UDEskole tovholderuddannelse - København

Hvornår
16. sep kl. 10:00 - 17. sep 2021 kl. 15:00
Hvor
DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100, 1. sal, 1552 København V, Danmark

Nummer
2021 21 99 1012

Uderummet som læringsrum i din undervisning.

UDEskole undervisning handler bl.a. om kropslig og sanselig læring, 'hands on', masser af fysisk bevægelse, motiverede elever, varieret undervisning, inddragelse af lokalmiljø og foreningsliv.

UDEskole er svaret på mange tiltag i skolereformen, fx den åbne skole, bevægelse i undervisningen, understøttende undervisning, anvendelsesorienteret undervisning m.m.

UDEskole tovholderen er bindeled mellem ledelse og ansatte ift. det fremadrettede arbejde med udeskole. Tovholderen er kvalificeret til at formidle læringsforløb til kolleger og fungere som sparringspartner, så der opstår forandring og forankring på skolen.

Uddannelsen henvender sig til skolelærere og pædagogisk personale.

På uddannelsen bliver der lagt vægt på:

 • Afprøvning af læringsaktiviteter i uderummet
 • Refleksion og vidensdeling omkring UDEskole som metode.
 • Oplæg og diskussion af teori om UDEskole og læring
 • Afdækning af egnede uderumslærings arenaer og samarbejdspartnere nær din skole
 • Fysisk aktivitet og læring
 • Afprøvning af læringsaktiviteter i uderummet i egen praksis mellem kursusgangene

 
Du får:

 • 2 dages kursus med overnatning og forplejning
 • En velkomstmappe som indeholder, notesbog, program, deltagerliste, opgavebeskrivelser mv.
 • Afprøvet UDEskole aktiviteter på egen krop
 • Ideer til hvordan du kan praktisere klasserumsledelse i uderummet
 • En værktøjskasse med udeaktiviteter, herunder strukturer og øvelser
 • Kendskab til teori, didaktik og pædagogik omkring UDEskole
 • Overblik over egnede læringsarenaer nær din skole
 • Ideer til hvordan du kan løse tiltag i skolereformen

 
  Arbejdet med hvordan du udfylder rollen som tovholder på din skole, herunder:

 • Opbakning fra min ledelse.
 • At synliggøre mit arbejde på skolen.
 • Hvor starter jeg min indsats?
 • Forankring på kort og langt sigt.
 • Vigtigste samarbejdspartnere

  
Tidligere kursister på uddannelsen siger om deres deltagelse:

"Jeg synes det var et godt kursus, især de mange fysiske aktiviteter. Det var nemt at komme hjem i institutionen og prøve de forskellige ting af. Alle deltagere og undervisere var så engagerede at vi godt kunne have brugt mere tid. Jeg vil klart anbefale kurset til alle der gerne vil prøve at arbejde med udeskole og natur.” 
Søren Boesdal, pædagog, BFO Vildrosen, Ballerup

 
”Jeg har været på det fantastiske DGI-udeskole kursus i Hareskoven. Det var et meget inspirerende kursus med et højt fagligt niveau. Der var en god velkelsvirkning mellem teori og praksis. Kursuset har givet mig mere lyst til udeskole i min daglige undervisning. Jeg er blevet mere opmærksom på de udeskole muligheder, der er omkring skolen. Derudover har jeg som lærer fået en masse konkrete aktiviteter, jeg kan anvende i min undervisning på mange forskellige måder. Kurset kan varmt anbefales.” 
Rie Heiberg, lærer, Frederiksberg Ny Skole, Frederiksberg

 
”Efter at have deltaget i kurset har jeg fået en masse helt konkrete aktiviteter, som jeg har tilpasset nemt til min målgruppe. Aktiviteterne kan bruges i alle fag og er virkelig nyttige, og vigtigst børnene elsker dem og lærer rent faktisk noget samtidig om fx historie, samarbejde eller om naturen. For mig har det betydet at jeg har fået nogle fantastiske redskaber til at give børnene anderledes måder at lærer fx at gange, dividere, sætte historiske hændelser på en tidslinie og at arbejde sammen.” 
Lea Stoltze Birkmann, pædagog, Kornmarkskolen, Skævinge 
 

Kursusdatoer 
Fra torsdag d. 16. september kl. 10.00, til fredag d.17. september kl. 15.00. År 2021.

Kursussted 
DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100, 1. sal.

Målgruppe: skolelærere og pædagogisk personale.

OBS! i Forhold til betaling ved tilmelding:

Ønsker du at betale via EAN? 
Skriv en mail til jkd@dgi.dk, som indeholder følgende:

- dine egne oplysninger (navn, adresse, mail, tlf. og fødselsdato)

- oplysninger på de, som skal betale (institution/virksomheds navn, kontaktperson, adresse og EAN)

Undervisere og kontakt for yderligere information:

Britt Blum Projektleder, UDEskole og Legeekspert.DGI Storkøbenhavn. 
Mobil 5115-8009 / Mail: Britt.blum@dgi.dk

Anders Vestenbæk Nielsen, Forenings konsulent, DGI Nordjylland, 
Mobil 2139-1007 / Mail: anders.vestenbaek.nielsen@dgi.dk

Jacob Nøhr Schubart, Natur- og friluftsvejleder, DGI Storkøbenhavn, 
Mobil: 2467-2541 / Mail: jacob.schubart@dgi.dk

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer