Tovholderuddannelsen Udeskole

Hvornår
14. aug kl. 09:00 - 16. aug 2019 kl. 14:00
Hvor
Natur- og Aktivitetscenter Kattingeværk, Boserupvej 150, 4000 Roskilde, Danmark
Hvem
Trænere

Nummer
2019 21 99 1004

Udeskole-tovholderuddannelsen

”Få flere strenge at spille på og ny energi i undervisningen”

”Uddannelsen har givet nye vinkler til at tilgodese alle elevers læringsstile og også givet mine kollegaer og mig ny energi og inspiration til undervisningen. ” Frank Trane, lærer på specialskolen Mir Naturskole. 

Hvad er Udeskole-tovholderuddannelsen? 
Tovholderuddannelsen er for lærere, pædagoger og andre undervisere, som ønsker at blive klogere på at inddrage uderummet og nærmiljøet i planlægningen af undervisning, med flere varierede læringsmuligheder for eleverne i hverdagen på alle klassetrin og i alle fag.

Udeskole handler i store træk om at anvende alle de muligheder der ligger i ”rummene” uden for det traditionelle undervisningslokale. Vi kalder disse læringsrum de ”blå(vand), grå(byen), brune(kulturinstitutioner) og grønne(naturen) læringsrum”. Vi arbejder med tydelig sammenhæng mellem inde – og ude undervisningen, så eleverne/målgruppen oplever alsidige lærerprocesser, hvor uderummet bl.a. bidrager med det konkrete og sanselige i forhold til læringen og bevægelse samt samarbejde på tværs.

På uddannelsen veksler vi hele tiden mellem teori og praksis, og er meget udendørs. Vi giver eksempler på måder at integrere bevægelse i undervisningen og læringen, og vi inddrager deltagernes erfaringer fra egen hverdag.

Prisen for uddannelsen er fra 6000 kr. (eksl. moms). - ved flere tilmeldinger kan opnås rabat. Se mere under praktisk info.

På uddannelsen får du:

  • Overblik over udeskolefeltet i teori og praksis både gennem oplæg og diskussioner i gruppen samt afprøvning af flere konkrete undervisnings-/læringsforløb.
  • Mulighed for at arbejde praktisk med sammenkædningen af udeskole/uderummet, bevægelse og læringsmål i planlægningen af undervisnings- og læringsforløb.
  • Værktøjer i forhold til uderumsledelse i samspil med gennemførslen af udeskole undervisning og læring.
  • Tid til opstart på udarbejdelse af egne undervisnings-/ læringsforløb.
  • Overblik over de forskellige uderum/arenaer som kan anvendes, som ramme for udeskole undervisningen, hvad enten det er i de ”blå, grå, brune eller grønne” områder omkring din arbejdsplads.
  •  Værktøjer der gør dig i stand til at påtage dig tovholderrollen på din skole.
  •  Et netværk af lærere og pædagoger der brænder for udeskole.
  •  Adgang til et film-bibliotek med afprøvede udeskoleforløb.
  •  Ideer til arbejde med bevægelse som integreret del af undervisningen/læringen.
  •  En hjemmeopgave som sikre dig UDEskole Tovholderbevis og stofmærke.

Varighed 
30 timer fordelt over 3 intense dage lagt som internat med 2 overnatninger. 
Der følger desuden en hjemmeopgave, der skal sikre, at udeskole-fagligheden tages i brug umiddelbart efter kursets afslutning. Mere om denne på kurset.

Medbring

Medbring egen årsplan eller årshjul, da det danner grundlag som arbejdsredskab, når du skal arbejde med planlægning af inddragelse af uderummets læringsmuligheder med fokus på egen målgruppe. Derudover medbringes et printet kort af området omkring din arbejdsplads.

Tøj og sko efter vejret, vi skifter mellem inderum og uderum, ligegyldigt hvad vejrguderne beslutter.

Praktisk info

Dato: 14-16 august 2019

Tidspunkt: Onsdag kl.9.30 – fredag kl.14.00

Sted: Kattingeværk, 4000 Roskilde, indkvartering på værelser med plads til 2-6 personer (både enkeltsenge og køjesenge. Flere detaljer når vi nærmer os kursustidspunktet)

Fuld forplejning under kurset, skriv gerne til kursuslederen, hvis der er særlige hensyn i forhold til mad.

Kursuspris uden moms:

1 person                                                                     kr.   6.000,00 (+ moms)

2 personer fra samme skole                                   Kr. 11.000,00 (+moms)

3 personer fra samme skole                                   Kr. 16.000,00 (+moms)

4 personer fra samme skole                                   kr. 20.000,00 (+ moms)

”Tag kurset sammen og kom tilbage som det nye udeskole-team”

”Vores to tovholdere har været en god investering – de har den løbende dialog med deres kollegaer, giver dem råd og sparring og fastholder i det daglige vores blik på ”hjemme-ude-hjemme”. Morten Wettergren, distriktsskoleleder på Nordfyn.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer