DGI Nordjyllands årsmøde 2021 (Online)

Hvornår
27. apr 2021 kl. 19:00 til 21:00
Hvor
Online, Online, Danmark
Hvem
Ledere

Nummer
2021 01 00 1001

For at sikre gennemførelsen af vores årsmøde, har bestyrelsen besluttet at 2021 udgaven kommer til at foregå virtuelt.

Hvis du ikke har nået at tilmelde dig og gerne vil deltage i DGI Nordjyllands årsmøde, så send en mail til Janni Jensen på janni.jensen@dgi.dk 

Det er vi enormt spændte på, da det også er nyt for os, mn vi er sikre på at den demokratiske proces kan sikres og ser faktisk også muligheden for at flere får mulighed for at deltage. 
 
Vi laver et studie i Nordkraft, hvor vi livestreamer – og skaber et setup, der gør det muligt at følge med online og samtidig interagere undervejs.  

Som en del af programmet skal vi selvfølgelig også kåre årets idrætsforening – selvom det har været et specielt foreningsår, er I mange der virkelig har gjort en forskel.

VI glæder os til at se dig online den 27. april klokken 19.00

Online afstemninger

Til årsmødet samarbejder vi med Assembly Voting, der har specialiseret sig i online afstemninger. Det betyder, at vi kan sikre, at kun delegerede med stemmeret kan afgive stemme til valg. Alle stemmeberettigede får kort inden mødet tilsendt et unikt link på den mailadresse, der er benyttet ved tilmelding. Husk derfor at anføre både forening og om du er delegeret, når du melder dig til.

Linket aktiveres den 27. april - og du kan deltage fra din mobiltelefon, tablet eller fra den pc du ser årsmødet på.

Vi sender selvfølgelig en detaljeret vejledning ud, når vi kommer tættere på årsmødet.

Antal stemmeberettigede

Antallet af stemmeberettigede pr. forening er 2 plus 1 pr. påbegyndt 100 medlemmer i foreningen. (Der benyttes medlemstallet for 2020 - det sidst offentliggjorte). Det er formanden i foreningens opgave at sikre, at antallet af delegerede stemmer overens med det berettigede.

Årsmødemateriale

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Landsdelsbestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4. Indkomne forslag.

Vedtægtsændring i DGI Nordjylland, så formålsparagraffen stemmer overens med DGI´s landsdækkende.

5. Fremlæggelse af budget for indeværende år

6. Valg

Næstformand

  • Lasse R. Østergaard, villig til genvalg

2 landsdelsbestyrelsesmedlemmer

  • Nanna Lundsby Hald, villig til genvalg
  • Per Kloster, villig til genvalg

1. og 2. suppleant til bestyrelsen

  • Jette Holt, villig til genvalg
  • Kenneth Kristensen, villig til genvalg

1 kritisk revisor

  • Einar Larsen, villig til genvalg

1 revisorsuppleant

  • Tommy G. Poulsen, villig til genvalg

7. Eventuelt.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer