Motion fremmer læring

Forskere fra Danmark og Sverige slår fast, at der nu er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder.

En gruppe forskere, der arbejder med vidt forskellige videnskabelige metoder og teoretiske opfattelser, er blevet enige om at udsende en fælles konsensus-erklæring.

I den siger de:

"Det kan konkluderes, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder".

Det sker efter efter en konference, hvor egen og international forskning i sammenhæng mellem fysisk aktivitet, idræt og motion og læring blev drøftet.

Bag konferencen står Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning med Jens Bangsbo, professor ved Institut for Idræt ved Københavns Universitet, som formand.


Syv perspektiver

Forskernes konklusion hænger sammen med:
  • at fysisk aktivitet forbedrer kognition
  • at det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed
  • at fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer
  • at fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer der kan fremme hjernens strukturelle og funktionelle ændring gennem læring og erfaring
  • at læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse
  • at fysisk aktivitet øger hjernens modstandsevne mod kognitiv svækkelse som følge af alder og sygdom
  • at fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring

Bedre indlæringsevne i skolen

Især i skoleverdenen er der gennemført mange undersøgelser om den betydning, som fysisk aktivitet kan have for børnenes indlæringsevne.

Mads Hermansen, professor og institutleder ved Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet, har således haft adgang til de data, der er indsamlet på en række skoler til det såkaldet Københavner-barometer.

Han konstaterer tre ting:

  • At idrætsundervisning er en af de betydningsfuldt boostende faktorer i forhold til selvværd og positiv skolefortælling.
  • At graden af mobning reduceres i takt med, at man bevæger sig i skolen.
  • At oplevelse af et godt helbred hænger signifikant sammen med, om man går til idræt uden for skolen.

God hjerneeffekt

I rækken af forskere bag konsensus-udtalelsen er også Jesper Mogensen, professor i kognitiv neurovidenskab ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

Med udgangspunkt i en række dyreforsøg tør han godt konkludere på motions virkning for mennesket.

Der tegner der sig et klart billede af, at individer, der har været ”udsat” for kortere- eller længerevarende ekstraordinær fysisk aktivitet, gennemfører forskellige kognitive opgaver både hurtigere og bedre end individer, der blot har været almindeligt fysisk aktive.

Motion kan i større eller mindre omfang også fremme og støtte genoptræningen af de kognitive funktioner, som er ramt af en hjerneskade – f.eks. forringet sprog, opmærksomhed, evne til at finde vej, læring og hukommelse.

Han understreger desuden, at motion fremmer de såkaldte neurotrofiner – især det stof som hedder ’Brain Derived Neurotrophic Factor’ (forkortet BDNF).

En tilstrækkelig mængde af dette stof er en nødvendig forudsætning for, at nervecellerne i hjernen kan muliggøre kognitive processer som læring og problemløsning.