I idrætsforeningerne skal vi ha’ det godt 

FORMANDENS FORORD: Idrætsforeningerne i DGI har over 1,7 mio. medlemmer. Det viste medlemstallene for 2022, der blev offentliggjort i 2023, og det er på alle måder værd at glæde sig over. For idræt og bevægelse er lig med trivsel og sundhed. Og i idrætsforeningerne er idræt og bevægelse også dannelse og demokrati. I foreningen er vi en del af et fællesskab. Det styrker os som menneske, og det styrker os som samfund.

Idrætsforeningerne er der, hvor langt de fleste danskere er frivillige. Det viste en befolkningsundersøgelse i 2023. 86 procent af de adspurgte har et positivt syn på frivillighed, og 87 procent ser foreningslivet som vigtigt for lokalsamfundet. Vi kan være stolte af den store og vigtige opbakning. Men det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage i ren tilfredshed.

Formand Charlotte Bach Thomassens forord - fortsat >

Idrætspolitik og strategiske prioriteringer

Før, under og efter et folketingsvalg

IDRÆTSPOLITIK: DGI's politiske arbejde har det seneste år centreret sig om situationen efter folketingsvalget i november 2022 med en ny Regering og et nyt Folketing. Der er grund til at glæde sig over, at kultur- og foreningsliv står centralt i regeringsgrundlaget, herunder frivillige og indsatsen for at mindske administrative byrder for foreningerne.

Om børn og unges trivsel, bevægelse i skolen, bøvl og bankgebyrer og meget mere >

DGI's 6 strategiske prioriteringer

DGI's STRATEGISKE PRIORITERINGER: I 2022 vedtog DGI 6 strategiske prioriteringer, som skal danne fælles ramme og retning for vores arbejde i de kommende år.

Vi besluttede de strategiske prioriteringer, fordi vi delte et billede af nogle særlige udfordringer i det danske samfund og i idrætten, som vi ville stå sammen om at håndtere. Samtidig ville vi udnytte potentialet i DGI's organisation og struktur. 

I de strategiske prioriteringer arbejder vi målrettet for at styrke frivillighed og udvikle foreningerne. Vi intensiverer arbejdet med at sikre børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse og investere endnu mere i samarbejde med kommunerne.

Dyk ned i de 6 strategiske prioriteringer >

Årets gang i billeder

2022-23: I form efter corona

Fokusområder

Børn og unge i bevægelse

BØRNS BEVÆGELSESGLÆDE: Trivsel og motivation har stået højt på dagsordenen i arbejdet med børns bevægelsesglæde det seneste år. Der har været fokus på børn med særlige behov, hvor der gennem 22 indsatser under Børn og Unges Lige Adgang til Foreningslivet er blevet arbejdet med at lette adgangen til foreninger. Eksempler er sommeraktiviteter målrettet foreningsuvante, Forenings-Bordtennis i SFO-tid, brobygning til skoler, samt tiltag der hjælper foreninger med at starte basketball for foreningsuvante.

Det tyder på, at indsatserne virker. En undersøgelse fra efteråret 2023 peger på, at trivslen i de foreninger som har deltaget i Børn og Unges Lige Adgang til Foreningslivet er styrket, og cirka halvdelen peger på, at brobygningssamarbejdet er lykkedes.

DGI er desuden udkommet med et sæt anbefalinger til god børneidræt målrettet trænere. Det er en platform af videnskabelig underbygget viden og praksis-folks mangeårige erfaring, som giver konkrete greb, til hvordan man skaber bevægelsesglæde og lyst til at komme igen. Find dem her.

UNGES FÆLLESSKABER: DGI har arbejdet målrettet med at sikre at unge fællesskaber styrkes, og at endnu flere kommer med om bord. Mange unge mistrives ,og foreningen er frirum mange steder.

DGI har iværksat cirka 40 indsatser i regi af Børn og Unges Lige Adgang til Foreningslivet, herunder indsatser særligt for piger, kataloger med idrætstilbud og ikke mindst brobygning til de steder, hvor unge færdes, dvs. på efterskoler, gymnasiale uddannelser, folkeskolernes udskoling, erhvervsuddannelser mv.

På frivilligområdet har der i foråret været 56 workshops landet over med deltagelse af 900 foreningsfolk og det formål at give viden og sparring, så foreninger står stærkere i forhold til at involvere endnu flere unge frivillige.

Desuden har DGI modtaget over 200 ansøgninger fra unge, som via ImpulsPuljen ønsker at tage sagen i egen hånd i foreningen og organisere aktiviteter for andre unge. Ifølge en evaluering skaber det både højere trivsel i foreningen ligesom det afstedkommer, at flere unge melder sig ind.

Aktive voksne og sunde seniorer

AKTIVE VOKSNE: Familielivet er omdrejningspunktet for mange voksne, og i hverdagen med børn og i hverdagens rutiner, kan det være svært at finde tid til idræt. I 2023 har vi sat fokus på familieidræt, hvor vi med simple greb kan tilpasse foreningslivets tilbud til både børn og voksne. Det giver både glade, sunde forældre og gode forbilleder for børnene.

I en travl hverdag kan foreningslivet have været på pause i mange år. Hvad skal man så vende tilbage til, når kroppen, motivationen og vilkårene for idræt har ændret sig siden man sidst var aktiv? Vi har arbejdet med Multisport for voksne, som et bud på dette. Her dyrker man forskellige aktiviteter med lav barriere for deltagelse. For nogen er det vejen til at finde en ny idræt som voksen, imens andre får muligheden for at være aktiv sammen med andre i et multisportstilbud.

Mangfoldige idrætstilbud til voksne er ét greb til at skaffe flere aktive voksne. Derudover har vi i DGI et fokus på at skabe flere broer til foreningslivet, hvilket vil være i fokus i 2024.

SUNDE SENIORER: Flere og flere seniorer sætter præg på befolkningssammensætning i disse år. Seniorer er forskellige, friske og opsøgende på foreningslivets muligheder. Mange seniorer byder sig til som frivillige i foreninger med rygsækken fyldt med kompetencer og erfaringer fra et langt liv.

I DGI arbejder vi fortsat på at skabe mangfoldige idrætstilbud til seniorer., herunder etablering af idræt om dagen hold i hele landet, hvor der nu er over 250 hold i Danmark. Vi har også brugt året på at sætte gang i projektet Generationer i Bevægelse, der frem mod 2025 vil afprøve forskellige tilbud for bedsteforældre og børnebørn i foreningerne.

Vi ser en generation af nye seniorer, der agerer anderledes end tidligere generationer. Det vil vi være nysgerrige på i 2024, så foreninger kan imødekomme denne gruppes ønsker og behov. Sunde Seniorer har ligeledes fokus på at få skabt flere broer til foreningslivet, så flere seniorer kan finde vej til idrætsforeningernes tilbud.

Motiverende idrætsmiljøer for alle

MOTIVERENDE IDRÆTSMILJØER: DGI understøtter foreninger i at skabe idrætsmiljøer, hvor flere får lyst til at tage del i et foreningsfællesskab og  lyst til at komme igen.

Vi arbejder med at skabe attraktive idrætstilbud målrettet børn, unge, voksne og seniorer uanset alder, evner og ambitioner. Det gøres ved at sætte fokus på at tage godt imod og ved at arbejde med deltagernes trivsel og motivation. Arbejdet er baseret på 4 faglige tilgange, som er kropslig dannelse, ABC for mental sundhed, Livsfaser og GO!

Der har været fokus på at udbrede motiverende idrætsmiljøer, som et fælles mindset indenfor vores område, uanset om vi møder foreninger via workshops, strukturerede udviklingsforløb eller uddannelse af trænere og instruktører. I 2023 har vi haft over 700 aftaler med foreninger, hvor vi har drøftet motiverende idrætsmiljøer. Alt sammen med det formål, at DGI på tværs af målgrupper, idrætter, konsulenter og frivillige giver endnu flere børn, unge, voksne og seniorer fantastiske oplevelser med idræt. 

Idrættens Arenaer

En fremtid med unge frivillige og digitale idrætsforeninger

FREMTIDENS FRIVILLIGE: Mere end hver tiende dansker mellem 15 og 90 år har indenfor det seneste år været frivillige i en idrætsforening. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for DGI og Danmarks Idrætsforbund. Idræt er fortsat det område med flest frivillige, og yderligere 11 pct. af respondenterne i denne befolkningsundersøgelse angiver, at de er interesseret i at udføre frivilligt arbejde på idrætsområdet.

