Generalforsamling i DGI Storkøbenhavn Skydning

Hvornår
7. mar 2024 kl. 17:00 til 21:00
Hvor
Københavns Skyttecenter, Selinevej 5, 2300 København S, Danmark
Hvem
Udøvere, 10 - 99 år, begynder, letøvede, øvede
Trænere, 18 - 99 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2024 21 74 1000

Generalforsamling DGI Storkøbenhavn Skydning 
Til foreninger i DGI Storkøbenhavn med skydning som aktivitet.

Indkaldelse til generalforsamling 7. marts 2024 kl. 17.30-21.00 Københavns Skyttecenter, Selinevej 5, 2300 København S i Kantinen.

NB: For at fejre de nye pistolbaner starter vi ekstraordinært med en rundvisning før mødet, for dem som har lyst.

Vi vil opfordre alle skytteforeninger til at deltage, så I kan høre det nyeste, give jeres mening til kende og støtte op om en aktiv skydesport i Storkøbenhavn!

2024 er det første år med færre støttekroner til skydesporten, kom og hør hvordan skydeudvalget og DGI Storkøben-havn vil håndtere det. Skydeudvalget foreslår som følge af den nye økonomi ændringer i måden at organisere DGI-stævner og -aktiviteter på gennem en ny forretningsorden for udvalgets arbejde - dette er til afstemning.

Formanden for DGI Skydning i hele landet gæster mødet og holder oplæg samt besvarer spørgsmål fra salen.

Program og tilmelding

 • Kl. 16: Rundvisning og oplæg v/ Finn Scheibye om det nyistandsatte pistolafsnit (din deltagelse ikke obligatorisk)
 • Kl. 17: Smørrebrød og mulighed for at møde nye og gamle skyttekammerrater
 • Kl. 17.30: Officiel mødestart: Generalforsamling inkl. besøg fra DGI Skydning
 • Kl. senest 21: Tak for i aften

Det er vigtigt, at I tilmelder jeres forenings deltagere, så vi kender deltagerantallet.

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere.
 2. Skydeudvalget aflægger beretning
 3. Regnskab 2023 – godkendelse heraf
 4. Indkomne forslag - Skydeudvalget fremsætter forslag til ny forretningsorden
 5.  Fremlæggelse af budget 2024 – orientering
 6. Oplæg og diskussion - Preben Hermansen, fmd. DGI Skydning i hele landet, holder oplæg
 7. Valg til skydeudvalget: 
  a) I lige år vælges: 
  - Formand - Kent Preben Holm modtager genvalg 
  - Formand for Pistoludvalg - Allan Aagaard Nielsen modtager genvalg 
  b) ulige år vælges: 
  - Formand for Riffeludvalg - Finn Scheibye afgår, så derfor valg til denne position 
  - Formand for Foreningsaktiviteter og -udvikling - Johan Basse Bergqvist er ikke på valg 
  c) Valg af næstformand blandt skydeudvalgets medlemmer 
  d) Valg af suppleant(er) til skydeudvalget
 8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være udvalget i hænde senest den 15. februar, send til skyttekonsulent Niels, npj@dgi.dk.

Der vil være smørrebrød og sodavand fra kl. 17.00 og pause undervejs med kaffe og kage.

Vel mødt! 
Skydeudvalget 
DGI Storkøbenhavn

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer