1 mio. frivillige timer hver dag

Danskernes frivillige arbejde runder nu 1 million timer om dagen. Der er dog ikke blevet flere frivillige …

Den frivillige træner, bestyrelsesformand og hjælper i caféen giver værdi til andre, samlet svarende til 190.000 fuldtidsstillinger om året. Foto: Peter Palle Skov

Det summer op, når gymnastikformanden, fodboldtræneren og holdlederen for mikroerne yder en frivillig indsats. I 2014 var 1,9 millioner personer over 16 år  - svarende til 42 procent - engageret i frivilligt arbejde i Danmark.

Det viser en ny undersøgelse fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Undersøgelsen omfatter frivilligt arbejde i bred forstand, dvs. fritid og kultur, socialt, humanitært, politisk, forebyggende arbejde m.v.

Frivilligrapport 2014

Rapporten fortæller:

  • 42 % af danskerne er frivillige i 2014
  • De frivillige giver 365 millioner timer om året
  • Ældre og unge bruger mere tid på frivilligt arbejde end andre aldersgrupper
  • Kun 10 % af unge på kontanthjælp deltager i frivilligt arbejde
  • Mænd og kvinder er nu lige frivillige
  • 6 ud af 10 frivillige lægger vægt på fællesskab i deres frivillige engagement

Rapporten ”Den frivillige sociale indsats” er udgivet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, december 2015, og kan downloades her, hvor også rapporter fra 2010 og 2012 findes.

Stabilt niveau - på overfladen

42 procent er stabilt i forhold til 2010 og 2012, hvor centret udgav tilsvarende rapporter. Men der er større udsving under overfladen, for eksempel er der et fald i frivilligheden i aldersgrupperne fra 16-49 år og tilsvarende er der flere frivillige i aldersgrupperne over 50 år.

”Der er sket en forskydning imellem aldersgrupperne. Men der er ikke grund til at råbe vagt i gevær,”  siger Mette Hjære, analytiker hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Øjebliksbillede

Det er rigtigt, at tidligere var flere unge aktive, men ifølge Mette Hjære er det ikke nødvendigvis et faresignal, at andelen af frivillige i alderen 16-29 år er faldet fra 39 til 37 % fra 2010 til 2014.

”Statistikken giver et øjebliksbillede. Man kan sige, at hvis der ikke sker noget i samfundet, så vil der ske et fald,” siger Mette Hjære.

Men der kan ske ting, som kan vende udviklingen.

”For eksempel kan vi se, at unge kvinder er blevet mere aktive, og fortsætter de med det, så kan de måske trække frivilligheden op,” siger analytikeren.

Frivillig flere steder

Undersøgelsen viser også, at de, der er frivillige bruger flere timer på deres indsats.

Samlet set svarer danskernes frivillige indsats til 1 million timer om dagen – hver dag året rundt. Det er en stigning fra 350 millioner til 365 millioner timer på to år.

Det kan skyldes, at omkring halvdelen af de frivillige har været engageret inden for flere områder. I 2010 og 2012 var det kun omkring en fjerdedel, dvs. at i 2014 er dobbelt så mange engageret både i idrætsforening eller skolebestyrelse og samtidig i en humanitær organisation, på et krisecenter, i en miljøorganisation eller et helt fjerde sted.

I centrets tidligere undersøgelser var der markant flere frivillige blandt 30 til 50-årige end i både ældre og yngre aldersgrupper. Nu er der en mere ligelig fordeling i alle aldre, og det ser ud til at de yngste og de ældste bruger flest timer.

Flydende grænser

Rapporten peger på, at den iøjnefaldende udvikling kan skyldes flere faktorer. Det kan blandt andet være:

  • At områderne bliver mere flydende: Idrætsforeninger arbejder socialt og sociale foreninger tilbyder motionsaktiviteter.
  • At flere organisationer samarbejder om forskellige arrangementer på tværs af områder.
  • At ad hoc frivillighed er blevet mere udbredt, og at en afgrænset frivilligindsats er blevet mere almindelig. Det betyder, at foreningerne nu kan lokke nye frivillige til – også fra helt andre områder.
  • At  sociale medier, især facebook, er blevet en platform, hvor opgaver nemt og hurtigt kan sættes i gang.

Danskernes frivillige arbejde 2010, 2012 og 2014

Kilde: Frivilligrapport 2014, udgivet i december 2015 af Center for Frivilligt Socialt arbejde.