Årsmøde - DGI Sønderjylland

Hvornår
17. sep 2020 kl. 19:00 til 20:30
Hvor
Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa, Danmark
Hvem
Udøvere

Nummer
2020 13 00 1700

Foreløbig dagsorden er som minimum nedenstående ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Landelsbestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport 2019) til godkendelse 
4. Orientering om det nuværende års budget 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelse og revisor 
7. Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være DGI Sønderjyllands kontor i hænde senest d. 27. august på mail: ts@dgi.dk 
 
Endelig dagsorden, regnskab for 2019, budget for 2020, evt. indkomne forslag samt den skriftlige beretning kan ses på DGI Sønderjyllands hjemmeside senest 14 dage før årsmødet.

Der serveres kaffe og kage, hvorfor tilmelding er nødvendigt.

I DGI Sønderjylland følger vi Sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer og anbefalinger nøje, derfor er ovenstående afhængig af Covid-19 situationens udvikling og dertil gældende retningslinjer.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer