Efter corona: "Vi må forberede os på, at fællesskabet skal genopbygges"

Er det back to basics efter corona? Idrætsforsker Knud Ryom giver råd til, hvordan klubber og trænere vender tilbage til foreningslivet.

Idrætsforsker Knud Ryom dykker ned i nogle af de overvejelser, vi skal gøre os, når idrætten starter op igen. Foto: Martin Foldgast

Hvordan skal trænere og klubber gribe det an, når klubhuse og haller igen bliver åbnet efter corona? Hvilke overvejelser vigtige, og hvordan kan vi vende tilbage til det vi havde før?

Der findes ingen klare svar på ovenstående, for vi har ikke stået i en situation som denne i 100 år.

Men det vi KAN gøre er at forholde os til nogle centrale områder, vi skal opmærksom på, når vi starter op, nemlig:
Fællesskabet, motivation og samarbejde.

Fællesskabet skal genopbygges

Noget af det som flest Danskere savner under Corona er fællesskabet, og at være sammen om en fælles aktivitet. Hvor dejligt det end er for foreningslivet, at det er et af de største afsavn i samfundet, må vi stadig forberede os på, at fællesskabet skal genopbygge. Nye regler, f.eks. social distance, vil få en effekt på hverdagen efter genoplukning.

Det betyder, at det fællesskab vi kendte, såsom 3. halvleg i omklædningsrum, sidelinjen eller klubhus, vil være begrænset. Derfor vil det være oplagt at tænke i alternative muligheder. Det kan være at arrangere fællesture, tag ud og spil fodboldgolf, lav orienteringsløb, grillaften (inden for tilladte rammer) eller andre aktiviteter, som I kan være fælles om.

Knud Eske Ryom

  • Ph.d. i idrætspsykologi
  • Postdoc, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  • Sportspsykologisk konsulent i Danmarks Ishockey Union

Gør også gerne endnu mere brug af digitale platforme, da disse er blevet et centralt samlingspunkt i corona-krisen.

Et motiverende miljø

Motiverende miljøer har jeg tidligere skrevet om, hvor jeg fremhævede vigtigheden af at tænke på autonomi (at have mulighed for indflydelse), mestring (det at dygtiggøre sig) og sociale relationer (det at være sammen med andre om noget). At genopbygge et motiverende miljø bliver kun endnu vigtigere nu.

Vi ved fra undersøgelser, at ca. 38% af de tidligere aktive danskere før corona, ikke har kunne oprette holde det fysiske aktivitetsniveau under corona. Dvs. der formentligt er en del, som vil skulle genopbygge motivationen.

Vi må forberede os på, at fællesskabet skal genopbygges

Knud Ryom

Derfor bør trænere og ledere holde fokus på, hvordan aktiviteterne bliver så motiverende som muligt, med tanke på de forventede restriktioner, der også vil være i aktiviteten grundet covid-19.

Det kunne være at bede nogle deltagere om at stå for de førnævnte fællesskabsaktiviteter eller andre måder at skabe medindflydelse på. Det kunne også være at gøre brug af videooptagelser, så udøvere skal optage hinanden over tid og den udvikling/mestring, der sker. Samt at tænke i at bruge noget af træningstiden på sociale elementer og ikke kun teknik og taktik.

Samarbejde er afgørende

Som klub, leder og træner står vi overfor markante ændringer i hverdagen. Der skal sprittes af, sikres hygiejne, opbygges motivation og fællesskab igen, fastholdes medlemmer, genopbygges økonomi mm. Overfor sådanne udfordringer er det vigtigt at huske på samarbejde er et afgørende fundament i forenings-Danmark. Foreningslivets stærke frivillige engagement er nu endnu mere vigtigt end før.

Sørg for at bruge den ressource i jeres klub, hold eller trænergruppe. Lav små afgrænsede opgaver til medlemmerne (eller deres forældre), som er nemme at overskue og gå til. Det kunne være at få forældre til at møde ind 15 minutter, før træningen slutter, for at få dem til at spritte bolde eller andet udstyr af. Det kunne være at få frivillige til at arrangere en grillaften. Alle tænkelige opgaver som vil kunne tage arbejdsbyrden af klub og trænere.

Corona har på mærkværdig vis bragt os sammen, selvom vi har skulle holde afstand. Så vær ikke bekymret for at bede om hjælp.

Lad os sammen få gang i Danmark igen.