DGI Fyn Holdturnering 15 m pistol - INFO

Hvornår
16. okt 2022 kl. 08:00 - 12. feb 2023 kl. 08:00
Hvem
Udøvere, 5 - 99 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2023 16 74 5001

Alle fynske skytteforeninger under DGI Fyn inviteres til at deltage i vinterens holdturnering på 15 m pistol.

Nedenfor finder du en kort oversigt over turneringen, se det eksakte reglementet for den samlede turnering her: Reglement

Tilmelding
Som vanligt er der 2 muligheder for deltagelse:

  • Puljeturnering, hvor holdene inddeles i puljer, og hvor der skyde både på ude- og hjemmebane.
  • Hjemmebaneskydning, hvor der udelukkende skydes på hjemmebane

Foreninger, der ønsker at deltage i puljeturneringen, skal udfylde og indsende tilmeldingsskemaet (se praktisk information) senest den 16. oktober.

Foreninger, der ønsker at have hold med i hjemmebaneskydningsdelen, kan komme med på 1 af følgende måder:

  • Indsende tilmeldingsskemaet, hvor man bare angiver antallet af hold samt en kontaktperson inden deadline for kamp A
  • indsende resultatet for kamp A på holdkort senest den 20. november 2022.

Foreningerne er velkommen til at lave små "ministævner", hvor man inviterer alle hold i ens pujle eller bare flere hold til at komme og skyde.

Deadlines for kampene
Runde A:  20. november 2022 
Runde B:  8. januar 2023 
Runde C:  11. februar 2023

Moral
DGI Fyns skydeudvalg henstiller til, at hold, der skyder deres skydninger som hjemmebaneskydning, udviser god moral og udvælger deres holdskydninger, INDEN skytten går på banen.

Resultater
Resultaterne indsendes på mail - se mere under praktisk information.

Der udarbejdes løbende en rangliste, hvor der tildeles point ud fra de skudte point. Se også reglementet. Denne rangliste offentliggøres på www.dgifynskydning.dk under aktiviteter og holdturnering.

Download opslag til opslagstavlen:  Holdturnering 2022-23

DM
De foreningshold, der udtages til at repræsentere Fyn ved vinterens DM i marts 2023, findes ud fra placeringen på ranglisten efter følgende kriterier:

  • Har de første 3-4 hold på ranglisten deltaget i puljeturneringen, er de direkte kvalificeret til DM ift. det antal hold, Fyn må stille med
  • Er der hold blande de første 3-4 hold på ranglisten, der kun har skudt hjemmebane, vil der blive afholdt finale for top 6 hold (minus evt. direkte kvalificerede) for at finde DM deltagerholdet/-ene.

DGI Fyn kræver, at der er indberettet et rettidigt holdresultat med min. 3 skytte

Nedenfor finder du de skemaer, der skal bruges i forbindelse med deltagelsen i 15 m holdturneringen 2022-23.

Tilmeldingsskema: 
Nedenstående tilmeldingsskemaer skal bruges ved tilmelding af hold til riffelholdturneringen.

Skydekort
Dette skydekort skal hæftes på skudte skiver, der gemmes indtil turneringen er slut.

Bemærk, der vil kunne indkaldes skiver til kontrol, ligesom hold, der indkaldes til finale vil skulle medbringe deres skudte skiver for det/de pågældende hold.

Resultatkort
Dette resultatakort bruges til at indrapportere resultater af kampe ved puljedelen (2 hold)

Dette holdresultatkort bruges til at indrapportere resultatet af hjemmebaneskydning (1 hold).

Det udfyldte kort mailes til puljeskydning@dgifyn.dk 

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer