Træner: Udøveren spejler din adfærd

Gennemgå de 5 trin fra eksperten, når du vil udvikle og bevare en god klubkultur i din forening. Det hele starter med dig selv, for udøverne gør ligesom dig – både på og udenfor banen.

Din opførsel, som træner, skal stemme overens med den retning og kultur, I ønsker at udvikle i foreningen og på holdet (arkivfoto) Foto: Bo Nymann

Det er ikke et quick-fix. Men en sund klubkultur farver stort set alt andet, du som træner vil opnå med dit hold, din klub og dine spillere.

Kultur er kort fortalt et udtryk for, hvordan man gør tingene i jeres klub. Og det kan i den grad betale sig at stille skarpt på jeres klubkultur, for den smitter af på jeres udøveres karaktertræk. Det, I som klub og du som træner lægger vægt på, er det, som udøverne vil antage er vigtigt og derfor forsøge at leve op til.

Bestyrelsen sætter måske nok de overordnede retningslinjer, men det er dig som træner, der står for at udvikle og vedligeholde kulturen i hverdagen.

Gør det – for træningsmiljøets skyld

Et godt træningsmiljø er kendetegnet ved, at der er klar sammenhæng mellem, hvad man siger, man gør og hvad man rent faktisk gør.

Der kan over tid være etableret en kultur, som du måske slet ikke er opmærksom på, men som er i direkte strid med det, du som træner faktisk ønsker at skabe.

Har du eksempelvis spillere på holdet, der aldrig gør noget ekstraordinært, er det måske fordi, du i din feedback har lagt vægt på at spille fejlfrit, på trods af at det er den kreative og legende tilgang, klubben eller du selv har en ambition om at udvikle.

Kulturen kan risikere at blive usynlig for os og tendere tilfældigheder, hvis ikke vi sørger for at holde et helikopterperspektiv, som træner og ledelse.  

5 trin til kulturel ledelse

  1. Start med skabe klarhed over, hvilke færdigheder eller karaktertræk, du søger at udvikle. Spørg dig selv: Hvilke færdigheder eller karaktertræk er vigtige for vores hold, klub og idræt?
  2. Spørg derefter dig selv: Hvilke handlinger fortæller mig som træner, at en udøver besidder eller udvikler de ønskede færdigheder eller karaktertræk? Er det, når udøveren selvtræner, at han har et stabilt fremmøde, påtager sig fællesskabsorienterede opgaver, eller?
  3. Tag et kritisk blik på hverdagen i klubben og holdets almindelige træning. Er det muligt, at de valgte færdigheder og karaktertræk kan udvikles (for udøverne), sådan som hverdagen er – eller skal vi gøre noget anderledes?
  4. Du skal som træner understøtte kulturen, som giver plads til de ønskede færdigheder og karaktertræk. Tænk over: Hvad anerkender du og hvad ignorerer du? Hvem er dine rollemodeller på holdet eller i klubben? Og hvordan fungerer du selv som rollemodel?
  5. Sidste skridt handler om at leve kulturen. Nu skal rammerne og din ageren spille sammen og pege i samme retning, som den kultur I søger at udvikle.