Gå ud og lær! Intro til DGI udeskole

Hvornår
1. sep 2020 kl. 14:00 til 17:00
Hvor
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Pl. 5, 8600 Silkeborg, Danmark

Nummer
2020 06 99 3203

Målgruppe: Lærere, pædagoger og ledere 0. – 9 årgang

DGI udeskole betyder helt bogstaveligt at flytte læringsrummet UD. DGI udeskole kan foregå mange steder, fx i skolegården, i naturområder, i byen, i kulturinstitutioner eller som et samarbejde med en virksomhed eller idrætsforening. DGI Udeskole kobler praktiske konkrete oplevelser i nærmiljøet med læringsmæssige aspekter og giver skolen en tæt kontakt til det omgivende samfund. På workshoppen giver vi bud på hvordan nærmiljøet trækkes ind i undervisningen og belyser hvorfor udeskole øger elevernes læring og trivsel samt hvad der pædagogisk og didaktisk kendetegner udeskoleundervisning.

Formål

  • at introducere til DGI udeskole som arbejdsform

Mål for modulet

  • at deltagerne har forståelse for hvad DGI udeskole er – og hvad arbejdsformen har af potentialer
  • at deltagerne har kendskab til væsentlige principper i arbejdet med DGI udeskole
  • at deltagerne afprøver eksempler på DGI udeskole

Temaer

  • Fælles sprog og forståelse for DGI udeskole som arbejdsform
  • Teoretisk fundament – herunder forskellige vidensformer
  • Didaktisk ramme - intro til model for DGI udeskole
  • Introduktion af skabelon til udarbejdelse af DGI udeskoleforløb

 

Undervisningsform

Der undervises i en vekselvirkning mellem teori, dialog, refleksion og praksis. Vi går ud i løbet af workshoppen, så medbring tøj og sko efter vejr og vind.

 

 

Inkl. kaffe/the, bolle og frugt

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer