlægsfonden, Idrættens Analyseinstitut, Syddansk Universitet og HI, som er Halinspektørforeningen, om at udvikle og udbyde uddannelser for ledere og medarbejdere i idræts- og fritidsfaciliteter. Disse uddannelser skal være med til at lukke det kompetencegab imellem ledere i idrætsfaciliteter og ledere i andre offentlige servicefunktioner.

Læs også om "Fremtidens idrætsfaciliteter," og byudvikling.

Verden som scene

154 shows, 200 workshops og en fransk visit

VERDENSHOLDET. I året, der er gået, har DGI’s 12. Verdenshold rejst i Argentina, USA, Skotland, Spanien, Schweiz, Østrig og Tyskland.

Showet NAMUH blev vist 130 gange ude i verden og 24 gange her i Danmark. I juni blev holdets 25 års jubilæum fejret i Musikhuset Aarhus med workshops for 1100 skolebørn og et flot aftenshow. Turen blev afsluttet ved Gymnastrada i Østrig, hvor DGI Verdensholdet var med for første gang.

I alt har 18.884 børn og unge deltaget i en workshop med gymnasterne. Der har været smil og sved på panden, og rigtig mange har oplevet, hvordan det er at bevæge sig i fællesskaber. Holdets workshops er blevet opgraderet i tæt samarbejde med LEGO Foundation, som har bidraget med en dybere indsigt omkring leg og læring. De fleste gymnaster bidrager nu med deres erfaringer i foreninger rundt i landet.

I oktober er holdet inviteret til Paris for at repræsentere DGI og Danmark, sammen med Kronprinsparret, som en del af et erhvervsfremstød med sundhed som et af hovedemnerne.

Organisatorisk

Fælles Kraft i nye former

Arbejdsgruppen Fælles Kraft blev etableret af hovedbestyrelsen i december 2017. Siden er der imidlertid på mange planer arbejdet med udvikling og nyskabelser, som peger i samme retning som intentionerne med Fælles Kraft projektet – blandt andet

 •  Etablering af Politisk Forum hvor hovedbestyrelse og landsdelsforeningsformænd mødes og drøfter principielle og strategiske spørgsmål.
 • En årlig konference for alle idrætspolitiske ledere i DGI
 • Etablering af et HB-team for strategiske programområder. .
 • Nedsættelse af en særlig arbejdsgruppe om rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere
 • Gennemførelse af en evaluering som sætter fokus på DGI’s værdiskabelse for målgrupperne
 • Vedtagelse og implementering af et nyt administrativt fælles ledelsesgrundlag: Vi skaber værdi sammen med målgruppen og skaber tillid gennem samarbejde.

På denne baggrund besluttede hovedbestyrelsen at nedlægge arbejdsgruppen. 

Hovedbestyrelsen har nu organiseret sig med to teams af HB-medlemmer som på vegne af den samlede hovedbestyrelse varetager den overordnede ledelse af “strategiske programområder” og “prioriterede idrætter”. Formålet er at styrke den samlede ledelseskraft i HB. De to teams skal ses i tæt sammenhæng med etableringen af Politisk Forum hvor HB og landsdelsforeningsformændene drøfter aktuelle strategiske spørgsmål og dermed styrker den fælles ledelse af DGI som helhed.

Fortsat tæt samarbejde med DGI-huse og -centre

DGI har fortsat et tæt samarbejde med de seks DGI-huse i Aabybro, Aalborg, Aarhus, Vejle, Herning og Vordingborg – og med Vejen Idrætscenter, Vingsted Hotel & Konferencecenter samt DGI-byen i København.

Husene er forskellige i både størrelse og profil. Nogle har overnatningsmuligheder. Andre har ikke – nogle har faciliteter til vandaktiviteter, andre har ikke. Hovedopgaverne er dog de samme

 • At være ramme for de lokale foreningers virksomhed
 • At udbyde hverdagsmotion
 • At være et mødested

DGI’s hovedbestyrelse udpeger flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i de fleste af husene, og hovedbestyrelsen har i februar 2019 vedtaget et ledelsesmandat, som ligger til grund for udpegningerne. Foreningen af DGI-huse har besluttet at nedlægge sig selv og fremover holdes et årligt møde mellem DGI’s landsformand og formændene for DGI-husene, DGI-byen samt Vejen og Vingsted.

Video: DGI's Kernefortælling 2019

Kolofon


DGI Årsberetning 2019

DGI’s årsmøde 2. november 2019 i DGI-byen i København

Redaktion:

Charlotte Bach Thomassen, DGI’s landsformand

Jonas Vester, journalist

Kirsten Harkjær Larsen, journalist 

Fotos:

Amalie Bugge, Bo Nymann, Brian Rasmussen, Jens Astrup, Jens Hasse, Jesper Grønnemark, Kristian Ryberg Johansen, Lars Horn, Lars Holm, Lasse Olsson, Louise Nøhr,  Maria Tuxen Hedegaard, Michael Bo Rasmussen, Palle Skov, Rebel Media House, Sarah Bender, Tim Kildeberg Jensen og Vibeke Green.