Ikke desto mindre er der en del foreninger, der enten har udfordringer med at tiltrække frivillige eller er bekymrede for rekrutteringen de kommende år.

Frivillighed tager nye former. Undersøgelsen bekræfter, at en stigende andel ønsker at være frivillige ved at gøre en forskel og hjælpe andre på mere afgrænsede områder. Det kan godt være svært at matche, når man står i en forening og virkelig mangler hænder.

Mere om frivillig for fremtiden >

DIGITALISERING I IDRÆTSFORENINGER: Den digitale udvikling i idrætsforeninger er en nødvendig tilpasning til en teknologidrevet verden. Digitale løsninger og digitale platforme er uundværlige for de fleste foreninger ift. f.eks. at lette ressourcekrævende manuelle processer, øge foreningens synlighed og supplere selve idrætsaktiviteten med spændende gadgets.

Siden 2019 har DGI arbejdet fokuseret med at understøtte denne udvikling i foreningerne. I 2023 har indsatsen manifesteret sig i at mere end 200 foreninger har benyttet sig af tilbuddet om et gratis Digitalt Tjek. Her har foreninger sammen med DGI fået afdækket deres behov for digital udvikling. Har der vist sig at kunne have et væsentligt potentiale at iværksætte et digitalt udviklingsforløb, er dette blevet iværksat i samarbejde med en DGI konsulent.

Digital udvikling i idrætsforeningerne skaber værdi, men stiller også krav til ansvar.

Mere om idrætsforeningernes digitale udvikling >

Bevæg dig for livet

Fra udvikling til forankring

BEVÆG DIG FOR LIVET: DGI har siden 2014 samarbejdet med DIF om Bevæg dig for livet – en vision om, at Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation, og vi har siden været i gang med en aktiv bevægelse i fællesskaber og i foreninger i hele landet.

Vi har i Bevæg dig for livet skabt tilbud, hvor der er plads til alle. Med fokus på at sænke barren for deltagelse og gøre det så let som muligt at komme med. Arbejdet i Bevæg dig for livet har været delt op i forskellige faser, fra udvikling til forankring. 

Videre med Bevæg dig for livet >

Idrætterne - del 1

Danmarks mest attraktive gymnastikunivers

GYMNASTIK: En kortlægning af uddannelsesområdets kvalitet og struktur har ført til en revidering og udvikling af eksisterende og nye uddannelser og kurser for instruktører i gymnastikforeningerne. Fælles for de nyudviklede hjælpeinstruktør- og rytmeuddannelser og kurser for børn er, at de bygger på DGI’s faglige fundament for motiverende børneidræt og idrætsmiljøer. Det er med til at skabe de bedste forudsætninger for, at gymnastikforeningerne formår at skabe et motiverende gymnastikmiljø, hvor endnu flere får lyst til at komme igen. 

I løbet af det seneste år har DGI Gymnastik haft særlig fokus på unge gennem foreningsudviklingskoncepter, temamøder, stævner og events. I efteråret er der fx afholdt inspirationsevents i samarbejde med DGI Verdensholdet for flere end 200 instruktører. Fokus på at motivere flere unge til at fortsætte vil forblive en prioriteret indsats i de kommende år.

Diggi skaber bro mellem skoler og foreninger

HÅNDBOLD: Der er for alvor gang i brobygningen mellem skole og forening via 'Hænderne op med Diggi'-konceptet, som kobler bevægelse og læring i dansk og matematik. I 2023 er der med udgangen af september kørt 174 Diggi-forløb i samarbejde med 39 foreninger og 51 skoler. Forløbene er pænt fordelt over hele landet, hvor af Storkøbenhavn har stået for 53 af slagsen. Yderligere 15 forløb er undervejs, så der i år vil være afviklet ca. 190 Diggi-forløb. Ydermere er vi i færd med at evaluere indsatsen sammen med foreningerne og skolerne. Det bliver spændende at se, hvor mange der kommer fra et forløb i skolen og over i foreningen som et aktuelt medlem. De tal har vi først i løbet af 2024.

Medlemsfremgang i fodbold og padel

FODBOLD: Med 286.000 medlemmer er fodbold fortsat den største idræt i DGI efter en meget positiv medlemsudvikling i 2022. 2023 har budt på flere indsatser, hvor de tre største har været Fodboldskoler, Eventyrbold og Fodboldugen. De spiller ind i de strategiske prioriteringer ’Mange flere broer til de danske idrætsforeninger’ og ’Børn og unges trivsel og motivation i centrum’.

Fodboldskolerne havde flere end 10.000 deltagere og oplevede deltagerfremgang. Eventyrbold er en ny, landsdækkende indsats målrettet trænere og spillere U5-U9 og afholdes årligt i maj måned. I 2023 deltog 16.316 spillere og trænere. Konceptet kobler en legende tilgang til fodbold via storytelling og hviler på fundamentet af motiverende børneidræt og GO!-principperne.

Fodboldugen er en ny landsdækkende indsats målrettet skolebørn, lærere og elevernes familier. Ugen afvikles i september og oplevede i år en eksplosiv tilmelding med 50.000 deltagende skolebørn. Konceptet kobler fodbold til hele skolens arena – idræt, boglige fag, frikvarter mm.

TENNIS & PADEL: Efter fem år med medlemsfremgang gik tennis i 2022 ca. 3.000 medlemmer tilbage. I de store byer har fremgangen skabt luksusproblemer med medlemsstop og ventelister i foreningerne. Foreningerne er ellers blevet gode til at modtage nye medlemmer, bl.a. via vækstaftalerne, hvor de samarbejder med konsulenterne om rekrutteringstiltag.

Til gengæld har de virket knap så rustet til fastholdelsen, nu hvor alt er genåbnet efter corona. Det ses især iblandt mænd 40-59 år og drenge 7-12 år. En del af mændene skønnes at være skiftet til padel.

Padel oplevede igen en markant medlemsfremgang - næsten en fordobling - og tæller nu over 17.000 medlemmer. Padel begynder nu også at få godt fat i børn og unge, men den største fremgang stod kvinderne mellem 25-39 år for. Årsagen er blandt andet, at flere foreninger har fået uddannede trænere via vores uddannelser, og efterfølgende har åbnet op for fx juniortræning og aktiviteter for kvinder. Det seneste år har mere end 600 kursister deltaget på træneruddannelsen.

Fokus på børn og unges træning

FITNESS: Forårets positive medlemstal blev fulgt med glæde i Bevæg dig for livet – Fitness, for medlemmerne strømmer ind i foreningerne igen. Det kan mærkes, at foreningerne er kommet op i gear efter nogle udfordrende år. Nye foreninger skyder op landet over, ligesom der udvikles nye aktiviteter i de eksisterende til gavn for nye målgrupper. I forbindelse med Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om styrketræning for børn og unge har vi haft ekstra fokus på denne målgruppe for at give dem en god oplevelse i fitnessforeningen og klæde foreningerne på til at skabe trygge rammer. Det har vi gjort med en ”Kom i gang pakke” og en række anbefalinger, der nemt kan omsættes til handling i foreningen.

Piger i badminton og bevægelse i esport

BADMINTON: Medlemstallet for 2022 viste status quo, men der eksisterer fortsat en stor kønsskævhed. I badminton har vi derfor haft et år med fokus på flere piger i badminton. I flere landsdele er spændende tiltag sat i værk, og der ligger masser af inspiration til, hvordan klubberne kan komme i gang med indsatsen.

DGI Østjylland har samarbejdet med fem klubber om projektet VIPiger, der er et badmintontilbud for U13-U19, som har vist sig især at være populært blandt de 11-14-årige piger. Tilbuddet skal på sigt være med til at styrke netværket både badmintonpigerne og klubberne imellem og skabe grobund for gode pigemiljøer lokalt i klubberne. Samlingerne afholdes skiftevis i de forskellige klubber. Til VIPiger er det de fem klubbers egne trænere, som træner pigerne. Både inden og efter samlingerne evaluerer de på, hvad der skal til for, at de som trænere kan tilbyde det bedst mulige træningsmiljø for pigerne – også hjemme i egen klub.

ESPORT: Esport er i konstant bevægelse på tværs af landets mange aktører – ikke mindst i foreningerne – og med DGI’s værdibaserede tilgang med fokus på at styrke foreningsværdier som fællesskab og inklusion, går vi en spændende fremtid i møde. Sammen med Esport Danmark lancerede vi ved årsskiftet en ny træneruddannelse, der blandt andet bygger på vores viden om motiverende idrætsmiljøer. Den er blevet mødt med åbne arme på tværs af esportsmiljøet. Forårets højdepunkt var vores tilbagevendende engagement ved Gamebox Festival, hvor en stor del af DGI’s medlemsforeninger med esport deltog. Det er en af de helt store events inden for dansk esport og er med til at cementere DGI’s position i esportsmiljøet.

DGI Esport er derudover blevet en del af fælles europæiske projekt "European Grassroots esport", hvor vi har arbejdet tæt sammen med europæiske partnere for at fremme esport på lokalt niveau. Projektet afsluttes ved udgangen af 2024.

Sikkerhed i fokus

SKYDNING: Efter en 10-årig lang fusionsperiode mellem DDS og DGI ser vi ind i et fælles DGI Skydning fra 2024. Med et godt bagland af mange aktive frivillige arbejder skytterne på, at 50.000 medlemmer har foreningsudvikling for øje. Et særligt område har været udarbejdelse af et sikkerhedshjul. Det nye sikkerhedshjul er et konkret værktøj, der hjælper skytteforeninger med, hvad de skal være opmærksomme på for at overholde love og regler og generelt højne sikkerheden i foreningen. Et sikkerhedstjek er også vejen til at få drøftet andre tiltag, som foreningen kan sætte i gang. Sikkerhedshjulet er udarbejdet af DGI i samarbejde med Dansk Skytte Union, og Politiets Efterretningstjeneste har understøttet arbejdet.

Luft under cykelklubberne og gang i bentøjet

CYKLING: Ved indgangen til 2023 tilbød DGI Cykling alle medlemsklubber et struktureret udviklingsforløb gennem kampagnen ”Pump din Cykelklub” – og 66 cykelklubber og fællesskaber takkede ja! Vi har hjulpet klubberne i alt fra at få fat i nye målgrupper og flere medlemmer, styrke det sociale miljø, skaffe nye trænere eller gjort trænere endnu dygtigere og styrke klubbernes kommunikation.

Vi har også søsat DGI Cykelforum, hvor vi i arbejdet med at udvikle fremtidens foreninger bringer tendenser og udviklingen indenfor cykling på dagsordenen. Alle medlemsklubber er inviteret med en repræsentant til Cykelforum, der afvikles i slut-oktober i Vingsted.

Cykling arbejder fortsat med cykeldeklarationens målsætning om at fremme cykling i Danmark med 20 % inden 2030. Den målsætning vil vi fortsat arbejde med at konkretisere i 2024, og vi arbejder på flere niveauer med interne og eksterne samarbejdspartnere, myndigheder og organisationer.

LØB & GANG: Royal Run er fortsat en af de helt store succeser i vores arbejde. Vi slog (igen) deltagerrekord med over 93.000 deltagere, og flere end 70 foreninger rundt om i landet lavede træningsforløb før og efter løbet. Samtidig blev der arrangeret over 500 Royal Side Runs i ugerne op til løbet, hvor flere end 20.000 fik rørt sig i Royal Runs ånd.

Vi har i 2023 forankret vores BDFL-indsats i et tæt samarbejde med Dansk Atletik, hvor vi sammen udbyder træneruddannelse og aktiverer foreninger og borgere ifm. Royal Run. Derudover har vi forankret vores øvrige BDFL-indsatser – herunder WE WALK. Samtidig har vi suppleret vores WE WALK-kampagne med WE RUN, så vi nu som en del af Danmarks Motionsuge tilbyder både løbe- og gåture i hele landet og får mange tusind danskere i kondiskoene.

Lokaldysten fortsætter med at have luft under vingerne og er nu udbredt til 16 kommuner. Vi har en målsætning om at mere end fordoble det antal over de kommende år.

Klar til fremtidens svømmeforeninger

Helsinge Svømmeklub 01

SVØMNING: I Svømning mærker vi en voksende glæde ved vand, og i 2022 voksede medlemstallet med 12,4 procent – næsten 27.000 medlemmer. I fremtidens svømmeforening er fællesskabet en stærk drivkraft, hvor klublivet bliver et vigtigt socialt anker. Mange svømmeklubber har i mange år haft fokus på eliten, hvor unge svømmere har lagt mange timer i vandet, hvor fokus mest af alt har været at svømme hurtigere. Sammen med klubberne arbejder vi med fokus også på fællesskab, sundhed og glæde fremfor konkurrence og præstation. Der er en stigende tendens til, at vores aktiviteter og indsatser er i flere arenaer, indendørs og udendørs, og vi arbejder målrettet med vandmotion under åben himmel i hav, havnemiljøer og søer, hvor mange klubber allerede har gang i gode muligheder.

Idrætterne - del 2

20.000 basketballspillere i Danmark

BASKETBALL: Med medlemstallene for 2022 rundede basketball en foreløbig milepæl med 21.273 basket-spillere i Danmark. Det flotte medlemstal skyldes en målrettet børn og unge-indsats. Basketball må flyttes så tæt på børnene og de unge som muligt, og takket være godt samarbejde med Danmarks Basketball Forbund og BørneBasketFonden lykkes vi med at øge tilgængeligheden af verdens fedeste idræt.

Den kontinuerlige medlemsstigning de sidste otte år giver dog også vækstudfordringer. Vi ser flere klubber have ventelister for særligt U13- og U15-drengehold. Der er en flaskehals med at finde frivillige. Derfor arbejder vi målrettet med at tilbyde uddannelser, inspiration og forløb, så næste generation af basketball-trænere allerede nu kan mærke glæden ved at være frivillig.

Danseinteressen stiger fortsat

Sorø Gymnastikefterskole

DANS OG MUSIK: En stigning i medlemstallet på 7,8 % i 2022 viser en voksende interesse for dans. Særligt blandt børn, unge og unge voksne har danselysten lokket flere ned i foreningen. Det bekræfter samtidig, at vores indsatser for børn og unge har slået godt igennem og er blevet til flere danseinstruktører og dansere i foreningerne. I 2023 har vi derfor udvidet kursusudbuddet med et nyt koncept med Børnedans for de 3-6 årige. Med 60 kursister i efteråret har der været god interesse for kurset.

Dans & Musik overtog i starten af året konceptet ’’SANS - Dans med en sang og hold hjernen i gang’’ fra Hold Hjernen Frisk, og det har budt en ny målgruppe op til dans med en kombination af dans og sang. Fremadrettet vil dette koncept også indgå i det faste kursusudbud.

Nye kurser med atletiktræning for børn

ATLETIKI løbet af 2023 har DGI Atletik haft fokus på udviklingen af kerneaktiviteter for foreningerne, herunder udviklingen af en helt ny kursusportefølje. En kompetent arbejdsgruppe af frivillige atletik-ildsjæle har udviklet fire forskellige kurser med hovedvægt på motiverende atletiktræning for børn. I kurserne har de gennemgående temaer været en kreativ og legende tilgang til atletiktræning, trænerrollen, men også forældrenes engagement. Pilotkurser for alle fire kurser er enten gennemført eller planlagt.

Ud over kurserne er stævnekoncepterne blevet videreudviklet, og Landsmesterskaberne er blevet afviklet med stor deltagelse. Udbredelse og understøttelse af breddekonceptet TrackFit har ligeledes været prioriteret, mens atletikcamps fremover også vil være en del af aktivitetsporteføljen.

Atletik LM i Vejen 2016

Medlemsfremgang og styrket samarbejde

Bordtennis L2022

BORDTENNIS: Indsatser i forhold til at få medlemmer i alle aldre tilbage til bordtennisbordene har givet pote, da medlemstallet for 2022 viste en fremgang på 13 procent. I efteråret har 35 klubber holdt et eller flere åbent hus for børn og unge (uge 35), mens 54 foreninger åbnede dørene for de lidt ældre spillere med (uge 37). Specielt 60+ bordtennis har vist stor fremgang og det har ført til, at vi sammen med Bordtennis Danmark har igangsat en 60+ holdturnering med stor interesse. Bordtennis har desuden stor fokus på at hjælpe foreninger med at skabe det gode træningsmiljø med TrænerTavlen som sætter bl.a. GO! Og Den gode velkomst i spil hos foreningerne.

DGI Bordtennis og Bordtennis Danmark er i gang med at udarbejde en samarbejdsaftale til gavn for bordtennis i hele Danmark. Det skaber gode fælles koncepter, som specielt kommer til at gavne nye i sporten.

Fælles idrætsledelse på vej i kuglespillene

KROCKET, KROLF, BOWLS OG PETANQUE: Der har været godt gang i aktiviteterne til DM'er og lokale stævner inden for både krocket, krolf, bowls og petanque. Men det helt store emne i årets løb har været samarbejdet mellem de fire idrætter om at danne en fælles idrætsledelse i DGI Kuglespil, hvor der vil blive en aktivitetsgruppe for hver idræt – arbejdet fortsætter hermed og håbet er en fælles idrætsledelse i hvert fald fra 2025.

Læs mere om året i de enkelte idrætter her.

Petanque

Flere piger og kvinder skal ind i kampen

KAMPIDRÆT: Aldrig har vi været så mange medlemmer i DGI Kampidræt. Næsten 25.000 danskere går til kampidræt i en forening, der er medlem af DGI. Vi er blevet en værdifuld samarbejdspartner for foreningerne, hvor flere og flere får øjnene op for, hvad DGI kan, og hvordan de kan bruge os i deres udvikling.

2023 blev skudt i gang med kampagnen Kvindernes Kampidrætsdag, der satte fokus på piger og kvinders deltagelse i kampidræt. Der er udviklet nyt materiale, og flere klubber er i gang med et udviklingsforløb med intentionen om at få flere piger og kvinder ind i kampidrætten. Fra 1.juni er der desuden ansat endnu en kampidrætskonsulent, der sammen med den nuværende konsulent skal sikre, at endnu flere får øjnene op for kampidræt, og at klubberne bliver styrket i at skabe stærke fællesskaber med plads til alle.

Nye udvalg med fokus på udvikling

HUNDESPORT: I det forgangne år har DGI Hundesport fået etableret en idrætsledelse samt tre kompetencegrupper. Grupperne har fokus på henholdsvis synlighed, stævneaktivitet og uddannelse.

Stævnegruppen planlægger et landstræf i 2024 og kigger også frem mod Landsstævnet i 2025. Der er stor interesse for at motionere med sin hund, hvilket også resulterede i, at løbet ”Midsommerløb med hund” blev udsolgt. Derudover har året budt på forskellige kurser som Inspirationskurser i Rally og kursus i Hoopers.

Opmærksomhed mod teenagepiger

FLOORBALL: Et af de primære fokusområder i 2023 har været implementeringen af de fire tilgange til motiverende idrætsmiljøer, især med henblik på børn og unge, i vores uddannelsesmateriale for trænere og ledere. I efterårssæsonen introducerede vi en landsdækkende stævnerække for 3v3 motionsfloorball. Konceptet har bred appel og henvender sig til spillere på alle niveauer, og foreningerne har mulighed for at sætte deres egne præmisser.

I 2023 har vi også rettet opmærksomheden mod teenagepiger. Vi har afholdt inspirerende webinarer og oprettet et netværk for de foreninger, der ønsker at arbejde målrettet med at inddrage denne målgruppe. På baggrund af tidligere succes har vi besluttet at gentage vores store pigecamp i slutningen af året i samarbejde med Floorball Danmark.

Floorball udendørs L2022

Sikker vandsport og unge på vej i volley

KANO, KAJAK & SUP: Udvikling og udbredelse af nye uddannelser i havkajak og SUP har været det store fokus det seneste år. Dygtige instruktører med styr på teknik og sikkerhed er en forudsætning for, at foreningerne kan få flere på vandet. I tæt samarbejde med Dansk Kano og Kajak Forbund har DGI udbygget uddannelsen inden for SUP, så der nu også er kurser for både udøvere og instruktører på højt niveau. Samtidig har vi udformet en række inspirationskurser, som favner bredden inden for den relativt nye idræt. En frivilliggruppe har også givet DGI’s havkajakuddannelse en overhaling. Efter et overgangsår i 2023 glæder vi os til at rulle hele uddannelsen ud i 2024.

En styrkelse af DGI Kano, kajak & SUP’s kommunikation har været en anden prioritet i det seneste år –hjemmeside og særligt indsatsen på sociale medier og i nyhedsbreve har fået opmærksomhed. Det har resulteret i markant større synlighed.

