DGI Leg og lær – 3 til 6 år

Hvornår
14. sep 2020 kl. 14:00 til 17:00
Hvor
DGI Midtjylland, Glarmestervej 18, 8600 Silkeborg, Danmark
Hvem
Trænere, 0 - 99 år

Nummer
2020 06 99 3208

Denne workshop er for børnehavepædagoger, hjælpere og ledere, der ønsker at få inspiration til hvordan leg og bevægelse kan understøtte børnenes alsidige udvikling.

Med DGI Leg og lær styrkes personalets faglighed inden for sansemotorik og kroppens ABC og sammenhængen med bl.a sproglig, social, emotionel og fysisk udvikling. Vi inddrager læreplanstemaerne og skaber sammenhæng mellem temaer og aktiviteter.

 

Formål

  • At inspirere til leg og bevægelse i hverdagen

Mål for modulet

  • at deltagerne får viden om de primære sanser og kroppens ABC
  • at deltagerne får kendskab til leg og bevægelses mange udviklings- og læringspotentialer
  • at deltagerne afprøver lege og aktiviteter og kobler disse til hverdagspraksis

Temaer

  • Sansemotorik og kroppens ABC
  • Leg og læring - læreplanstemaer
  • Legeudvikling

 

Undervisningsform

Der undervises i en vekselvirkning mellem teori, dialog, refleksion og praksis. Kom i tøj du kan bevæge dig i, men decideret omklædning er ikke nødvendigt.

 

Målgruppe: Børnehavepædagoger og ledere

Inkl. Kaffe/the, bolle og frugt

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer