5 trænerfif til at hjælpe en skadet udøver

Få gode råd til at håndtere de sociale og psykologiske bivirkninger af en skade

Som træner kan du støtte en skadet ved at holde tæt kontakt Foto: Lars Holm

Mia Beck Lichtenstein, psykolog, forfatter og løber, har flere års erfaringer med såvel træningsafhængige som skadede aktive.

Her giver hun dig som træner fem tips til at håndtere de sociale og psykologiske bivirkninger af en skade: 

  1. sæt dig sammen med den skadede og vurdér hans eller hendes reaktioner på at være skadet
  2. tal med den skadede om den måde han eller hun måske kan virke bekymrende
  3. hjælp den skadede med at sætte kort- og langsigtede mål for genoptræningen
  4. hjælp den skadede med at skabe variation i genoptræningen eller vær en social og mental støtte
  5. undlad at presse den skadede til at forcere sin genoptræning

 (Kilde: Mia Beck Lichtensteins bog ”Find træningsbalancen”)