Træner: Bliv klogere på at støtte en skadet udøver

Hjælp den skadede boldspiller, gymnast eller løber med at komme socialt og mentalt igennem en skadesperiode

Træner Michael Iversen drøfter skade med Carina Damgaard Jensen i Rækker Mølle KFUM Foto: Lars Holm

Studier viser, at trænere gerne vil hjælpe en skadet aktiv med psykologisk assistance.

De erkender bare, at de ikke ved nok om, hvordan de kan hjælpe.

Men de kan hjælpe ved at afklare den skadedes situation ved at vurdere hans eller hendes reaktioner på skaden.

De kan iagttage fem elementer hos den aktive: 

  • handlinger (f.eks. ved at træne videre og ikke at følge en behandling)
  • de følelsesmæssige reaktioner (f.eks. ved at benægte skaden, gråd, hjælpeløshed og forvirring)
  • smerteoplevelsen (f.eks. stærke smerter, der påvirker træningen og hverdagen)
  • coping (om den skadede tænker positivt eller negativt om sin fremtid)
  • social kontakt (f.eks. om den skadede trækker sig fra familie, venner og træningsmiljø)

 (Kilde: Mia Beck Lichtensteins bog ”Find træningsbalancen”)