Tovholderuddannelse DGI UDEskole

Hvornår
10. sep - 11. sep 2020
Hvor
Rebild Danhostel, Rebildvej 23, Rebild, 9520 Skørping, Danmark

Nummer
2020 01 99 3302

UDEskole-tovholderuddannelsen

Indhold 
Tovholderuddannelsen er for lærere/pædagoger/undervisere i hele landet, som ønsker at blive dygtigere til -og klogere på at inddrage uderummet og nærmiljøet i planlægningen af undervisning, og dermed skabe flere varierede læringsmuligheder for eleverne i hverdagen i alle fag.

UDEskole handler i store træk om at anvende alle de muligheder der ligger i ”rummene” uden for det traditionelle undervisningslokale. Vi kalder disse læringsrum de ”blå(vand), grå(byen), brune(kulturinstitutioner) og grønne(naturen) læringsrum”. På uddannelsen arbejder vi med vigtigheden af sammenhæng mellem inde – og ude undervisningen. Det skal være tydeligt og synligt for eleverne, hvad uderummet kan bidrage med til deres læring.

Et af vores mål er, at du bliver klædt på til at kunne vejlede dine kolleger i inddragelse af uderummet i lærings – og undervisningsforløb med fokus på både kompetencer, læringsmål og bevægelse.

På uddannelsen veksler vi hele tiden mellem teori og praksis, og er meget udendørs. Vi afprøver anderledes måder at integrere bevægelse i undervisningen/læringen/hverdagen på og trækker på deltagernes erfaringer fra egen hverdag.

På uddannelsen får du:

  • Overblik over UDEskolefeltet i teori og praksis både gennem oplæg og diskussioner i gruppen samt afprøvning af flere konkrete undervisnings-/læringsforløb

  • Mulighed for at arbejde praktisk med sammenkædningen af udeskole/uderummet, bevægelse og læringsmål i planlægningen af undervisnings- og læringsforløb

  • Værktøjer i forhold til uderumsledelse i samspil med gennemførslen af udeskole undervisning og læring

  • Tid til opstart på udarbejdelse af egne undervisnings-/ læringsforløb

  • Overblik over de forskellige uderum/arenaer som kan anvendes som ramme for udeskole undervisningen, hvad enten det er i de ”blå, grå, brune eller grønne” områder omkring din arbejdsplads.

  • Værktøjer der gør dig i stand til at påtage dig tovholderrollen på din skole

  • Et netværk af lærere og pædagoger der brænder for udeskole

  • UDEskole Tovholderbevis og stofmærke

VIGTIGT ang. tilmelding:

Du kan lave en "jeg-er-interesseret-men-skal-lige-snakke-med-min-leder-tilmelding" ved at klikke på "Tilmeld" og udfyld tilmeldingen. Nu er du registreret med navn og adresse.

Nu har du lavet en reservation og har tid til at få overbevist din leder eller andre om, at denne tovholderuddannelse er det helt rigtige.

Den endelige tilmelding sker ved at kontakte Pia Skifter på pia.skifter@dgi.dk, tlf. 30 36 49 95 (senest 7. august 2020)

Varighed 
30 timer fordelt på 2/3 som kursusdage som internat med én overnatning og 1/3 som praksisdag på egen arbejdsplads.

På praksisdagen får du sparring på din vejledning af en kollega i inddragelse af UDEskole, samt mulighed for selv at vise et UDEskoleforløb og få sparring og feedback på eget arbejde.

På den sidste dag skal vi sikre, at du føler dig klædt på til at udforske og formidle UDEskole både i egen undervisning og som vejleder for dine kolleger

Dato for denne dag fastsættes sammen med DGI underviser i din landsdel.

Medbring

Medbring egen årsplan eller årshjul, da det danner grundlag som arbejdsredskab, når du skal arbejde med planlægning af inddragelse af uderummets læringsmuligheder med fokus på egen målgruppe. Derudover medbringes et printet kort af området omkring din arbejdsplads.

Tøj og sko efter vejret, vi skifter mellem inderum og uderum, ligegyldigt hvad vejrguderne beslutter.

Praktisk info

D. 10.-11. september 2020

Vi bor på Danhostel Rebild, Rebildvej 23, 9520 Skørping

Indkvartering på 2 per. værelser

Fuld forplejning under kurset, skriv gerne til kursuslederen, hvis der er særlige hensyn i forhold til mad.

(Flere detaljer når vi nærmer os kursustidspunktet)

Kursuspris uden moms:

1 person                                                                  Kr.   6.000,00

2 personer fra samme skole                                   Kr. 11.000,00

3 personer fra samme skole                                   Kr. 16.000,00

4 personer fra samme skole                                   Kr. 20.000,00

Betalingen sker via faktura, som sendes til institutionen

Kursusleder: Pia Skifter, DGI Nordjylland, tlf. 30 36 49 95, pia.skifter@dgi.dk

”Tag kurset sammen og kom tilbage som det nye udeskole-team”

”Vores to tovholdere har været en god investering – de har den løbende dialog med deres kollegaer, giver dem råd og sparring og fastholder i det daglige vores blik på ”hjemme-ude-hjemme”. Morten Wettergren, distriktsskoleleder på Nordfyn.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer