DGI Motorik og sprog – 1 til 3 år

Hvornår
20. okt 2020 kl. 17:30 til 20:30
Hvor
DGI Midtjylland, Glarmestervej 18, 8600 Silkeborg, Danmark
Hvem
Trænere, 0 - 99 år

Nummer
2020 06 99 3209

Denne workshop er for dagplejere, børnepassere, vuggestuepædagoger, hjælpere og ledere, der ønsker at få inspiration til hvordan leg og bevægelse kan understøtte børnenes sproglige  udvikling.

Med DGI Motorik og sprog styrkes personalets faglighed inden for sansemotorik og kroppens ABC og sammenhængen med den sproglige udvikling. På kurset skaber vi sammenhæng mellem forskellige sproglige temaer og aktiviteter og hvordan disse kobles til hverdagspraksis.

 

Formål

  • At inspirere til leg og bevægelse i hverdagen

Mål for modulet

  • at deltagerne får viden om de primære sanser og kroppens ABC
  • at deltagerne får kendskab til sammenhængen mellem motorik og sproglig udvikling
  • at deltagerne afprøver lege og aktiviteter og kobler disse til hverdagspraksis

Temaer

  • Sansemotorik og kroppens ABC
  • Leg og læring – læreplanstemaet Sproglig udvikling
  • Legeudvikling

 

Undervisningsform

Der undervises i en vekselvirkning mellem teori, dialog, refleksion og praksis. Kom i tøj du kan bevæge dig i, men decideret omklædning er ikke nødvendigt.

 

Målgruppe: Dagplejere, børnepassere, vuggestuepædagoger, hjælpere og ledere

Inkl. Kaffe/the, bolle og frugt

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer