Hvordan undgår du som træner sætningen: Øv, det er kedeligt?

Indeholder dit træningsmiljø mulighed for indre motivation hos udøverene? Så har du et godt udgangspunkt for at fastholde udøvernes motivation.

At høre spillere ytre: “øv, det er kedeligt” eller “ej, skal vi ikke snart spille kamp?”, kan gøre enhver træner usikker.  Derfor har trænere meget fokus på emner som niveauopdeling og de rigtige træningsøvelser. Af gode grunde, for det fylder meget i hverdagen. Men hvis du gerne vil sikre et godt træningsmiljø, skal du fokusere på andre elementer.

Systematisk arbejde med motivation er en mulighed. Det kan tage udgangspunkt i motivationsteorien om selvbestemmelse. Her tales om indre og ydre motivation.

Indre motivation handler om at dyrke motion for aktivitetens skyld og/eller for nydelsen ved at deltage. Det modsatte gælder ydre motivation, som kendetegnes ved, at deltagerne dyrker motion for de umiddelbart positive effekter, for eksempel bedre kondition eller at tabe sig. Ofte vil spillere være både indre og ydre motiveret, men med et træningsmiljø, der er bygget op om indre motivation, sikrer du en stærkere fastholdelse og glæde hos både begyndere og erfarne.

3 tips til at skabe motivation i dit træningsmiljø

  1. Arbejd med autonomi: Lad deltagerne være aktivt involveret. Lad dem styre dele af træningen eller få dem til at sætte deres egne mål for sæsonen.
  2. Styrk oplevelsen af at være kompetent: Sørg for, at hver spiller oplever at være kompetent på deres egen måde.
  3. Positive relationer: Øg muligheden for relationer på holdet, men især til dig som træner. Lav aktiviteter såsom gaming-aften i klubhuset, send individuelle SMS’er til dine spillere, vis interesse i deres liv uden for sporten, eller opret en Facebook- gruppe/Snapchat til at snakke løst og fast med dine spillere. Øg muligheden for relationer på holdet, men især til dig som træner.

Giv plads til spillernes indre motivation

For at udvikle indre motivation er udgangspunktet, at mennesket er motiveret af tre basale psykologiske behov: Autonomi, kompetence og positive relationer.

Autonomi dækker over spillerens behov for at have kontrol i sit liv, fri vilje, velvilje og egne valg. At være kompetent betyder, at spilleren søger at mestre handlinger i kraft af den indre belønning, denne mestring kan medføre. Positive relationer betyder i motivationsøjemed, at mennesket har et behov for at deltage i positive og autentiske relationer med andre.

At arbejde med motivation kræver en anden tankegang hos træneren, end mange er vant til. Det kræver mod at tillade autonomi, at give plads til at alle uanset niveau føler sig kompetente og måske vigtigst af alt, at man fokuserer på opbygning af et fællesskab i kraft af gode relationer.

Hvordan oplever dine spillere træningsmiljøet? 

Så træner, slip fokus på, om dine øvelser er de bedste, eller om nogen skulle kede sig.

Fokusér i stedet på, at dit træningsmiljø afspejler mulighed for indre motivation. Spillerne er der naturligvis, fordi de kan lide sporten, men det, som sikrer deres fortsatte kærlighed til den, er, hvordan træningsmiljøet opleves.

At sikre dette som træner vil være et godt udgangspunkt for fastholdelse og udvikling. God træning.