Holdturnering 15 m pistol-info

Hvornår
1. okt 2023 kl. 08:00 - 18. feb 2024 kl. 23:30
Hvem
Udøvere, 5 - 99 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2024 16 74 5001

Deltag i vinterens holdturnering på 15 m pistol og luftpistol. Alle fynske skytteforeninger under DGI Fyn kan deltage.

På denne side finder du kort gennemgang af turneringen inkl. de forskellige deadlines.

Under Praktisk info finder du alle de skemaer, der skal bruges under turneringen inkl. tilmeldingsskemaer..

Vær opmærksom på overholdelsen af de forskellige deadlines.

Download det eksakte reglementet for den samlede turnering her: Reglement  
Download invitation til opslagstavlen:  Holdturnering 2023-24 
Download oversigt over deadlines til opslagstavlen:  Deadlines pistol

Tilmelding
Som vanligt er der 2 muligheder for deltagelse:

  • Puljeturnering, hvor holdene inddeles i puljer, og hvor der skyde både på ude- og hjemmebane.
  • Hjemmebaneskydning, hvor der udelukkende skydes på hjemmebane

Foreninger, der ønsker at deltage i puljeturneringen, skal udfylde og indsende tilmeldingsskemaet (se praktisk information) senest den 15. oktober.

Foreninger, der ønsker at have hold med i hjemmebaneskydningsdelen, kan komme med på en af følgende måder:

  • Indsende tilmeldingsskemaet, hvor man bare angiver antallet af hold samt en kontaktperson inden deadline for kamp A
  • indsende resultatet for kamp A på holdkort senest den 26. november 2023..

Foreningerne er velkommen til at lave små "ministævner", hvor man inviterer alle hold i ens pujle eller bare flere hold til at komme og skyde.

Deadlines for kampene
Runde A:  26. november 2022 
Runde B:  7. januar 2023 
Runde C:  18. februar 2024

Moral
DGI Fyns skydeudvalg henstiller til, at hold, der skyder deres skydninger som hjemmebaneskydning, udviser god moral og udvælger deres holdskydninger, INDEN skytten går på banen.

Resultater
Resultaterne indsendes på mail - se mere under praktisk information.

Der udarbejdes løbende en rangliste, hvor der tildeles point ud fra de skudte point. Se også reglementet. Denne rangliste offentliggøres på www.dgifynskydning.dk under aktiviteter og holdturnering.

DM
De foreningshold, der udtages til at repræsentere Fyn ved vinterens DM i marts/april 2024, findes ud fra placeringen på ranglisten efter følgende kriterier:

  • Har de første 3-4 hold på ranglisten deltaget i puljeturneringen, er de direkte kvalificeret til DM ift. det antal hold, Fyn må stille med
  • Er der hold blandt de første 3-4 hold på ranglisten, der kun har skudt hjemmebane, vil der blive afholdt finale for top 6 holdene (minus evt. direkte kvalificerede) for at finde DM deltagerholdet/-ene.

DGI Fyn kræver, at der er indberettet et rettidigt holdresultat med min. 3 skytter i HVER runde for at kunne repræsentere Fyn til DM.

Nedenfor finder du de skemaer, der skal bruges i forbindelse med deltagelsen i 15 m holdturneringen 2023-24.

Nedenstående tilmeldingsskemaer skal bruges ved tilmelding af hold til riffelholdturneringen.

Skydekort
Dette skydekort skal hæftes på skudte skiver, der gemmes indtil turneringen er slut.

Bemærk, der vil kunne indkaldes skiver til kontrol, ligesom hold, der indkaldes til finale vil skulle medbringe deres skudte skiver for det/de pågældende hold.

Resultatkort
Dette resultatkort bruges til at indrapportere resultater af kampe ved puljedelen (2 hold)

Dette holdresultatkort bruges til at indrapportere resultatet af hjemmebaneskydning (1 hold).

Udfyldte resultatkort mailes til puljeskydning@dgifyn.dk 

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer