Bak skadede udøvere op med en sund træningskultur

Trænere og de aktive selv kan hjælpe skadede med at slippe socialt og mentalt hele igennem en skadesperiode

En fælles indsats aktive og trænere imellem kan gøre en skadesperiode tålelig Foto: Michael Bo Rasmussen/Baghuset

Næsten halvdelen af landets løbere stopper deres træning på grund af skader. 

Godt 21 procent af alle idrætsaktive voksne har haft en skade inden for det seneste år. Tallet for børn er knap 20 procent.

Værre end det er en undersøgelse, der viser, at hele 12 procent af en gruppe med langvarige knæskader viser symptomer på depression, tristhed nedsat energi og mindre selvtillid.

Et slag mod selvopfattelsen

Som psykolog Mia Beck Lichtenstein udtrykker det, så skaber mange boldspillere, gymnaster og løbere en stor del af deres identitet på at være fysisk aktiv.

En skade rammer dem på deres selvopfattelse.

Samtidig oplever mange udøvere, at de bliver uinteressante for trænerne og klubberne, når de bliver alvorligt skadede. Ude af øje, ude af sind.

Få gode tips til at bedre skadesperioden

Men der kan handles frugtbart, når en udøver rammes af en skade. Den aktive selv og træneren kan lære at håndtere skadesperioderne bedre, så de ikke mister kontakten til hinanden.

Følger de to parter en række råd fra en psykolog og en træner, kan de blive bedre til at håndtere de svære sociale og mentale konsekvenser, der ofte usynligt er en følge af en fysisk skade.

I en række webartikler på dgi.dk og i DGIs magasin Udspil # 2 2018 kan såvel aktive som trænere hente gode tips til at sikre en vellykket genkomst for den aktive i gruppen eller på holdet.