VOLLEYBALL: Året har været præget af arbejdet med de strategiske prioriteringer og handleplaner. I november 2022 havde DGI Volleyball en succesfuld idrætskonference, hvor motiverende idrætsmiljøer var omdrejningspunktet for gode og inspirerende debatter og aktiviteter. Vi har igennem året igen oplevet en stor og bred interesse for såvel Landsmesterskaberne som for turneringer og stævner.

Forårets medlemstal var positive, og specielt tallene for de unge vakte opsigt og dannede efterfølgende grundlag for en undersøgelse af, hvorfor volleyball og beachvolley er interessant for unge. Et spørgeskema vil i efteråret 2023 forhåbentlig vil give interessante svar. Synlighed og kommunikation har det seneste år været prioriteret med et øget fokus på foreninger og mere aktivitet på diverse medier. I efteråret vil et kompetenceløft med opkvalificering af lærere blive afprøvet på udvalgte skoler.

De centrale spillere

Fremtidens ledere og trænere

Sammenhold på tværs af foreninger

ÅRETS TRÆNERTEAM: Fodboldtrænerne Ingolf Dyrmose og René Jensen fra de to foreninger Spentrup IF og Ommersyssel IF vinder prisen for at have fusioneret to fodboldhold til ét. Tidligere havde de to hold ikke spillere nok til at spille 11-mandsfodbold. Det fik trænere til at lægge holdene sammen, og det har været en stor succes. Spillertruppen er vokset, og de to hold har fået ét fælles sammenhold. Ingolf og René formår at se alle spillere og komme med både konstruktiv kritik, rosende ord og sejrs-jubelbrøl. De løfter deres spillere og gør sporten til den leg, den er.
I år var der 459 indstillinger til titlen. Med den følger 50.000 kroner.

Verdenshold og Trænerguide

33 stærke ambassadører for sundhed, aktive fællesskaber og frivillighed

DGI VERDENSHOLDET: Året startede med en udtagelse, hvor 200 af Danmarks dygtigste gymnaster stillede op. I løbet af foråret og sommeren er der arbejdet hårdt på at udvikle showet KATA, som holdet har turneret med i september. 18.000 har oplevet DGI Verdensholdet i de danske haller.

Verdensholdets gymnaster og lederteam har indtaget rollen som ambassadører i indsatsen omkring unges trivsel og motivation. Igennem workshops har holdet styrket relationen mellem skoleelever og idrætsforeninger og bevæget ca. 4.000 unge fra foreningerne og fra efterskoler. Formålet har været at vise, at foreningsidrætten er en sund ramme for fysisk udfoldelse, sociale relationer og et godt udgangspunkt for identitetsskabelse og tilhørsforhold.

I oktober startede verdensturnéen som tager holdet til Tyskland, Luxembourg, Singapore, Malaysia, Sydkorea og Australien. I det nye år fortsætter turnéen til Mexico, Argentina, Uruguay, Sverige og Norge.

Genvejen til succes som træner

TRÆNERGUIDEN giver trænere og undervisere i 18 idrætter og 5 forskellige målgrupper massevis af træningsøvelser og -programmer. Der er inspiration til at skabe sjove, udviklende og motiverende træningsaktiviteter, og vil man som træner eller underviser selv sammensætte øvelser til egne træningsprogrammer, findes der også et værktøj til det.

Trænerguiden er i 2023 blevet teknisk og designmæssigt opgraderet og bor nu på sin egen platform https://traenerguiden.dgi.dk. Den nye platform er en samlet løsning til både computer og mobil, hvorfor den erstatter den tidligere native Trænerguiden app, som ikke længere kan downloades fra App Store og Google Play. Trænerguiden har efter en testperiode hen over foråret og sommeren nu taget endeligt over for den gamle version.

Kolofon

DGI's årsberetning 2023
DGI's årsmøde den 4. november 2023 i DGI-byen i København

Redaktion:
Charlotte Bach Thomassen, DGI's landsformand
Jonas Vester, journalist
Kirsten Harkjær Larsen, journalist

Fotos:

Jens Astrup, Hjalte Gregersen, Lars Horn, Lars Holm, Ulrik Jantzen, Heidi Lundsgaard, Lars Møller, Bo Nymann, Roar Paaske, Nils Rosenvold, Lars Rønbøg, Palle Skov, Trails by Ragno.