Bevægelseskonference

Hvornår
21. nov 2019 kl. 08:30 til 12:30
Hvor
GAME StreetMEKKA Aalborg, Kridtsløjfen 10, 9000 Aalborg, Danmark

Nummer
2019 01 99 8004

Udskolingens elever bevæger sig for lidt og kan være en svær målgruppe at motivere i hverdagen. Derfor inviterer vi i samarbejde med Aalborg Kommunes Skoleforvaltning og Sundheds- & Kulturforvaltning til Bevægelseskonference. Formålet er, gennem aktive debatter, workshops og interviews, at bringe jeres elevers meninger i spil i forhold til de 45 min. bevægelse, der er krav om i løbet af en skoledag. 

Program 
08.00-08.30: Ankomst 
08.30-08.45: Velkomst v/Mikkel Redder & Rådmand Tina French Nielsen 
08.50-09.00: Battle 1 - Aalborg Ungebyråd vs Rådmand Mads Duedahl 
09.10-09.40: Workshop 1 
09.50-10.20: Workshop 2
 
10.20-10.35: Pause 
10.35-10.45: Battle 2 - Danske Skoleelever vs Rådmand Tina French Nielsen 
10.55-11.25: Workshop 3
 
11.35-12.05: Workshop 4 
12.10-12.20: Afslutning v/Skolechef Mads Rune Jørgensen & Direktør Birgitte Nielsen  
12.20-12.30: Sandwiches - tak for i dag

Workshops 
Workshop 1: Interviews 
Workshop 2: Krop og læring 
Workshop 3: Bevægelse i undervisningen 
Workshop 4: Elevernes bevægestrategi

Vi inviterer

- Elevråd (udskoling, 2-3 repræsentanter) 
- Kontaktlærer 
- Repræsentant fra skoleledelsen 
- Repræsentant fra skolebestyrelsen

Til en spændende og lærerig dag, der skaber indsigt i elevernes opfattelse af "bevægelse og læring". Kun ved at lade elever tale og blive hørt finder vi ud af, hvordan vi bedst motiverer dem. Bevægelseskonferencen sætter fokus på at involvere jeres elever, så deres stemme bliver hørt. 

Det er gratis at deltage på konferencen, og der er forplejning hele dagen. 
Ved tilmelding svares "ja" til, at I kommer fra DGI, da dette giver mulighed for at tilkendegive, hvilken skole I kommer fra.

Al henvendelse vedrørende konferencen, kontakt: cecilie.goul@dgi.dk. 
Vel mødt :-)

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer