Ungdomsholdturnering - Sjælland - 2020/2021

Hvornår
2. okt 2020 kl. 08:00 - 7. mar 2021 kl. 08:00
Hvor
Sjælland, Sjælland, 4600 Køge, Danmark
Hvem
Udøvere, 6 - 99 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2021 17 10 5000

500 hold var med i sidste års holdturnering. Skal din klub også være med i år? 
 
Holdturneringen er en grundsten i badminton, som booster sammenholdet, kammeratskabet og fastholdelsen i klubben. Den styrkemæssige tilmelding, giver mulighed for spændende og jævnbyrdige kampe i hallerne. 

Fælles ungdomsholdturnering på Sjælland mellem DGI Badminton og Badminton Danmark:

NYHED 8. APRIL 2021: 
Ungdomsholdturneringsudvalget har med stor beklagelse besluttet at stoppe ungdomsholdturneringen!

Udvalget er rigtig ærgerlige over, at nå hertil og og håber i den grad at kunne genstarte og gennemføre en normaliseret sæson til efteråret 2021.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Indbydelse til ungdomsholdturnering 2020/2021 
Reglement for ungdomsholdturnering 
Infofolder til holdledere, nye såvel som mere rutinerede

Særlige opmærksomhedspunkter og ændringer i reglementet:

Pointskala for 4 spillere hold: 
Et tip til sammensætning af holdet er at holdets makspoint er baseret på 4 * makspoint for 3. bedste spiller. På den måde kan man eks. på et U15 4800 4 spillere hold godt have to spillere med 1400 point hver. Så må de to resterende spillere dog maksimalt have 1000 point i gennemsnit, selvom maks for 3. stærkeste spiller på holdet er 1200 point. På samme måde må de to resterende spillere maksimalt have 1100 point i gennemsnit, hvis de to stærkeste spillere har 1300 point hver.

§14, stk. 5 (indberetning af resultat) 
Alle resultater skal fremadrettet være indberettet senest kl. 23:59 den dag holdkampen er afviklet.

Holdopstilling og styrkeorden §15 (bemærk stk. 3 er undtagelse fra stk. 2) 
Når dagen oprinder for de første holdkampe, så benyt gerne chancen for at læse op på reglerne for holdopstilling og styrkeorden i §15.

Vi har forsøgt at lave et par illustrationer af procedure for holdopstilling (holdtyperne 4 spillere) - her henvises også til undtagelsen i §15, stk. 3. 
Se holdopstillingsillustrationerne (klik her)

4+3 hold 
Bemærk at der er ændret for 4+3 holdenes muligheder for holdfællesskaber og disses deltagelse i DMU hold - se §11, stk. 3

Har klubben mere end ét 4+3 hold i en årgang, skal man være opmærksom på holdopstillings særreglerne for 4+3 (§15, stk. 1 a-c)

I §22, stk. 1 d. - er foretaget præcisering omkring manglende spillere på 4+3 hold.

Administration: 
Åbningstider: 
Mandag, tirsdag og torsdag - kl. 9-15 
Onsdag - kl. 11-15 
Fredag - kl. 9-13

Administrationsteam
Christina Blum, Lars Lau, Kasper Pedersen og Niklas Pedersen 
Vi tilstræber svar indenfor 2 arbejdsdage, med mindre henvendelsen skal behandles af holdturneringsudvalget.

Ungdomsholdturneringsudvalget
Adam Karmann, Brian Olsen, Henrik Andersen, Kurt Mehlsen, Dan Andersen og Mikael Skou Thomsen

Danmarksmesterskaber for ungdomshold (DMU- Hold) afvikles 24 - 25. april 2021 
Som minimum er alle puljevindere sikret udtagelse til DMU - Hold

 • U9/U11 - Grindsted
 • U13 - Slangerup
 • U15 - Middelfart
 • U17/U19 - Hammel

Reglement for fælles Danske Mesterskaber for Ungdomshold (DMU Hold) - Tillæg til fælles regelement for ungdomsholdturneringen (UH)

Sjællandsmesterskab (SM) for hold

Finalerne 
- dato for afvikling af finaler er pr. d.d. udsat på ubestemt tid, grundet gældende coronarestriktioner, der påvirker afslutningen af holdturneringsgrundspillet! (4. januar 2021)

U9 2500, U11 4+2, U13 4+3, U15 4+3 og U17 4+3 afvikles den ???? 
Alle øvrige rækker afvikles den ????

Hvem kvalificerer sig?

Rækker med 1 pulje - nr. 1 og 2 fra puljen spiller om SM titlen

Rækker med 2 puljer - nr. 1 fra hver pulje spiller om SM titlen

Rækker med 3 eller flere puljer - nr. 1 fra hver pulje gå videre til kvart/semifinaler. Badminton Sjælland afgør hvilke puljevindere der spiller mod hvem, og hvem der evt. går direkte videre.  

For rækkerne 4+2 og 4+3 hold, hvor turneringen afvikles i et samarbejde mellem Badminton København og Badminton Sjælland, udtages hold til Sjællandsmesterskaberne på samme vis, med det bedste placerede hold fra Badminton Sjælland i hver pulje. Det samme princip er gældende for øvrige rækker hvis der deltager hold fra andre kredse. 

Det er af Badminton Sjælland besluttet at alle klubber, der kvalificerer sig til SM finalerne, skal stille med en frivillig til en vagt på ca. 3-4 timer. Hjælperne vil skulle hjælpe ved dommerbordet, stå for præmieroverrækkelse mv.

Vigtige pointer i ungdomsholdturneringen:

 • Deltagelse i ungdomsholdturneringen - Hvordan påvirker det min placering på den nye rangliste? 
  Læs i Reglement for rangliste hvordan der pointgives i holdkampe.
 • Spillerne på mit hold er rykket op i løbet af sæsonen, kan jeg så ikke længere bruge dem på holdet? 
  Jo, det er sæsonstartsklassifikationen for den enkelte spiller, der er gældende for spillerens lovlighed på holdet hele sæsonen iht. §9 stk. 1.
 • Holdopstilling og styrkeorden §15 
  Når dagen oprinder for de første holdkampe, så benyt gerne chancen for at læse op på reglerne for holdopstilling og styrkeorden. Bemærk især §15, stk. 2-5.
 • Golden set - I evt. golden set er det kun tilladt at benytte spillere, som allerede har spillet i den pågældende holdkamp.

Kampprogram, stilling og resultater: www.badmintonplayer.dk

Optagelse af sager, der ikke er indgivet som protest 
Ungdomsholdturneringsudvalget (UHU) kan - også efter, at en eventuel frist for indgivelse af protest er udløbet - af egen drift tage sager op til behandling og afgørelse, hvis der efterfølgende fremkommer oplysninger af en sådan karakter, at UHU finder, at en klub - tilsigtet eller utilsigtet - har overtrådt reglementet og derved opnået en uberettiget fordel. UHU skal, så snart det har besluttet at tage en sådan sag op til behandling, omgående orientere de implicerede klubber herom. Sager af denne karakter kan dog ikke tages op af UHU, såfremt der er forløbet mere end 8 dage efter ungdomsholdturneringens sidste spilledag (søndag uge 10).

Holdturneringsrunder: 
Holdturneringsrunder ligger i uge: 38 og 40 (4+2 og 4+3 hold). 43, 46, 49, 2, 5, 8, 10 (alle hold). 
Hvert hold spiller typisk kampe 4–6 weekender på en sæson afhængig af puljestørrelserne. Holdturnering afvikles overvejende som mini-træf, dvs. at 3 – 4 hold mødes og spiller flere holdkampe samme dag.

Takster og gebyrer: 
Holdtilmelding 750 kr. pr. hold

Manglende indberetning af resultat 200 kr. (senest mandag til midnat efter en spillerunde i weekenden)

Trækning af hold – administrationsgebyr 200 kr.

Vejledning til BadmintonPlayer.dk: 
Holdtilmelding  
Påsætning af spilletid, sted og dato 
Indberetning af holdopstillinger 
Indberetning af resultater 
Oprettelse af holdleder Tildel rettigheder til "indberet resultater for holdkampe"

Tag del i snakken om det aktuelle arrangement på de sociale medier.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer